Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Lacag

Marka aad ka shaqeyneyso Nedelaan, waxaad heleysaa lacag. Ilaa aad shaqo ka heleyso, waxaad taageero dhaqaale ka heli kartaa dowladda. Macluumaad ku saabsan daqligaaga boggan ayaad ka heleysaa.

Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.