Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Qof ka baranaaya luqada Nederlaanka buug sawiro leh

Laga soo xigtay: Polina Tankilevitch

Caawinaada luqada Nederlaanka

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 10/11/2023, 10:50 GH
Qodobkaan sii wadaaji

Waxaad u tababaran kartaa qaabab kala duwan. Haddii aad rabto caawino xagga luqada Nederlaanka, waxaad warbixin dheeraad ka heleysaa boggan oo ah qaabka iyo meesha aad caawinada ka heleyso.

Iyadoo ku caawiyo saaxiib luqada ama macalin luqada ah

Waxaad ka fiirin kartaa saaxiib luqada ama macalin luqada oo si aad u tababarato luqada Nederlaanka. Waxaa jira kooxo kal duwan oo ku jira baraha bulshada, sida Facebook, halkaasoo aad ku qori karto codsi si aad u hesho saaxiib ama macalin luqada ah.

Maktabada

Maktabado badan ayaa aad ku tababaran kartaa luqada Nederlaanka kambiyutarka. Waxaad kaloo ka soo amaahan kartaa buugaag Nederlaanka oo leh darajado kala duwan. Tabarucayaasha waxey ka abaabulaan maktabada casharo luqada oo bilaash ah.

Waxaad badiyaa kala kumi kartaa saaxiib luqada xagga maktabada. Ka raadi maktabada kuugu dhow Bibliotheek.nl.

Adeegso ilaha interneetka

Waxaad interneetka ka heleysaa websaaytyo iyo app-yo aad ku tababaran karto luqada Nederlaanka. waxaa halkan ku qoran talooyin waxtar leh:

Qodobkan ma ku caawiyay?