ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ናብ ኔዘርላንድ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

እንተደኣ ተሰዲድካ ኮይንካን እሞ ኣብ ሆላንድ ሓለዋ ትደሊ ኮይንካ ፣ ኣብዚ ገጽ እዚ ብዛዕባ ዑቕባ ብኸመይ ከም እትሓትትን ብዛዕባ ኣብቲ መዕቆቢ ቦታ ዘሎ ሂወትን ዝምልከት ሓበሬታ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ናብ ኔዘርላንድ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

እንተደኣ ተሰዲድካ ኮይንካን እሞ ኣብ ሆላንድ ሓለዋ ትደሊ ኮይንካ ፣ ኣብዚ ገጽ እዚ ብዛዕባ ዑቕባ ብኸመይ ከም እትሓትትን ብዛዕባ ኣብቲ መዕቆቢ ቦታ ዘሎ ሂወትን ዝምልከት ሓበሬታ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።
ኩሎም ዓንቀጻት ዜና