Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Isdhexgalka bulshada

Haddii aad heysato deganaansho magangelyo ay da'daada u dhaxeyso 18 iyo 67 jir, waxaad qaadaneysa casharada luqada Nederlaanka. Waxaad kaloo baraneysaa waxyaalaha ku saabsan bulshada Nederlaanka. Taasi waxaa lagu magacaabaa 'isdhegalka bulshada'. Isdhexgalka bulshada waa mid waajib ah. Wixii dheeraad ka aqriso halkan.


Mashruuca tallaabooyinka

Bilaabida la qabsashada bulshada ka dib 1 janaayo 2022Mashruuca tallaabooyinka

Bilaabida la qabsashada bulshada ka hor 1 janaayo 2022


Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.