Vluchtelingen staan in de rij voor hun aanmelding in Nederlandse dorp Ter Apel
Bron: Inge van Mill
Informatie
Voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel
Laatst gewijzigd: 9-4-2024, 15:45

In Nederland kun je onder bepaalde voorwaarden asiel aanvragen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt of jij aan die voorwaarden voldoet. Daarna bepaalt de IND ook welke of jij de verblijfsvergunning asiel a of b krijgt. Je kunt geen asiel aanvragen in Nederland als je in het buitenland bent.

Je kunt alleen asiel aanvragen als je in Nederland bent

Ben je niet in Nederland, maar in een ander land? Dan kun je geen asiel aanvragen in Nederland. Je moet in Nederland zijn om asiel aan te kunnen vragen. Asiel kun je ook niet online aanvragen.

Om deze redenen kun je een verblijfsvergunning asiel krijgen

Je kunt een verblijfsvergunning asiel krijgen in Nederland als:

  • je met goede reden bang bent voor vervolging in jouw land van herkomst vanwege je etniciteit, godsdienst, nationaliteit, politieke mening of omdat je bij een sociale groep hoort die wordt gediscrimineerd.

  • je risico loopt op de doodstraf, marteling of een andere vorm van onmenselijke behandeling in je land van herkomst.

  • je met goede reden bang bent om slachtoffer te worden van geweld door een gewapende strijd, zoals oorlog, in je land van herkomst.

Dit is afgesproken in internationale verdragen. Bijvoorbeeld in het

Vluchtelingenverdrag
. Nederland heeft deze verdragen ondertekend. In deze verdragen staat hoe vluchtelingen behandeld moeten worden. In Nederland beoordeelt de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
of jij asiel kunt krijgen vanwege bovenstaande redenen.

Alleen om 1 van de 3 bovenstaande redenen kun je in Nederland een verblijfsvergunning asiel krijgen. Niet om een andere reden, bijvoorbeeld omdat je ziek bent of omdat je graag in Nederland wilt werken.

Er zijn 2 verschillende asielvergunningen in Nederland: a en b

Heb je volgens de IND recht op asiel? Dan kun je een verblijfsvergunning asiel krijgen. Er zijn twee soorten verblijfsvergunningen asiel in Nederland. Namelijk en vergunning op de A-grond of op de B-grond. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist of en welke tijdelijke verblijfsvergunning asiel jij krijgt. Het is belangrijk dat je om de goede reden asiel krijgt. Lees hier het verschil tussen de asielvergunning a en b in Nederland:

  • Asielvergunning op de A-grond Deze vergunning krijg je als de IND vindt dat jij in jouw land van herkomst persoonlijk risico loopt op vervolging. Door je ras of nationaliteit), godsdienst, politieke overtuiging of omdat je deel uitmaakt van een bepaalde sociale groep. Bijvoorbeeld omdat je LHBTI+ bent.

  • Asielvergunning op de B-grond Deze vergunning krijg je als de IND vindt dat jouw land van herkomst gevaarlijk is voor iedereen die daar vandaan komt. Of als je persoonlijk risico loopt om een andere reden dan hierboven bij de A-grond genoemd.

Heeft de IND besloten dat je een verblijfsvergunning asiel krijgt? In de brief die je krijgt van de IND staat of dit een vergunning is op de A-grond of B-grond. Beide vergunningen zijn vijf jaar geldig.

Het is belangrijk dat je asiel krijgt om de goede reden

Het verschil in verblijfsvergunning lijkt niet belangrijk, omdat je in Nederland dezelfde rechten hebt tijdens je verblijf. Toch is het belangrijk omdat het soms invloed heeft op hoelang en waarom je in Nederland mag blijven.

Stel dat er oorlog is in jouw land van herkomst, en daarom is je land voor iedereen gevaarlijk. Dus ook voor jou. Dan kun je daarom een asielvergunning op de B-grond krijgen. Loop jij daarnaast ook persoonlijk gevaar omdat je bij een religieuze groep hoort? Je kunt dan asiel krijgen op de A-grond omdat jij bij een religieuze groep hoort die gevaar loopt.

Als de oorlog in jouw land van herkomst voorbij is, kun je jouw asielvergunning op de B-grond verliezen. Maar met een asielvergunning op de A-grond loop jij volgens de IND nog steeds gevaar. Want het land is voor jou nog steeds gevaarlijk omdat je bij een bepaalde religieuze groep hoort. Dan kun je in Nederland blijven zolang je verblijfsvergunning geldig is, of zelfs een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen. 

Zorg daarom dat je bij je asielaanvraag duidelijk en helemaal uitlegt waarom je bent gevlucht. Dan kan de IND je verblijfsvergunning niet intrekken als de situatie in jouw land van herkomst verandert, terwijl jij nog wel gevaar loopt. 

De IND kan jouw verblijfsvergunning eerder dan 5 jaar intrekken

Heb jij een verblijfsvergunning asiel op de A-grond, maar loop jij persoonlijk geen risico meer in jouw land van herkomst? Dan kan de IND jouw verblijfsvergunning asiel afnemen. Bijvoorbeeld omdat jouw land van herkomst weer veilig is voor jouw religieuze groep. 

Heb jij een verblijfsvergunning asiel op de B-grond, maar is jouw land van herkomst weer veilig? Dan kan de IND jouw verblijfsvergunning asiel afnemen. Bijvoorbeeld omdat de oorlog in jouw land van herkomst over is.

Zo vraag je asiel aan in Nederland

Wil je asiel aanvragen? Lees dan hier hoe je je aanmeld voor de asielprocedure in ter Apel.

Aanmelden in Ter Apel
Op deze pagina lees je over asiel aanvragen in Nederland. Je meld je dan aan bij het aanmeldcentrum in het dorp Ter Apel. Hier vraag je asiel aan bij de IND en registreert de Nederlandse politie jouw aanvraag.

Hoelang duurt de asielprocedure in Nederland?

De IND heeft 15 maanden om te beslissen over jouw asielprocedure. Lees hier waarom dit zo is en wat alle wachttijden zijn.

Zo lang duurt de asielprocedure
Hoe langt duurt de asielprocedure en wat zijn de wachttijden. Op deze pagina kun je hier meer over lezen.

Wat vind je van dit artikel?