Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Twee heren die op een computer hun zaken regelen

Wat je moet regelen als je wilt werken

Laatst gewijzigd: 22-11-2023 13:50
Deel dit artikel

Als je betaald werk wilt doen in Nederland, moet je een aantal dingen regelen. Ook heb je rechten. Lees hier wat je moet regelen en welke rechten je hebt.

Je hebt een BSN-nummer nodig om een bankrekening te openen

Je moet een Nederlandse bankrekening hebben om te kunnen werken. Een bankrekening is verplicht om een contract met je werkgever af te sluiten. Je werkgever moet loon op jouw bankrekening storten. Je werkgever mag je loon niet in cash betalen. Je werkgever kan je loon niet storten op je moneycard van het

Klik hier voor extra uitleg
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
.

Om een bankrekening te openen, heb je een

Klik hier voor extra uitleg
BSN-nummer
nodig. Je krijgt dit burgerservicenummer als je je inschrijft in de
Klik hier voor extra uitleg
Basisregistratie Personen (BRP)
. Er zijn 5 locaties in Nederland waar je je kunt inschrijven. Je krijgt een uitnodiging om je in te schrijven.

Je kunt je op dit moment niet inschrijven in de BRP

Veel mensen met een W-document kunnen nu geen BSN aanvragen. Dit komt door de lange wachttijden. De aanvragen van mensen met een verblijfsvergunning voor 5 jaar krijgen voorrang. Daarna zijn mensen met een W-document aan de beurt. Ook als je al 6 maanden in Nederland bent en mag werken, krijg je geen voorrang.

Let op: heeft jouw werkgever al een TWV voor jou? Je krijgt dan wel voorrang voor de inschrijving bij de BRP. Neem contact op met een medewerker van het COA op jouw opvang.

Als je werk hebt, moet je een bijdrage betalen voor opvang

Verblijf je in de opvang van het COA? Dan moet je jouw inkomsten melden bij het COA. Je moet dan meebetalen aan de kosten voor de opvang. Je mag 25 procent van je inkomsten zelf houden, tot maximaal € 246,- per maand.

Verdien je meer dan het bedrag dat je voor de opvang moet betalen? Dan mag je de rest van de inkomsten ook zelf houden.

Soms heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig om te werken

Bij sommige typen werk heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig om te kunnen werken. Meestal vraagt de werkgever deze VOG voor je aan. Je hoeft dit niet zelf te doen.

Als je werkt in Nederland heb je arbeidsrechten

Je hebt dezelfde arbeidsrechten als mensen met de Nederlandse nationaliteit. Ook als je alleen een W-document hebt voor 1 jaar. Dit zijn je rechten: 

  • je werkgever mag jou niet minder betalen dan het minimumloon in Nederland. Het minimumloon is vanaf 21 jaar ongeveer 11 euro per uur.

  • je hebt recht op vakantie en vrije dagen.

  • je hebt recht om je ziek te melden.

  • je werkgever moet elke maand jouw salaris op je bankrekening storten. 

  • je werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

  • je werkt maximaal 60 uur per week, maar niet elke week. 

  • je werkgever moet je een loon betalen dat marktconform is. Dat betekent dat het loon normaal is voor het werk dat je met jouw kennis en ervaring gaat doen.

  • Ben je minderjarig? Dan mag je niet 's nachts werken of gevaarlijk werk doen. 

Let op: Als je werkt terwijl dat niet toegestaan is heb je wel dezelfde arbeidsrechten.

Helpt dit artikel jou?