Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)De asielprocedure

Wanneer je in Nederland asiel aanvraagt, onderzoekt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of je recht hebt op een verblijfsvergunning. Hieronder lees je meer over de asielprocedure, de wachttijd en jouw rechten.

Uitgelicht

.

Overige artikelen

.

Voorwaarden voor een verblijfsvergunning

In Nederland kun je asiel krijgen als je aan voorwaarden voldoet. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt je asielaanvraag. Lees hier hoe je goed uitlegt waarom je asiel aanvraagt.

Wachten op het 2e gesprek met de IND

Na het 1e gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet je wachten op het 2e gesprek. Gebruik de wachttijd om je voor te bereiden. De wachttijd duurt gemiddeld langer dan 1 jaar.

Documenten inleveren bij de IND

Tijdens je asielprocedure lever je documenten in bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze documenten bewijzen je vluchtverhaal. Lees welke documenten je moet inleveren en hoe je deze opstuurt.

De IND neemt een beslissing over jouw asielaanvraag

Na het 2e gesprek neemt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een beslissing. De IND kan je asielaanvraag goedkeuren of afwijzen. Of de IND heeft meer tijd nodig. Lees hier meer over de beslissing.

In beroep tegen de beslissing van de IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft jouw asielaanvraag afgewezen. Wat kun je doen als je het niet eens bent met deze afwijzing? Lees hier over in beroep gaan bij de Nederlandse rechtbank.

De Dublinprocedure

De politie in Ter Apel ziet dat je eerder in een ander Europees land bent geregistreerd. Een ander Europees land moet jouw asielaanvraag behandelen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bepaalt dat je de Dublinprocedure in gaat.

Veilig land van herkomst

Kom je uit een land dat volgens de Nederlandse overheid veilig is? Dan wordt je asielaanvraag in een snelle procedure behandeld. Er is een grote kans dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) je asielaanvraag afwijst.

De verlengde asielprocedure

Heeft de IND meer tijd nodig om je asielaanvraag te behandelen? Dan ga je naar de Verlengde Asielprocedure (VA). De IND beslist na het 2e gesprek of je naar de VA gaat. De VA kan een paar maanden of langer duren.