Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Laba dhalinyaro oo is ag fadhiya oo buug wax ku qoraaya.
Laga soo xigtay: Studeren

Waxbarashada

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 4/9/2024, 3:47 GD
Qodobkaan sii wadaaji

Dugsiga sare ka dib waxbarasho waad sii wadan kartaa. Waxaad wax u baran kartaa darajado kala duwan. Darajada waxbarashadaada waxey ku xiran tahay shahaadadaada dugsiga sare. Qodobkan waxaad kaheleysaa warbixin darajadaha kala duwan ee waxbarashada.

Noocyo kala duwan oo waxbarasho

Nederlaan waxaa ka jira 3 darajooyin kala duwan oo aad wax u baran karto:

  • waxbarashada dhexe shaqooyinka (mbo)

  • wabarashada sare een shaqooyinka (hbo)

  • jaamacadda, tani waxaa kale oo lagu magacaabaa waxbarashada sayniska (wo)

Halkan hoose ayaa ka aqrineysaa calaamadaha iyo nooca waxbarashada la socda.

Mbo-ga

Waxbarashada dhexe ee shaqooyinka (mbo) waa iskuul aad shaqo ka baraneyso. Waxaad tababarka-mbo dhigan kartaa ka dib marka aad hesho shahaadada-vmbo.

Mudada waxbarashada waxaad baraneysaa waxyaalo ficil ahaan ah

Mudada waxbarashada ee mbo wax kama baraneysid keliya buugaagta. Mudada waxbarashadaada waxaad aadeysaa shrikado si aad u barato sida meesha looga shaqeeyo. Sidaas ayaa ku arkay qibrad ahaan sida ay tahay ee loo shaqeeyo. Waxaa mbo bandhigaan tababaro oo darajooyin kala duwan, darajada 1 ilaa 4. Darajada 1 waxaad inta ugu badan ka baraneysaa ficil ahaan. Darajada 4 waxaad inta badan ka baraneysaa qoraal ahaan.

Waxaa tababarka ee mbo

Haddii aad dhameyso tababarka mbo waad shaqeyn kartaa ama waxbarasho ayaad sii wadan kartaa. Haddii aad wax sii baraneyso, waxaad dhigan kartaa tababar-mbo oo isla darajo la mid ah. Iyo waxaad kaloo dhigan kartaa tababarka darajada-mbo 3 ama 4 ilaa waxbarasho shaqooyinka sare (hbo).

Noocyo kala duwan oo waxbarashada mbo
Tusaalooyinka tababarada kala duwan ee mbo

Hbo-ga

Waxaa waxbarashada sare ee shaqooyinka (hbo) waa iskuul aad shaqo ka baraneyso ama farsamo baraneyso marka aad qaado shahaado-havo. Ama meel aad wax dheeraad oo farsamada ah ka baraneyso ka dib waxbarashada dhexe ee shaqooyinka (mbo).

Mudada waxbarashada waxaa baraneysaa waxyaalo badan oo ficil ahaan ama aqoon aragtiyeed

Waxaa hbo mid aan ku badnayn xagga ficilka markaa mbo loo fiiriyo. Waxaad wax ku baraneysaa xagga aqoon aragtiyeedka. Casharada ka sokow waxaad sameyneysaa badiyaa mashruucyo iyo howlo adiga kuu diyaariya xaaladaha dhabta ah ee shaqada. Sidoo kale waxaad mareysaa mudada tababarkaaga shaqo barasho 1 ama kuwo dhowr ah.

Ka dib waxbarashadaada hbo

Isla sida mbo ayaa ka dib hbo dooran kartaa inaad shaqeyso shaqo xirfada aad soo baratay ah. Waxaa kaloo jiro darajo ka sareeya oo aqoonta ah iyo xirfadaha. Ama waxaad dooran kartaa inaad weli waxbarashada sii wadato, tusaale ahaan jaamacadda.

Noocyo kala duwan oo waxbarashada hbo
Tusaalooyinka tababarada kala duwan ee hbo

Jaamacadda (wo)

Jaamacadda Nederlaan waxaad noqoneysaa saynisyahan. Waxaadma baraneysid 1 shaqo laakiin waxaad baraneysaa waxyaalo faahfaahsan oo farsamo ama mawduuc. waxaad aadi kartaa jaamacadda haddii aad shahaado-vwo ama shahaado-hbo heysato. Sidoo kale waxaa mar mar aadi kartaa jaamacadda haddii aad sannadka koowaad ee tababarka-hbo aad qaado.

Mudada waxbarashada waxaad baraneysaa waxyaalo badan aqoon aragtiyeed ahaan ah

Mudada waxbarashadada jaamacadda waxaad baraneysaa oo baaritaano ayaa ku sameyneysaa mawduucyo ama mawduucyo ayaa si ballaaran ah. Taasi waxey micnaheeda tahay inaad wax badan aqrineyso iyo baaritaan sameyneyso. Wax yar oo qibrad ficil ah ayaa sameyneysaa. Waxbarashada qaarkood waxaad mareysaa nooc shaqo barasho. Laakiin inteeda badan waa aqoon aragti ahaan.

Waxbarashada jaamacada ka dib

Haddii aad waxbarashada jaamacadda dhameyso waad shaqeyn kartaa ama waxaad sameyn kartaa PhD. PhD wuxuu micnaheeda yahay inaad afar sano dhan aad baaritaan sameyneyso 1 mawduuc gaar ah. Ka dib Phd-gaaga waxaad tahay qabiir sayniska.

Noocyo kala duwan oo waxbarashada jaamacadda
Tusaalooyinka tababarada kala duwan ee jaamacadda
Qodobkan ma ku caawiyay?