ሮዛ ዝሕብሩ ክዳን ዝተኸድኑ ጉጅለ ሰባት ብካናል ኣምስተርዳም ይጅልቡ። ኣብ ደንደስ ጻዕቂ ሰባት ኣሎ፣ ብሓጎስ ድማ ይጭድሩ ኣለዉ።
ምንጪ፡ Flickr / Kitty Terwolbeck
ሓበሬታ
ንጥፈታት ንማሕበረሰብ LHBTQIA+
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 23/5/2024 2:52 ድ.ቀ.

ኣብ ኔዘርላንድ ብፍላይ ንLHBTQIA+ ሰባት ዝዓለሙ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣለዉ። ኣብዚ ገጽ ብዛዕባ "Gay Pride"፣ ሮዛዊት ቀዳምን ካልኦት ንጥፈታትን ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ናይ ስደተኛ ድሕረ ባይታ ንዘለዎም LHBTQIA+ ሰባት ዝዓለሙ ንጥፈታት ኣብ ምውዳብ ዘተኮሩ ውድባት እውን ክትረክብ ኢኻ።

ሮዛዊት ቀዳም

ሮዛዊት ቀዳም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ዘላ ቀዳም እያ። ከምኡ እውን ዓመታዊ ንመሰላት ግብረ-ሰዶማዊት፣ ግብረ-ሰዶመኛ፣ በሃግቲ ክልቲኡ ጾታን፣ ዘይክልቲኡ ጾታን ኣቓልቦ ዝስሕብ ጽንብልን ሰላማዊ ሰልፍን እዩ። ኣብ ነፍስወከፍ ክረምቲ ድማ ኣብ መላእ ኔዘርላንድ መደባት Pride ይዳሎ።

ሮዛዊት ቀዳም ኣብ 1969 ኣብ ኒውዮርክ ኣብ 'ስቶንዎል' ንዝተፈጸመ ናዕቢ ንምዝካር ዝተፈጥረ እዩ። እዚ ናዕቢ እዚ ኣብ ታሪኽ ምንቅስቓስ ግብረ-ሰዶማውያን ንኣገዳሲ ህሞት ዝውክል እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ፖሊስ ኣብ 'Stonewall Inn' ዝበሃል ናይ ግብረ-ሰዶማውያን ባር ጎነጻዊ ብዝኾነ ኣገባብ ኣጥቂዖም። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ግብረ-ሰዶማውያን መንእሰያትን ጓል-ጓሎ ሰብኡትን ድማ ንዓመታት ብፖሊስ ዝፍጸም ዝነበረ ወጽዓን ዓመጽን ስለዝመረሮም ምክልኻላዊ ባእሲ ጀመሩ።

'ፕራይድ ኣምስተርዳም'

'ፕራይድ ኣምስተርዳም' ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝካየድ ን2 ሳምንታት ዝጸንሕ መደብ ኮይኑ፣ ኣብ መሰላት LHBTQIA+ ሰባት ዘተኮረ እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ LHBTQIA+ ንዝርከቡ ተቓላዕቲ ጉጅለታት ፍሉይ ቆላሕታ ንኽግበር ዝሓትት እዩ። ንኣብነት ኣብ ዙርያ ኤይድስን መሰላት

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ሞንጎ-ጾታ ዝኾኑ ሰባትን
ዝግበር ህዉኽ ኣረኣእያ ብዝምልከት።

ኣብ መወዳእታ ናይተን 'ፕራይድ ኣምስተርዳም' ዝካየደለን 2 ሳምንታት፣ ዓመታዊ ናይ 'ኩርዓት ምርኢታዊ ሰልፊ መትረብ [Canal Parade Pride]' ኣብ ኣምስተርዳም ይካየድ። 'Canal Parade' ኣብ ኣምስተርዳም 1 ካብቶም ዝበዝሐ ጻዕቂ ህዝቢ ዘለዎም መዓልታት እዩ። ሽዕኡ ብ 100,000 ዝቚጸሩ ሰባት ንብዙሕነትን ንኹሉ ሓቋፍነትን ንምጽንባል ኣብ ዙርያ መትረባት ይእከቡ። ብዙሓት ሰባት እውን ብሕብራዊ ጀላቡ በቶም መትረባት ይጅልቡ።

ምርኢታዊ ሰልፊ ካናለ
ብዛዕባ ምርኢታዊ ሰልፊ ካናለ -Canal Parade- ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ካልኦት ንጥፈታት

ኣብዞም ዝስዕቡ መርበባት-ሓበሬታ ብዛዕባ ንጥፈታት ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ፡ 

ንLHBTQIA+ ፍጻመታት ዝዓለሙ ኣገደስቲ ውድባት

ብፍላይ ንማሕበረሰብ LHBTQIA+ ዝዓለሙ መዳባት ዘዳልዋ ውድባት እውን ኣለዋ።

COCktail
COCktail ንሓደ LHBTQI+ ስደተኛ/ሓድሽ-መጻኢ ምስ ሓደ ኔዘርላንዳዊ LHBTQI+ ሰብ ዘተኣሳስር ናይ ብጻይነት ፕሮጀክት እዩ።

Respect2love
Respect2Love ማሕበራዊ ፍጻሜታትን ናይ ምሕያል ዓውደ-መጽናዕትታትን ይውድብ እዩ፣ ኣብኡ ድማ ምስ ካልኦት ክልተ-ባህላዊ LHBTQI+ ሰባት ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ።

Transgender Infopunt Nederland
ናይ ጾታውነት ሕቶታት ንምሕታት፣ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ወይ ሰማዒ እዝኒ ንምርካብ ጥራይ ናብ Transgender Infopunt Nederland [ነቚጣ-ሓበሬታ ስግረ-ጾታ ኔዘርላንድ] ክትውከስ ትኽእል ኢኻ። እቲ ነቚጣ-ሓበሬታ ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ ካብ ሰዓት 14፡00 ክሳብ 17፡00 ብቁጽሪ ተሌፎን 085 13 03 84 6 ንምርካቡ ይከኣል እዩ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?