• آغاز
 • ارائه درخواست الحاق به خانواده به IND
سه خانم با هم صحبت می کنند
منبع: VluchtelingenWerk Nederland
معلومات
ارائه درخواست الحاق به خانواده به IND
اخرین به روز رسانی: 11/22/2023, 11:17 AM

آیا اعضای خانواده شما برای الحاق به خانواده واجد شرایط هستند؟ سپس می توانید درخواست برای الحاق به خانواده را به IND ارائه دهید. در این صفحه میخوانید که برای این جریان چه مواردی را می باید انجام دهید.

شما درخواست خود را ظرف 3 ماه پس از دریافت اجازه اقامت پناهندگی خود شروع می کنید

با انجام درخواست خود در عرض 3 ماه، اطمینان حاصل می کنید که می توانید درخواست را به عنوان درخواست "الحاق خانواده برای پناهندگان" ارسال کنید. با این درخواست نیازی کمتری به رعایت الزامات سختگیرانه دارید و درخواست معمولا رایگان است.

برای درخواست خود به اسناد زیادی در مورد اعضای خانواده خود نیاز دارید. حتی اگر هنوز همه اسناد لازم را ندارید، می‌توانید درخواست برای الحاق خانواده را به

اداره امور مهاجرت و تابعیت (IND)
ارسال کنید. بعداً باید تا آنجا که ممکن است اسنادی ارائه دهید که پیوندهای خانوادگی شما را ثابت میکنند.

درخواست الحاق به خانواده

شما می توانید برای الحاق خانواده از IND به دو روش درخواست دهید:

 • آنلاین

 • به صورت کتبی از طریق پست

به صورت آنلاین "فرم درخواست برای الحاق به خانواده"
شما می توانید فرم درخواست آنلاین برای الحاق به خانواده را از طریق وب سایت IND تکمیل کنید. برای این کار به DigiD نیاز دارید.
به صورت مکتوب: "فرم درخواست برای الحاق به خانواده"
فرم درخواست برای الحاق به خانواده را می توانید از طریق وب سایت IND دانلود کنید. پس از تکمیل، آن را به IND ارسال کنید.

کمک در زمینه درخواست الحاق به خانواده

درخواست برای الحاق به خانواده می تواند پیچیده باشد. مسئول تماس شما در

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
یا راهنمای اجتماعی شما از سازمان دیگری می تواند شما در این زمینه کمک کند.

کمک های را که VWN به شما می تواند انجام دهد

رابط شما در VWN می تواند:

 • ارائه معلومات در مورد پروسه الحاق خانواده.

 • کمک با پرکردن فرم درخواست.

 • در طول پروسه درخواست الحاق خانواده، از طرف شما با IND تماس گرفتن.

 • کمک در زمینه پاسخ دهی به سوالات IND در مورد رابطه خانوادگی.

 • اهی اوقات VWN می تواند با کمک مالی از طریق

  صندوق پناهندگان
  کمک کند. با این کمک مقداری از مصارف سفر اعضای خانواده شما جبران می شود.

 • ارائه نمودن کمک های عملی بعد از رسیدن اعضای خانواده شما به هالند و گرفتن خانه از طرف شاروالی. به طور مثال کمک در زمینه درخواست مزایا و مدد معاش یا گرفتن بیمۀ صحی و ثبت نام نزد داکتر فامیلی، داکتر دندان و مکتب.

 • اگر درخواست شما برای الحاق خانواده رد شده است و می خواهید درخواست تجدید نظر کنید، VluchtelingenWerk می تواند شما را در امر پیدا نمودن وکیل کمک نماید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟