Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel

Laatst gewijzigd: 30-5-2023 13:32
Deel dit artikel

In Nederland kun je asiel krijgen als je aan voorwaarden voldoet. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt je asielaanvraag. Lees hier hoe je goed uitlegt waarom je asiel aanvraagt.

Om deze redenen kun je een verblijfsvergunning asiel aanvragen

 Je kunt een verblijfsvergunning asiel aanvragen als:

  1. je bang bent voor vervolging vanwege je ras, godsdienst, nationaliteit, politieke mening of omdat je bij een sociale groep hoort die wordt gediscrimineerd.

  2. je risico loopt op voor de doodstraf, marteling of een andere vorm van onmenselijke behandeling in je land van herkomst.

  3. je bang bent om slachtoffer te worden van geweld door een gewapend conflict, zoals oorlog, in je land van herkomst.

Deze 3 redenen zijn afgesproken in het

Klik hier voor extra uitleg
Vluchtelingenverdrag
. Nederland heeft dit verdrag ondertekend. In dit verdrag staat hoe vluchtelingen behandeld moeten worden.

Leg goed uit waarom je gevlucht bent

Het is belangrijk dat je alle informatie over waarom je gevlucht bent duidelijk en compleet aan de

Klik hier voor extra uitleg
IND
vertelt. De IND beslist of je een verblijfsvergunning asiel krijgt op basis van de documenten die jij inlevert en je gesprekken met de IND.

Klik hier voor extra uitleg
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
kan je helpen om je goed voor te bereiden op de gesprekken met de IND.

In deze video wordt de asielprocedure uitgelegd:

Deze inhoud is gehost door een derde partij (www.youtube.com). Vanwege uw keuze om geen cookies te accepteren linken we alleen door naar YouTube zelf i.p.v. het in onze website zelf te tonen: YouTube.com

Inhoudsopgave

Heeft dit artikel jou geholpen?