Laba qof ayaa taagan armaajda mitirka iyo waxey qorayaan mitirka cadadka uu maraayo
Laga soo xigtay: VluchtelingenWerk Nederland/Goedele Monnens

Waxaan ayaad u baahan tahay inaad abaabusho markaad guri hesho

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 1/12/2024, 11:51 GH
Qodobkaan sii wadaaji

Marka aad guri hesho waxaa jiro waxyaalo badan oo aad u baahan ahay inaad sameyso. Tusaale ahaan, waa inaad sameysataa heshiis tamarta ama korontada iyo gaaska iyo inaad cinwaankaaga cusub gudbisaa. waxaad bogan ka heleysaa liis dhamaan waxa aad u baahan tahay inaad sameyso.

Lacag deynsasho oo aad guriga ku dhigato

Degmooyinka badankooda waxey kuu oggol yihiin deyn aad guriga ku dhigato. qiyaasta deynta degmo walba wey kala duwan yihiin.

Xaaladaha badankooda waa deyn. Taasi waxey micnaheeda tahay in lacagta aad guri dhigashada u deynsato, ugu dambeyn aad dib ugu gudaa degmada. Degmooyinka qaarkood lacagta ayey ku siinayaan oo looma baahna inaad dib u gudo. Sii weydii waxa ay tahay degmadaada.

Maxaan u baahanahay si aan guri markaan heysto?

Tan waa arrin aad u baahan tahay inaad abaabusho:

ijaar
Korontada iyo gaaska
Biyaha
Ceymiska waxyaabaha ku jira
Telefishanka iyo internetka
Canshuuraha
Qodobkan ma ku caawiyay?