go back
FINANCIËN

Op deze pagina lees je hoe je geld wisselt en een bankrekening opent.


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: zondag 2 oktober 2022

Hieronder vind je informatie over leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Hoeveel leefgeld ontvangen vluchtelingen uit Oekraïne?

Vluchtelingen uit Oekraïne (dus ook vluchtelingen zonder de Oekraïense nationaliteit) kunnen sinds 1 april aanspraak maken op € 260,- leefgeld per persoon per maand. Dit geldt zowel voor volwassenen als kinderen.

€ 205,- hiervan is bestemd voor voedsel. € 55,- is bedoeld voor kleding en andere persoonlijke spullen. Inschrijving in de BRP (Basisregistratie Personen) is geen voorwaarde om leefgeld te ontvangen.

Let op: gemeenten mogen een gedeelte van het leefgeld in natura uitkeren. Bijvoorbeeld als er maaltijden worden aangeboden in opvanglocaties. Hierdoor kan het zijn dat vluchtelingen in sommige gemeenten (veel) minder leefgeld krijgen uitbetaald. Zie hiervoor onder andere de Kamerbrief van 30 maart en artikel 6 e.v. van de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROO).

Extra toelage

Als je bij een gastgezin woont, ontvang je naast het leefgeld ook een extra toelage. Volwassenen ontvangen € 215,- per maand, kinderen € 55,-. Dit geld kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport.

Je kunt het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht. Als in een gastgezin meerdere vluchtelingen worden opgevangen, hebben die ieder recht op leefgeld. Er is geen maximumbedrag per gastgezin.


Kinderbijslag

In Nederland ontvangen ouders een financiële bijdrage voor kinderen tot 18 jaar, om de opvoeding te bekostigen. Op dit moment krijgen vluchtelingen uit Oekraïne die niet in Nederland werken geen kinderbijslag. Als je wel in Nederland werkt, kun je misschien kinderbijslag krijgen. Neem daarvoor contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).


Leefgeld en werk

Wanneer een vluchteling inkomsten uit arbeid heeft, wordt het leefgeld stopgezet, onafhankelijk van de hoogte van de inkomsten. Gezinsleden die niet werken ontvangen nog wel leefgeld. Als je gaat werken moet je dit melden bij de gemeente. Als je je baan vervolgens verliest, kun je opnieuw een aanvraag indienen. Neem ook hiervoor contact op met de gemeente. Houd de website van de Rijksoverheid in de gaten voor de meest actuele informatie.


Beëindiging leefgeld

Het leefgeld wordt beëindigd als:

  • Je de gemeentelijke opvanglocatie of je gastgezin verlaat om zelfstandig te gaan wonen.

  • Je betaald werk gaat doen. Dit geldt ook voor bijbaantjes zoals kranten bezorgen. Het maakt niet uit hoeveel geld je per maand verdient. Als je betaald werk gaat doen, moet je dit melden bij de gemeente waar je verblijft. De gemeente zet je leefgeld dan stop. Gezinsleden die geen betaald werk doen, blijven wel leefgeld ontvangen.

  • Je permanent Nederland verlaat. Als je Nederland permanent gaat verlaten, moet je dat melden bij de gemeente waar je verblijft. De gemeente schrijft je uit de BRP en daarmee wordt het leefgeld stopgezet.

Wil je meer informatie over het leefgeld? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.


Verhuizen & leefgeld

Verhuis je naar een andere gemeente? Als je naar een opvang of een gastgezin in een andere gemeente gaat, dan moet je je uitschrijven bij je huidige gemeente. De gemeente stopt dan jouw leefgeld met ingang van de eerste dag van de volgende maand. Wanneer je bent verhuisd naar een nieuwe gemeente, schrijf je je zo snel mogelijk in bij je nieuwe gemeente. Zodra je bent ingeschreven in de nieuwe gemeente kan je daar opnieuw leefgeld aanvragen.

Let op, als je verhuist naar een zelfstandige woning: dan vervalt je recht op leefgeld. Meld je verhuizing bij de gemeente. Kijk voor meer informatie over de beëindiging van het leefgeld onder ‘beëindiging leefgeld’ op deze pagina.


AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen voor mensen met de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is afhankelijk van je geboortejaar, maar ligt meestal rond de 65 tot 67 jaar. Als je niet je hele leven in Nederland hebt gewoond, heeft dat invloed op de hoogte van je AOW. Het AOW-bedrag wordt elk jaar dat je niet in Nederland hebt gewoond met 2% verminderd. Dit betekent dat vluchtelingen uit Oekraïne die momenteel de AOW-leeftijd hebben bereikt geen recht hebben op AOW, omdat het AOW-bedrag met 100% is verminderd. Heb je de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan heb je recht op AOW als je in Nederland woont op het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt. Hou er rekening mee dat dit bedrag mogelijk vrijwel volledig is verminderd, omdat je nog niet lang genoeg in Nederland woont. Wil je meer informatie over de AOW? Kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank. De informatie is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.