Brief van de IND

IND درخواست شما برای الحاق به خانواده را به این ترتیب ارزیابی می کند

اخرین به روز رسانی: 11/22/2023, 11:17 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

IND تقریباً پس از 6 ماه درخواست شما را برای الحاق خانواده را ارزیابی می کند. در برخی موارد این جریان بیشتر طول می کشد. تصمیم را از طریق پست دریافت خواهید کرد

منتظر ماندن برای تصمیم IND در مورد درخواست

IND تقریباً پس از 6 ماه درخواست شما را برای الحاق خانواده را ارزیابی می کند. در برخی موارد این جریان بیشتر طول می کشد. تصمیم را از طریق پست دریافت خواهید کرد

گاهی اوقات IND به زمان بیشتری برای رسیدگی به درخواست شما نیاز دارد. مثلاً چون درخواست شما ناقص است. اگر به نظر IND، مدرک کافی مبنی بر اینکه اعضای خانواده شما واقعاً اعضای خانواده شما هستند، وجود نداشته باشد، ممکن است رسیدگی به درخواست شما بیشتر طول بکشد.

اگر اینطور باشد، نامه ای از IND دریافت خواهید کرد که در آن توضیح داده شده است به چه مقدار زمان اضافی نیاز دارند. سپس IND می تواند در نامه از شما بخواهد اسناد اضافی را ارسال کنید. گاهی اوقات آنها همچنین درخواست آزمایش DNA یا مصاحبه (آنلاین) با شما و یکی از اعضای خانواده تان انجام میدهند.

2 تصمیم ممکن وجود دارد

پس از اینکه IND در مورد درخواست شما تصمیم گرفت، تصمیم را به صورت کتبی دریافت خواهید کرد. این تصمیم می تواند مثبت یا منفی باشد:

  • تصمیم مثبت: عضو خانواده شما می تواند به هلند بیاید.

  • تصمیم منفی: عضو خانواده شما اجازه ندارد به هلند بیاید.

در صورتی که IND تصمیم مثبت بگیرد، جریان به این ترتیب پیش می رود

آیا IND درخواست شما برای الحاق به خانواده را قبول کرده است؟ سپس عضو خانواده شما یک از سفارت هلند در کشور مبدا شما دریافت خواهد کرد. این ویزا به منظور سفر ارائه میشود.

آیا هالند سفارتی در کشور شما ندارد؟ سپس اعضای خانواده شما باید به یک کشور همسایه که در آن سفارت هالند وجود دارد، بروند. IND در این مورد به شما اطلاع خواهد داد.

اعضای خانواده شما پس از ورود به هالند اجازه اقامت دریافت خواهند کرد.

در صورتی که IND تصمیم منفی بگیرد، جریان به این ترتیب پیش می رود

آیا IND درخواست شما برای الحاق خانواده را رد کرده است؟ سپس عضو خانواده شما برای آمدن به هالند ویزه دریافت نخواهد کرد. در این صورت می توانید علیه تصمیم IND اعتراض کنید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

طرح کاری

ظرف 3 ماه پس از اخذ اجازه اقامت، برای الحاق خانواده درخواست دهید

در این طرح کاری