Guriyeynta

Waxaad u guureysaa degmo isla markii aad hesho fasax deganaansho. Degmada waxey bixisaa guriyeynta iyo waxey fiiro u leeyihiin xaaladaada shaqsiga.


Mashruuca tallaabooyinka

Sidaan ayaa guri u heleysaa


Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.