Hotline support
go back
FINANCIËN

Op deze pagina lees je hoe je geld wisselt en een bankrekening opent.


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: woensdag 11 januari 2023

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende soorten belastingen in Nederland.

Inkomstenbelasting

Nederland heeft een ‘progressief inkomstenbelastingsysteem’. Dit betekent dat hoe hoger jouw inkomen is, hoe meer belasting je moet betalen. Deze belasting wordt automatisch geheven over jouw loon. Het inkomstenbelastingsysteem gaat in 2 stappen:

  1. 0 tot €69.399 wordt tegen 37,07% belast;

  2. €69.399 en meer wordt tegen 49,50% belast.

Loonheffingskorting

Als je in dienst bent van een werkgever, heb je recht op loonheffingskorting. Deze korting kan je aanvragen bij je werkgever. Als je voor meerdere werkgevers tegelijkertijd werkt, dan kan je maar bij één werkgever loonheffingskorting aanvragen. Ga voor meer informatie naar de subcategorie Loonheffingskorting.

Let op: houd er rekening mee dat er waarschijnlijk nog andere belastingen en premies worden geheven over jouw salaris. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Belastingdienst of je werkgever.


Omzetbelasting

Omzetbelasting wordt geheven in de vorm van btw. Ondernemers nemen de btw mee in de prijs van goederen en diensten. Hierdoor kan een prijs hoger uitvallen dan aangegeven. Als iets inclusief (incl.) btw is, is dat de totaalprijs. Je hoeft in dit geval geen rekening te houden met een hogere rekening dan verwacht. Als iets exclusief (excl.) btw is, komt er nog 9 of 21% btw bovenop, afhankelijk van de dienst of het product. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.


Belastingaangifte

Als je werkt, maar ook als je een uitkering hebt, moet er inkomstenbelasting worden betaald. Meestal doet je werkgever dit, of de gemeente wanneer je een bijstandsuitkering hebt.

Eén keer per jaar kan de Belastingdienst je vragen alle gegevens over je inkomen digitaal door te geven. Dit heet de aangifte. Als je een brief hebt gehad van de Belastingdienst over de aangifte, dan moet je dit doen. De Belastingdienst berekent dan of je genoeg belasting hebt betaald, of misschien nog moet bijbetalen of juist geld terugkrijgt. Om zeker te weten dat je de aangifte goed invult, kun je hulp krijgen van de Belastingdienst. Je maakt hiervoor een afspraak via de Belastingtelefoon: 0800-0543.


Belasting over voertuigen

In een overleg op 6 april 2022 is door de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing besloten dat Oekraïense vluchtelingen, met een voertuig met een Oekraïens kenteken, voorlopig geen motorrijtuigenbelasting (MRB) of Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) hoeven te betalen. Deze beslissing geldt totdat er tijdelijke maatregelen voor de MRB en BPM kunnen worden getroffen.


Gemeentelijke belastingen

Als je zelfstandig een woning huurt moet je zeer waarschijnlijk gemeentelijke belastingen betalen. Het aantal belastingen en de hoogte daarvan verschilt per gemeente. Wil je meer weten over de gemeentelijke belasting in jouw woonplaats? Neem dan contact op met de gemeente waarin je woont. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gemeentelijke belastingen verminderd of kwijtgescholden worden. De gemeente beoordeelt of je voor vermindering of kwijtschelding in aanmerking komt. Deze beoordeling kan per gemeente verschillen. De gemeente kijkt naar jouw inkomen en vermogen en berekent op basis daarvan wat jij zou kunnen betalen. Wil je meer informatie over het verminderen of kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met je gemeente.