Mawduucyada

show menu options
Af Soomaali (Somali)Waxbarashada

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 3/13/2023 12:28 GD

Ka dib markaad dhameyso dugsiga sare, waxaad bilaabi kartaa waxbarasho. waxaad Nederland wax u baran kartaa seddex darajo oo kala duwan. Boggan waxaad ka aqrisan kartaa darajadahaasi. waxaad kaloo heleysaa warbixin ku saabsan sida aad waxbarashada isaga bixin karto.

Noocyo kala duwan oo waxbarashada

Nederlaan 3 nooc kala duwan oo waxbarashada ah waxbarashada sare:

 • waxbarashada dhexe shaqooyinka (mbo)

 • wabarashada sare een shaqooyinka (hbo)

 • waxbarashada sare ee cilmiga (wo)

Halkan ayaad ka aqrineysaa nooc walba oo waxbarashada iyo astaamaha la xariira:

Waxbarashada dhexe shaqooyinka (mbo)
Wabarashada sare een gacanta (hbo)
Aqoon waxbarasho sare (wo)

Sharuudaha waxbarashada jaamacadda

 • Dhamaan waxbarashadaha Nederlaan waa inaad

  ku baastaa Staatsexamen NT2-II

 • Waxbarashadaha luqada Inglishka waa inaad of sameysaa.

 • Haddii aad wadankaaga ku soo qaadatay shahaado, waxaad ku qiimeyn kartaa Qiimaynta Aqoonsiga Caalamiga ah (IDW). Iyadoo qiimayntaas la fiirinaayo, Waxaa machadka HBO ama kuleejka ayaa goundefinedaamin doona iney taasi ku filan tahay.

 • Haddii aadan heysanin shahaado ama aysan kaafi ahayn waa inaad sameysaa imtixaanka: the 21+ imtixaanka gelitaanka.

Qarashka waxbarashada

Waxaad heleysaa amaah waxbarasho haddii: 

 • Aad heysato sharci qaxooti ama sharci degenaansho sharuud laáan

 • Aad u dhexeyso 18 iyo 30 sano jirto.

 • Aad bilaabeyso waxbarasho sida, MBO, HBO ama jaamacad .

Waxaad

ka heleysaa Adeegga Fulinta Waxbarashada (DUO)
ayaa ka ogaan kartaa in maalgelin waxbarasho aad heleyso. Halkan waxaa ku qoran sida aad u dalbaneyso maalgelinta waxbarashada.  

‎undefinedxooganundefinedFadlan la soco:undefined/xooganundefined maalgelinta waxbarashada waxey micnaheeda tahay inaad lacagta deyn ama amaah tahay oo dowladda Dhajka ama wax ku barato. Waa inaad dib u bixisaa deynta waxbarashada.  

Fadlan la soco: haddii aad ka weyn tahay 30 iyo aad ka yar tahay 55, waxaad iyadoo sharuudo gaar ah ku xiran yihiin aad lacagta koleejka ama lacagta casharka ka deynsan kartaa DUO. Tani waxaa lagu magacaabaa undefinedDeynta noloshaundefined.

Ururo waxtar leh

Ururadan wey kaa caawin karaan, tusaale ahaan warbixin ama (qeyb) qarashka waxbarashadaada:

 • Jaamacadda maalgelinta magangelyodoonka (UAF)

 • kiesmbo.nl

 • Nuffic

 • Studiekeuze 123