Mawduucyada

show menu options
Af Soomaali (Somali)Dacwada Dublin

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 3/15/2023 12:00 GD

Boliiska Tar Apel ayaa arkay inaad hore waddan kale oo Yurub ah aad ka diiwaangeshan tahay. Waddan kale oo Yurub ah waa inuu codsigaaga magangelyo ka howlgalaa. Adeegga Socdaalka iyo Jinsiyada (IND) ayaa xadideyso inaad aadeyso dacwada Dublinka.

Waddan kale oo Yurub ah ayaa ka mas'uul ah codsigaaga magangelyodoonka sida:

 • marka ugu horeysa aad magangelyo ka weydiisato waddankan.

 • aad Yurubta ka soo gasho waddankan.

 • aad fiiso ka heysato waddankan.

Tani waa ballan u yaala wadamada Yurub dhexdooda. Ballantan waxaa la yiraahdaa habeynta Dublin undefinedDublinverordening’.

Waxaa boliiska ay Ter Apel ku soo baarayaan haddii aad waddan kale oo yurub ah masundefineduul ka yahay codsigaaga magangelyo. Iyagoo baaraaya aqoonsigaaga. Iyo ka baaraaya farahaaga

EURODAC ama EU-VIS
iney ku jiraan.

Wareysiga Dublin ee IND

Waxaad 1 wadahadal la yeelaneysaa

IND
. Wadahadalkani waxaa lagu magacaabaa wareysiga Dublin undefinedDublingehoor. Waxaa IND kuu sheegayaan inaad waddan kale ka diiwaangashan tahay. IND suundefinedaalo ayey taasi kaa weydiinayaan. IND suundefinedaalo kaama weydiineyso sababta aad u soo qaxday. Mudada wareysiga Dublin waxaad u sheegi kartaa sababta aad ugu aragto in Nederlaan ay dacwadaada ka howlgasho. IND waxey qoraal ka sameynayaan wareysiga Dublin.

Waxaa jooga tarjumaan luqadaada ku hadla

Shaqaalaha IND wuxuu kugu weydiinayaa suundefinedaalaha Nederlaanka. Tarjumaanka ayaa kaasi kuu tarjumaaya. Tarjumaanka sidoo kale jawaabtaada wuu ku tarjumayaa Nederlaanka. Tarjumaanka waa madax banaan yahay, uma shaqeeyo IND iyo wax awood ah kuma laha goundefinedaanka codsigaaga magangelyada laga gaaro.

La soco: Isla markii sheeg haddii aad tarjumaanka iyo adiga si fiican isu fahmeynin. Waxaa muhiim ah inaan is afgaran waa abuurmin maadaama tarjumaanka iyo adiga si fiican isu fahmeynin.

Wareysiga Dublin ka dib waxey IND gaareysaa go'aanka 1aad

Waxaa suura gal ah 2 waxyaalood:

 1. IND waxey goundefinedaamineysaa in Nederlaan masundefineduul ka tahay codsigaaga magangelyodoonka: IND waxey dacwadaada uga howlgalayaan Dacwada Guud ee magangelyodoonka (AA).

 2. IND waxey goundefinedaamineysaa in waddan kale oo Yurub ah masundefineduul ka yahay codsigaaga magangelyodoonka:waxaa taasi IND ka heleysaa warqad. Waxaana ku qoran inaan dacwadaada laga howl geleynin Nederlaan iyo sababta. Waa inaad si isku filnaan ah aad 4 wiig gudahooda Nederlaan uga baxdaa iyo aad ku noqotaa wadankaasi kale ee Yurub. Haddii aad taasi sameyn weydo waxaa kugu wareejinaaya

  Waaxda Dib u noqoshada iyo Bixitaanka (DT&V)
  . Waxaad xaq u leedahay xero Nederlaan ilaa lagaa wareejinaayo.

Jawaabtaada go'aanka IND

Waxaad warqada IND kala hadleysaa garyaqaankaaga. Garyaqaanka wuxuu heystaa 1 beri oo uu warqada IND uga jawaabo. IND waa iney ku xisaabtantaa warqada garyaqaanka. Marka la aqriyo warqada garyaqaanka, waxey IND soo goundefinedaamineysaa in goundefinedaanka 1aad wax laga bedelaayo.

Ku wareejinta waddan kale ee Yurub

Waxaa jira 3 qaab oo laguugu wareejin karo waddanka kale ee Yurub:

 1. Adiga ayaa iskaaga ugu noqon kara waddankaasi kale. Waa inaad 10 beri gudahooda ku noqoto.

 2. Waxaa ku celinaaya shaqaale dowladda Nederlaan ka socda.

 3. Shaqaale ka socd waddanka kale ee Yurub ayaa ku celinaaya.

La soco: waa inaad muddo 6 bilood ah ka dib marka waddanka kale ee Yurub codsiga ka helo IND lagu celiyaa. Ama 6 bilood gudahooda ka dib marka maxkamada sare goundefinedaamiso. taasi waxaa loo yaqaan undefinedmudada wareejintaundefined.

Sidan ayey IND sameysaa marka Dublin la go'aamiyo

IND waa iney sida ugu dhaqsaha badan ugu gudbiyaan codsi la wareegid ama dib u ceshi wadankaasi kale ee Yurub. wadanka kale ee Yurub wuxuu sameynayaa baaritaan codsiga ah oo wey u soo jawaabayaan IND. wadanka codsiga wuu soo diidi karaa. Wadanka waa inuu 2 bilood gudahooda codsiga dib ula wareegida uga soo jawaabaa.

Ma soo diiday waddankaasi Yurub codsiga IND? IND waxey ka dib sameyn karaan undefinedcodsi dib u fiirinundefined. Taasi waxey micnaheeda tahay in waddankaasi Yurub mar kale uu codsiga baaro.

Xabsiga soo galootiga marka Dublin la go'aamiyo