Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Man zit achter een bureau in een kamer in een opvanglocatie

De verlengde asielprocedure

Laatst gewijzigd: 7-2-2024 14:50
Deel dit artikel

Heeft de IND meer tijd nodig om je asielaanvraag te behandelen? Dan ga je naar de Verlengde Asielprocedure (VA). De IND beslist na het 2e gesprek of je naar de VA gaat. De VA kan een paar maanden of langer duren.

Je komt in de Verlengde Asielprocedure (VA) als:

 • de IND meer tijd nodig heeft om te beslissen over je asielaanvraag. De

  Klik hier voor extra uitleg
  IND
  moet bijvoorbeeld meer onderzoek doen.

 • er tijdelijk geen tolk beschikbaar is die jouw taal spreekt.

 • je familieleden hebt die ook in de VA zitten.

 • er tijdelijk geen medewerker van de IND beschikbaar is met genoeg ervaring om jouw aanvraag te behandelen.

 • Je ziek bent en eerst beter moet worden.

Je hoeft tijdens de VA niet naar het IND-kantoor te komen als de IND verder geen vragen voor je heeft. De IND neemt contact met je op als ze meer vragen willen stellen. Tijdens de VA krijg je gratis hulp van een advocaat.

De IND moet binnen 21 maanden beslissen

De IND moet binnen 21 maanden nadat je de asielaanvraag hebt ingediend beslissen. Dit heet de ‘beslistermijn’ van de IND.

De 1e beslissing van de IND

De IND neemt een 1e beslissing over je asielaanvraag op basis van de gesprekken, jouw documenten en andere bewijzen. Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. De IND keurt je asielaanvraag goed: je krijgt een brief waarin staat dat je asielaanvraag is goedgekeurd. Je krijgt een verblijfsvergunning asiel. Deze is 5 jaar geldig vanaf de datum waarop je asiel hebt aangevraagd met het 

  Klik hier voor extra uitleg
  M35-H formulier
  . Daarna kun je een 

  Klik hier voor extra uitleg
  verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd
   aanvragen.

 2. De IND is van plan je asielaanvraag af te wijzen: je krijgt een brief van de IND waarin staat dat de IND van plan is om je asielaanvraag af te wijzen. Deze brief heet een 'voornemen'. In de brief staan de redenen voor afwijzing en welke gevolgen dit voor je heeft. 

Jouw reactie als de IND je asielaanvraag afwijst

Je bespreekt de brief van de IND met je advocaat. Je advocaat heeft in de verlengde asielprocedure 4 weken om in een brief op de IND te reageren. De IND moet rekening houden met de brief van de advocaat. Na het lezen van de brief van de advocaat, beslist de IND of de 1e beslissing moet worden aangepast.

De IND neemt een definitieve beslissing

Op basis van de zienswijze beslist de IND of de 1e beslissing moet worden aangepast. De IND neemt dan een definitieve beslissing. Dit heet een 'beschikking'. Het kan zijn dat de IND jouw asielaanvraag nog steeds afwijst. Het kan ook zijn dat de IND je asielaanvraag toch goedkeurt na de zienswijze.

Soms heeft heeft de IND meer tijd nodig na de zienswijze van de advocaat. De IND behandelt jouw aanvraag dan in de Verlengde Asielprocedure (VA).

De gevolgen als de IND je asielaanvraag afwijst

Als de IND jouw asielaanvraag afwijst, mag je niet meer in Nederland blijven en moet je terugkeren naar je land van herkomst. De

Klik hier voor extra uitleg
Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
gaat met je in gesprek over jouw terugkeer. 

Helpt dit artikel jou?