Een brief die in de brievenbus wordt gestopt
Informatie
Je documenten inleveren bij de IND tijdens de asielprocedure
Laatst gewijzigd: 8-7-2024, 06:03

Tijdens je asielprocedure lever je documenten in bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om je vluchtverhaal te bewijzen. Lees welke documenten je moet inleveren en hoe je deze opstuurt.

Deze documenten lever je in

Het is belangrijk voor de

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
dat je je vluchtverhaal kunt onderbouwen. Verzamel tijdens de asielprocedure zoveel mogelijk documenten die jouw identiteit en je vluchtverhaal bewijzen. Dit zijn documenten zoals je paspoort of andere identiteitsdocumenten. 

Maar denk bijvoorbeeld ook aan lidmaatschapspasjes van een politieke partij, documenten van je kerk of bewijzen die je hebt van geweld dat jou is overkomen (aangifte, uitspraken van rechtbanken). Of aan bewijzen van jouw aanwezigheid op een bepaalde (politieke) bijeenkomst. Ook een bericht in een krant waarin de situatie voor jouw minderheidsgroep wordt besproken kan relevant zijn. Overigens mogen deze documenten ook foto's of elektronische documenten zijn.

De IND vraagt je de documenten in te leveren zodat zij die kunnen onderzoeken op echtheid. Als je de originele documenten hebt, vraagt de IND je om de originele documenten op te sturen. Als je deze niet hebt dan kun je kopieën of foto’s inleveren van de documenten. Kopieën van documenten kunnen minder goed onderzocht worden. Originele documenten kan de IND beter onderzoeken, bijvoorbeeld op papiersoort, printtechniek, type inkt en stempels. De IND heeft hier speciale machines voor, zoals microscopen.

Maak kopieën van de documenten die je opstuurt

Voordat je je originele documenten opstuurt naar de IND, kun je kopieën maken van je documenten. Zo heb je zelf de informatie nog die op de originele documenten staat, terwijl je originele documenten bij de IND liggen voor het onderzoek.

Het kan spannend zijn om belangrijke documenten in te leveren bij de IND. Voor een goede behandeling van je asielaanvraag is het volgens de IND toch nodig om deze documenten in te leveren. Wil of durf je een document echt niet in te leveren? Overleg dan met je advocaat wat je het beste kunt doen.

Er zijn drie manieren om je documenten in te leveren bij de IND

Je kunt op verschillende manieren je documenten inleveren:

 1. Tijdens de registratie bij de

  politie
  vraagt een medewerker om je documenten. De medewerker vraagt je dan alleen naar documenten die jouw identiteit bewijzen of waarmee je landsgrenzen kunt oversteken, zoals je paspoort. Je kunt tijdens het gesprek jouw documenten aan de medewerker geven. Je krijgt direct een papieren bewijs mee dat je je documenten hebt ingeleverd. 

 2. Tijdens het aanmeldgehoor kun je documenten inleveren die over jouw identiteit gaan of waarmee je landsgrenzen kunt oversteken, zoals een paspoort. Je krijgt direct een papieren bewijs dat je je documenten hebt ingeleverd.

 3. Voor je tweede gesprek met de IND kun je ook documenten opsturen naar de IND. Dit kun je via aangetekende post doen. Je advocaat kan dit ook voor je doen.

Je documenten opsturen naar de IND

Je kunt de documenten via de post opsturen naar de IND. Je advocaat kan je hierbij helpen. Het adres waar je het heen moet sturen is: 

T.a.v IND Scanstraat, Postbus 18, 9560 AA Ter Apel. 

En stuur met je documenten ook jouw gegevens mee: 

 • je naam

 • je

  V-nummer 

 • een korte uitleg in het Nederlands, Engels, Frans of Duits bij het document dat je opstuurt

 • een Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse vertaling van het document door een

  beëdigd vertaler

 • de datum van het 2e gesprek bij de IND als deze bekend is

Stuur je documenten op via aangetekende post. Dit betekent dat je een bericht krijgt van de IND als ze de documenten hebben ontvangen. Je advocaat kan de documenten ook voor je opsturen. De kosten voor het opsturen moet je zelf betalen.

Hier moet je opletten als je documenten inlevert

In het kort zijn er drie dingen waar je op moet letten als je je documenten inlevert: 

 • Maak een kopie of foto van je originele documenten en bewaar deze goed.

 • Vraag altijd om een papieren ontvangstbevestiging als je je documenten inlevert. En bewaar deze goed. 

 • Als je via de post documenten opstuurt, doe dit dan via aangetekende post. Ook al kost dit geld. Zorg ook dat je je gegevens meestuurt, zoals eerder in dit artikel is uitgelegd.

De IND geeft je documenten na het onderzoek terug

De IND geeft de documenten terug als ze een beslissing hebben genomen over je asielprocedure. Je krijgt je documenten dus terug als je je verblijfsvergunning asiel krijgt of als je asielaanvraag is afgewezen en je weg moet uit Nederland. of op verzoek na intrekking van de asielaanvraag. Bij een positieve beslissing krijg je je documenten terug bij het IND loket, vaak krijg je deze terug als je ook je verblijfsvergunning asiel op komt halen. Bij een negatieve beslissing geven het

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
of
Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V
) je documenten terug.

Dit kun je doen als de IND je documenten niet teruggeeft of kwijtraakt

Als de IND jouw documenten niet teruggeeft of kwijtraakt kun je een officiële klacht indienen via de website van de IND. Dit kan alleen in het Nederlands via een Nederlands formulier. Je advocaat of je contactpersoon bij

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
kan je helpen met het indienen van een klacht bij de IND. In sommige gevallen kun je ook naar de rechter gaan als je je documenten niet terugkrijgt. Vraag daarover advies aan je advocaat.  

Het is belangrijk dat je de kopieën en de ontvangstbevestiging van je documenten bewaart. Zo kun je altijd laten zien hoe je documenten eruitzien en kun je bewijzen dat je ze hebt ingeleverd. Als de IND je documenten kwijtraakt mag dit geen invloed hebben op jouw asielprocedure. De procedure gaat gewoon door.

Wat vind je van dit artikel?