Naag ayaa wax ku qoreysa buug ag yaala laptob-keeda
Laga soo xigtay: Roberto Hund

Waxan ayaa la rabaa inaad ka ogaato la qabsashada bulshada

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 1/18/2024, 10:01 GH

Ma heysataa sharci deganaansho iyo da'daada ma u dhexeysaa 18 iyo 67 sano? Markaa waa dowlada Nederlaan kaa rabtaa inaad barato af Nederlaanka iyo bulshada Nederlaan. Taasi waxaa lagu magacaabaa. La qabsashada bulshada. Ka aqri halkan waqtiga aad bilaabeyso la qabsashada bulshada.

Waa inaad la qabsashada bulshada sameysaa markaad sharci deganaansho heysato

Ma jirtaa inta u dhexeyso 18 iyo 67 sano ma heysataa sharci deganaansho magangelyo? Markaa waxa dowlada Nederlaan kaa rabtaa inaad la qabsashada bulshada sameyso. La qasi bulshada wuxuu micnaheeda yahay inaad af Nederlaanka baraneyso iyo aad baraneyso bulshada Nederlaanka.

Waa inaad markaa qaadato koorsooyin iyo sameyso imtixaan la qabsi bulshada ah.

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Adeega Fulinta Waxbarashada (DUO)
waxey diyaariyaan la qabsashada bulshada oo Nederlaan.

Waxaad warwad ka heleysaa DUO si aad u sameyso la qabsashada bulshada

Ka dib markaad sharci deganaansho hesho waxaad helesaa warqada la qabsashada bulshada. Warqadan waxa ka heleysaa DUO 8 wiig gudahooda boosto ahaan.

Badiyaa waxaad heleysaa warqad ku qoran in lagaa rabo sameynta la qabsashada bulshada. Mar mar waxaad heleysaa 2 warqadood: hal warqad ku qoran inaad sameyso la qabsashada bulsho iyo warqad ku qoran mudada aad heysato inaad ku sameyso la qabsashada bulshada.

Sharciyadan ayaa adiga ku quseeya

Waxey Nederlaan leedahay 2 nooc oo nidaam isdhexgalka bulshada ah: mid waa nidaamka la qabsashada ilaa 2013 iyo nidaamka la qabsashada 2021. Labada nidaam waxey leeyihiin sharciyo kala duwan.

Si aad u ogaato sharciga adiga ku quseeya, waxaad fiirisaa warqada

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Adeegga Socdaalka iyo dhalashada (IND)
ku qoran inaad sharci heleyso sharci deganaansho. Taasi waxaa lagu magacaabaa 'beschikking' oo ah go'aanka. Warqada waxaa ku qoran nooca nidaamka la qabsashada bulshada ku quseeya.

Sidoo kale faylkaaga shaqsiga ee inburgeren.nl waxaa ku qoran nooca nidaamka ee isdhexgalka bulshada adiga ku quseeya.

Dooro nooca isdhexgalka bulshada ee ku quseeya hoos si aad u hesho warbixinta isdhexgalka bulshada ee xaaladadaada shaqsiga:

Warbixintan muhiimka ah ayaa ku qoran warqada

Warqada aad ka heleyso DUO waa muhiim. Warqada waxaa 3 shey ku saabsan la qabsashada ee aad ka dib u baahan tahay:

 • Goormaa bilaabeysaa la qabsashada bulshada.

 • Muddo meeqa ayaa heysataa la qabsashada bulshada. Dowlada waxey ku magacowdaa 'mudada la qabsashada bulshada'. Badiyaa waxaad heystaa 3 sano.

 • Waxaa Nederlaan jira 2 nidaam kala duwan oo la qabsashada ah. warqada DUO waxaa ku qoran nidaamka lagaa rabo inaad la qabsashada ku sameyso.

Mar mar looma baahna inaad sameyso la qabsi bulsho

Looma baahna inaad la qabsi bulshadeed sameyso haddii:

 • aad ka yar tahay 18 jir ama aad ka weyn tahay 67 jir oo aad qarashka hawl gabka xaq u leedahay.

 • aad xadidan dhexdeeda aad shahaadada iskuulka ugu yaraan darajada

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  mbo2
  soo qaaday.

 • aad leedahay curyaannimo jir ahaan ama maskax ahaan ah taasoo keenta inaadan la qabsi bulsho sameyn karin. DUO ayaa ogolaaneysa inaadan sameyn.

 • aad sababo kale oo shaqsi leedahay oo aadan sameyn karin la qabsi bulsho. Tusaale ahaan maadaama aad qof daryeeleyso oo leh xadidnaa jirka ama maskaxda ah. DUO waa iney ogolaataa inaadan sameynin la qabsi bulsho.

Waa inaad sameysaa la qabsashada bulshada sida sharciga 1 ka mid ah 2 sharci

Waxaa Nederlaan ka jira 2 nooc oo sharciyada la qabsashada bulshada. Warqada DUO waxaa ku qoran in sharciga iyo midka la qabsashada bulshada ee adiga ku quseeya. Ka dooro hoos nooca la qabsashada uu yahay si warbixin loo helo oo xaalada shaqsigaag ku saabsan:

Qodobkan ma ku caawiyay?