Lacag
Marka aad ka shaqeyneyso Nedelaan, waxaad heleysaa lacag. Ilaa aad shaqo ka heleyso, waxaad taageero dhaqaale ka heli kartaa dowladda. Macluumaad ku saabsan daqligaaga boggan ayaad ka heleysaa.

Warbixin
Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.

Maxaad jeclaan lahayd inaad talo u soo jeediso?

Ma dooneysaa warbixin dheeraad kale inaad bixiso?