Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)De verlengde asielprocedure

Laatst gewijzigd: 15-3-2023 15:08

Heeft de IND meer tijd nodig om je asielaanvraag te behandelen? Dan ga je naar de Verlengde Asielprocedure (VA). De IND beslist na het 2e gesprek of je naar de VA gaat. De VA kan een paar maanden of langer duren.

Je komt in de Verlengde Asielprocedure (VA) als:

 • de IND meer tijd nodig heeft om te beslissen over je asielaanvraag. De

  IND
  moet bijvoorbeeld meer onderzoek doen.

 • er tijdelijk geen tolk beschikbaar is die jouw taal spreekt.

 • je familieleden hebt die ook in de VA zitten.

 • er tijdelijk geen medewerker van de IND beschikbaar is met genoeg ervaring om jouw aanvraag te behandelen.

 • Je ziek bent en eerst beter moet worden.

Je hoeft tijdens de VA niet naar het IND-kantoor te komen als de IND verder geen vragen voor je heeft. De IND neemt contact met je op als ze meer vragen willen stellen. Tijdens de VA krijg je gratis hulp van een advocaat.

De IND moet binnen 21 maanden beslissen

De IND moet binnen 21 maanden nadat je de asielaanvraag hebt ingediend beslissen. Dit heet de ‘beslistermijn’ van de IND.

De 1e beslissing van de IND

De IND neemt een 1e beslissing over je asielaanvraag op basis van de gesprekken, jouw documenten en andere bewijzen. Dit heet een undefinedvoorgenomen beslissingundefined. Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. De IND keurt je asielaanvraag goed: je krijgt een brief waarin staat dat je asielaanvraag is goedgekeurd. Daarna kun je een vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Je verblijfsvergunning kan binnen 5 jaar worden ingetrokken. Bijvoorbeeld als je land van herkomst weer veilig is. Je verblijfsvergunning kan ook worden ingetrokken als je niet de waarheid hebt verteld.

 2. De IND is van plan je asielaanvraag af te wijzen: je krijgt een brief van de IND waarin staat dat de IND van plan is om je asielaanvraag af te wijzen. Deze brief heet een undefinedvoornemen tot afwijzingundefined. In de brief staan de redenen voor afwijzing en welke gevolgen dit voor je heeft.

Jouw reactie als de IND je asielaanvraag afwijst

Je bespreekt de brief van de IND met je advocaat. Je advocaat heeft 1 dag om in een brief op de IND te reageren. De IND moet rekening houden met de brief van de advocaat. Na het lezen van de brief van de advocaat, beslist de IND of de 1e beslissing moet worden aangepast.

De gevolgen als de IND je asielaanvraag afwijst

Je mag niet meer in Nederland blijven en moet terugkeren naar je land van herkomst. De

Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
gaat met je in gesprek over je terugkeer.