Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Het kantoor van het UWV in Groningen

Laga soo xigtay: Cookie Nguyen

Gunnada

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 11/15/2023 8:44 GD
Qodobkaan sii wadaaji

Haddii aadan weli shaqo heysanin ama haddii shaqada lagaa saaray, waxaad xaq u leedahay gunno. Tani waa qadar lacageed oo bishii aad ka hesho dowladda. Warbixin dheeraad oo tan ku saabsan waxaad ka heleysaa boggan.

Noocyo kala duwan oo gunnada

Haddii aadan weli shaqo helin ama aad heshiiska laguu cusbooneysiin, waxaad dowladda ka heleysaa caawinaad dhaqaale. Waxaad heleysaa qadar lacag ah bishii oo aad ku noolaato. Taasi waxaa lagu magacaabaa 'uitkering'. Xitaa haddii aad bilowdo shaqada wax yar ah, waa heli kartaa gunnada xaaladaha qaarkood.

Waa inaad iskaaga uga weydiisataa gunnada

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
'Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen' (UWV)
Ururka fulinta Ceymiska shaqaalaha.

Waxaad xaq u yeelan kartaa:

  • Gunnada shaqo la'aanta (gunno WW)

  • Gunnada caawinada daqliga

Waxaad YouTube ga fiidiyaha hoos,

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
waxy bixiyaan warbixino ku saabsan shaqo ka cayrinta iyo gunnooyinka:

Gunnada shaqo la'aanta (WW)
'Bijstandsuitkering' gunnada caawinada lagu noolaado

Waxaad fiidiyaha hoos, VluchtelingenWerk Nederland (VWN) waxay bixiyaan warbixino ku saabsan shaqo ka cayrinta iyo gunnooyinka:

Qodobkan ma ku caawiyay?