Drie vrouwen zijn met elkaar in gesprek

منبع: VluchtelingenWerk Nederland

ارائه درخواست الحاق به خانواده به IND

اخرین به روز رسانی: 11/22/2023, 11:17 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا اعضای خانواده شما برای الحاق به خانواده واجد شرایط هستند؟ سپس می توانید درخواست برای الحاق به خانواده را به IND ارائه دهید. در این صفحه میخوانید که برای این جریان چه مواردی را می باید انجام دهید.

شما درخواست خود را ظرف 3 ماه پس از دریافت اجازه اقامت پناهندگی خود شروع می کنید

با انجام درخواست خود در عرض 3 ماه، اطمینان حاصل می کنید که می توانید درخواست را به عنوان درخواست "الحاق خانواده برای پناهندگان" ارسال کنید. با این درخواست نیازی کمتری به رعایت الزامات سختگیرانه دارید و درخواست معمولا رایگان است.

برای درخواست خود به اسناد زیادی در مورد اعضای خانواده خود نیاز دارید. حتی اگر هنوز همه اسناد لازم را ندارید، می‌توانید درخواست برای الحاق خانواده را به

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
اداره امور مهاجرت و تابعیت (IND)
ارسال کنید. بعداً باید تا آنجا که ممکن است اسنادی ارائه دهید که پیوندهای خانوادگی شما را ثابت میکنند.

درخواست الحاق به خانواده

شما می توانید برای الحاق خانواده از IND به دو روش درخواست دهید:

 • آنلاین

 • به صورت کتبی از طریق پست

کمک در زمینه درخواست الحاق به خانواده

درخواست برای الحاق به خانواده می تواند پیچیده باشد. مسئول تماس شما در

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
یا راهنمای اجتماعی شما از سازمان دیگری می تواند شما در این زمینه کمک کند.

کمک های را که VWN به شما می تواند انجام دهد

رابط شما در VWN می تواند:

 • ارائه معلومات در مورد پروسه الحاق خانواده.

 • کمک با پرکردن فرم درخواست.

 • در طول پروسه درخواست الحاق خانواده، از طرف شما با IND تماس گرفتن.

 • کمک در زمینه پاسخ دهی به سوالات IND در مورد رابطه خانوادگی.

 • اهی اوقات VWN می تواند با کمک مالی از طریق

  برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  صندوق پناهندگان
  کمک کند. با این کمک مقداری از مصارف سفر اعضای خانواده شما جبران می شود.

 • ارائه نمودن کمک های عملی بعد از رسیدن اعضای خانواده شما به هالند و گرفتن خانه از طرف شاروالی. به طور مثال کمک در زمینه درخواست مزایا و مدد معاش یا گرفتن بیمۀ صحی و ثبت نام نزد داکتر فامیلی، داکتر دندان و مکتب.

 • اگر درخواست شما برای الحاق خانواده رد شده است و می خواهید درخواست تجدید نظر کنید، VluchtelingenWerk می تواند شما را در امر پیدا نمودن وکیل کمک نماید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

طرح کاری

ظرف 3 ماه پس از اخذ اجازه اقامت، برای الحاق خانواده درخواست دهید

در این طرح کاری