اسکان
به محض دریافت مجوز اقامت می توانید به یکی از مناطق هالند نقل مکان کنید. دولت تصمیم می گیرد که در کجا به شما خانه داده میشو. شهرداری آنجا به شما خانه میدهد و به شرایط شخصی شما توجه میکند.

Step-by-step plans (1)

گرفتن خانه به این صورت است

4 steps

بعد از اینکه به شما اجازه اقامت پناهندگی داده می شود، مستحق گرفتن خانه هستید. اطلاعات مربوط به دریافت مسکن را می توانید در این صفحه بخوانید.

اطلاعات
آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مور توضیحات بیشتر ارائه دهید؟