Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)De asielprocedure

Wanneer je in Nederland asiel aanvraagt, onderzoekt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of je recht hebt op een verblijfsvergunning. Hieronder lees je meer over de asielprocedure, de wachttijd en jouw rechten.

Uitgelicht

.

Overige artikelen

.

Een poster van UNCHR hangt in een kantoor

Voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel

In Nederland kun je asiel krijgen als je aan voorwaarden voldoet. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt je asielaanvraag. Lees hier hoe je goed uitlegt waarom je asiel aanvraagt.

Een man die een document leest

Wachten op het 2e gesprek met de IND

Na het 1e gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet je wachten op het 2e gesprek. Gebruik de wachttijd om je voor te bereiden. De wachttijd duurt gemiddeld langer dan 1 jaar.

Een brief die in de brievenbus wordt gestopt

Documenten inleveren bij de IND

Tijdens je asielprocedure lever je documenten in bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze documenten bewijzen je vluchtverhaal. Lees welke documenten je moet inleveren en hoe je deze opstuurt.

Een brief van de IND

De IND neemt een beslissing over jouw asielaanvraag

Na het 2e gesprek neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een beslissing. De IND kan je asielaanvraag goedkeuren of afwijzen. Of de IND heeft meer tijd nodig. Lees hier meer over de beslissing.

Een groepje mensen staat voor de rechbank

In beroep tegen de beslissing van de IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft jouw asielaanvraag afgewezen. Wat kun je doen als je het niet eens bent met deze afwijzing? Lees hier over in beroep gaan bij de Nederlandse rechtbank.

Vlag van de Europese Unie

De Dublinprocedure

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan besluiten dat een ander Europees land jouw asielaanvraag moet behandelen. Je gaat dan de Dublinprocedure in. Lees hier meer over hoe de Dublinprocedure verloopt.

Twee mensen in een overleg met dossiers

Veilig land van herkomst

Kom je uit een land dat volgens de Nederlandse overheid veilig is? Dan wordt je asielaanvraag in een snelle procedure behandeld. Er is een grote kans dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) je asielaanvraag afwijst.

Man zit achter een bureau in een kamer in een opvanglocatie

De verlengde asielprocedure

Heeft de IND meer tijd nodig om je asielaanvraag te behandelen? Dan ga je naar de Verlengde Asielprocedure (VA). De IND beslist na het 2e gesprek of je naar de VA gaat. De VA kan een paar maanden of langer duren.

Mis je iets?

Laat ons weten wat je nog mist of wat je niet kunt vinden. Met jouw suggestie kan RefugeeHelp deze pagina nog beter maken. Let op: dit formulier is bedoeld voor suggesties over de website. Niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie op je suggestie.