Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Waxbarashada

Boggan waxaa ka heleysaa warbixin ku saabsan waxbarashada Nederlaan. Tusaale ahaan ku saabsan dugsiga hoose iyo dugsiga sare iyo waxbarasho mbo, hbo ama jaamacada. Iyo lacagta waxbarashada iyo qarashyo kale.

Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.