Labo caruur ayaa lugeynaaya banaanka xarunta qaxootiga
Laga soo xigtay: ANP

Waxan ayaad sameyn kartaa haddii aadan ku qanacsanayn xerada

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 3/28/2024, 8:49 GH
Qodobkaan sii wadaaji

Ma ku qanacsanid miyaa xerada aad joogto? Markaa waxaad kala hadleysaa COA ama dowlada hoose, ayaad ka ashtakoon kartaa ama ka mudaaharaadi kartaa.

COA ama dowlada hoose ayaa dejintaada suura gelinaaya

Haddii aad Nederlaan magangelyo weydiisaneyso ama rabto inaad weydiisato, waa in

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
ay kuu habeeyaan meel aad ku hoyato. Shaqadan waxaa COA ay ka heshay dowlada Nederlaan. Sidoo kale ballamo ayaa laga sameeyey sharuudaha uu hoyga dejinta looga baahan yahay iney ka soo baxaan. Xero dejin walba oo Nederlaan ah COA iskam laho. Mar mar dowlada hoose ayaa mas'uul ka ah.

Kuma qanacsanid xaalada xerada

Waxaa suura gal ah inaad xaaladaha xerada aad degan tahay aysan kula wanaagsanayn. Xaaladaha xun waxaa tusaale ahaan ka mid ah:

  • Xerada kuma haboona degaan ahaan. Halkani waa qabow, wasakh ama ma jiro meel adiga kuu gaar ah.

  • Tayada cuntada xerada laga bixiyo oo aan fiicnayn.

  • Ma jiro waxbarashada ilmaha da'dooda ka yar tahay 18 jir.

  • Ma jiro dhaqdhaaqyo badan xerada.

La hadalka shaqaalaha xarunta

Maku qanacsanid xerada aad degan tahay sababaha kor ku qoran midkood? Ama wax kale? Markaa waxaad marka hore wadahadal la yeelan kartaa shaqaalaha Xeradaada. La socodsii inaad rabto inaad ka hadasho dhibaatada xerada.

Wadahadalkan waad sii diyaarin kartaa. Tusaale adigoo dhibaatooyinka aad qabto wada qora. Haddii aad ogtahay xalalka dhibaatooyinka, kuwaasina waad ku dari kartaa.

Tas-hiilaadka xerada ama hoyga ma wanaagsana miyaa?
Tayada cuntada miyaan fiicnayn?
Ma jiraan ama ma ku yar yihiin dhaqdhaaqyo aad sameyn kartaa xerada dhexdeeda?
Kama jiro miyaa waxbarashada ilmaha da'dooda ka yar tahay 18 jir?

Ashtakada oo la gudbinaayo

Ma heli weysey inaad wadahadal layeelato COA ama dowlada hoose? ama wadahadalkaagii waxba iskama bedelin xaalada xerada? Markaa waxaad gudbin kartaa ashtako COA ah ama dowlada hoose oo ku saabsan xerada. Ashtakada sababo badan ayaad u gudbin kartaa.

Ashtakada xagga COA

Ashtada laga gudbinaayo COA laba qaab ayaa loo sameyn karaa:

  • Waxaad taasi u adeegsan kartaa foomka ashtakada ee COA. Foomka ashtakada ee COA looguma talo gelin ashtako dadka meesha kula deganku saabsan. Taasi waxaad kala xariireysaa shaqaalaha-COA oo xerada jooga.

  • Warqad ahaan xitaa ashtakada waad u gudbin kartaa ee COA. Warqadaada ama e-mailkaaga waa inuu ku qornaadaa Nederlaanka ama Inglishka. warqada ama e-mailka waxaad u direysaa: Team Juridische zaken Postbus 30203 2500 GE Den Haag info@coa.nl

Ashtakada dowlada hoose

Dejintaada ma waxaa maamusha dowlada hoose een ma maamulaan COA? Markaa waxaad ashtakada u gudbineysaa isla dowlada hoose. Qaabka aad ashtakada u gudbin kartaa, waxey ku xiran tahay dowlada hoose. Mar mar waxaad ka heleysaa xerada warbixin qaabka aad dowlada hoose ula xariiri karto.

Sidan ayaad sameyn kartaa haddii ashtakadaada la xalin waayo

Ka mudaaharaadka xaalada xerada

Haddii aad ku qanacsanayn xaalada xerada waa mudaaharaadi kartaa. Nederlaan waxaad xaq u leedahay inaad mudaaharaado taasoo ku qoran dastuurka Nederlaan. Taasi waxey hoos imaadaa xoriyada fikradaada oo aad soo bandhigeyso ee ka jira Nederlaan. Xitaa haddii aadan sharci magangelyo oo 5 sano aadan lahayn, waa mudaaharaadi kartaa.

Ma rabtaa inaad mudaharaado Markaa arrimahan ayaa muhiim kuu ah:

  • Waa inaad dowlada hoose u sheegtaa inaad mudaaharaadeyso. Taasi waxaad sameysaa 48 saac ka hor adigoo adeegsanaaya websaaytka dowlada hoose. Dowlada hoose waa iney mudaaharaadkaaga ay ogoshahay. Tusaale ahaan haddii aad mudaaharaadkaaga u baahan tahay wax hagaaya dariiqyada, waa in dowlada hoose taasi ay kuu abaabushaa. Haddii keligaaga aad mudaaharaadeyso looma baahna inaad ogeysiiso.

  • Uma baahnid fasax si aad u mudaaharaado. Sidoo kale fasax ugama baahnid dowlada

  • Boliiska mudaaharaadkaaga iskama joojin karaan. Keliya haddii uu duqa magaalada ee degmada ayaa mudaaharaadka xadidi kara ama mamnuuci kara

  • Marka aad mudaaharaadeyso waa in boliiska kaa badbaadiyaan dadweynaha.

Qodobkan ma ku caawiyay?