الحاق خانواده
آیا شما مجوز اقامت پناهندگی دارید و می خواهید با اعضای خانواده خود ملحق شوید؟ سپس می توانید درخواست کنید که اعضای خانواده شما به هلند بیایند. این پروسه الحاق خانواده نامیده میشود. در این صفحه می توانید در مورد شرایط الحاق خانواده، اسناد مورد نیاز و روش الحاق خانواده اطلاعات بیشتر کسب کنید.

Step-by-step plans (1)

درخواست الحاق به خانواده ظرف 3 ماه پس از اخذ اجازه اقامت

5 steps

در این طرح گام به گام می توانید نحوه درخواست رایگان الحاق خانواده را بخوانید. درخواست باید ظرف 3 ماه پس از دریافت مجوز اقامت انجام شود. این درخواست به طور رسمی "درخواست الحاق به خانواده برای پناهندگان" نامیده می شود.

اطلاعات
آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مور توضیحات بیشتر ارائه دهید؟