Gezinshereniging op luchthaven Schiphol.

منبع: Selma van der Bijl

مواردی که پس از آمدن عضو خانواده تان به هالند آنرا ترتیب دهید

اخرین به روز رسانی: 11/22/2023, 1:53 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا درخواست شما برای الحاق به خانواده تایید شده است؟ سپس عضو خانواده شما می تواند به هالند بیاید. در اینجا میخوانید که چه مواردی را باید انجام دهید.

عضو خانواده شما باید ویزا دریافت کند

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
اداره امور مهاجرت و تابعیت (IND)
به سفارت هالند در کشوری که عضو خانواده شما در آن اقامت میکند، دستور می دهد که ویزا را برای اعضای خانواده شما آماده کند. آیا هالند در آن کشور سفارتی ندارد؟ سپس سفارت هالند در یک کشور همسایه باید این کار را انجام دهد. این ویزا نامیده می‌شود.

معمولاً، اعضای خانواده شما باید MVV را ظرف 3 ماه پس از تصمیم مثبت IND دریافت کنند. این مدت گاهی 6 ماه و در شرایط خاص تا 9 ماه تمدید میشود. مثلا اگر دسترسی به سفارت سخت باشد.

در تصمیم مثبت IND راهنمای هایی درج شده است در مورد نحوه جمع آوری MVV توسط اعضای خانواده شما است.همچنین راهنمایی هایی در مورد نحوه سفر اعضای خانواده شما به هالند و مواردی که اعضای خانواده شما باید پس از رسیدن به هالند انجام دهند.

ممکن است لازم باشد که مکانی بری سکونت را ترتیب دهید

آیا هنوز خانه مناسبی برای زندگی با اعضای خانواده خود ندارید؟ پس از گرفتن وقت ملاقات با IND، می‌توانید فوراً با

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
آژانس مرکزی پذیرش پناهجویان (COA)
وقت ملاقات ترتیب دهید. اعضای خانواده شما معمولاً می توانند 1 روز قبل از قرار ملاقات IND به پناهگاه COA بروند.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

طرح کاری

ظرف 3 ماه پس از اخذ اجازه اقامت، برای الحاق خانواده درخواست دهید

در این طرح کاری