go back
VEELGEVRAAGD

Welkom in Nederland. Op deze pagina vind je informatie over onderwerpen waar de meeste vragen over worden gesteld op RefugeeHelp. Deze pagina wordt maandelijks geüpdatet met de meest relevante onderwerpen.


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: woensdag 21 september 2022

Ben jij uit Oekraïne gevlucht maar heb je geen Oekraïense nationaliteit? Dan zijn veel regels anders. Hier lees je over belangrijke onderwerpen waarmee je te maken kunt krijgen.

Wanneer heb ik recht op Tijdelijke Bescherming in Nederland?

Je hebt recht op Tijdelijke Bescherming als:

 • Je op 23 februari 2022 internationale bescherming in Oekraïne had, bijvoorbeeld als erkend vluchteling. Je hebt ook recht op Tijdelijke Bescherming als je een andere vorm van tijdelijke (nationale) bescherming had in Oekraïne omdat je niet veilig bent in je land van herkomst.

 • Je op 23 februari 2022 een geldige permanente Oekraïense verblijfsvergunning had, je na 26 november 2021 uit Oekraïne bent gereisd én na 23 februari 2022 niet in je land van herkomst bent geweest.

 • Je op 23 februari 2022 een geldige tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning had (bijvoorbeeld voor werk of studie) én je vóór 19 juli 2022 bent ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

 • Je partner, een ongehuwd kind jonger dan 18, of samenwonend familielid bent van iemand die Tijdelijke Bescherming heeft.

Je hebt geen recht op Tijdelijke Bescherming als:

 • Je een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning hebt (bijvoorbeeld voor werk of studie) en niet vóór 19 juli 2022 bent ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

 • Je onvoldoende documenten hebt om aan te tonen dat je onder de Tijdelijke Bescherming valt.


Het is niet duidelijk of ik recht heb op Tijdelijke Bescherming

Is het niet duidelijk of je in aanmerking komt voor Tijdelijke Bescherming? Dan regelt de gemeente dat je een afspraak met de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt. 

De IND gaat dan met jou in gesprek. Aan de hand van jouw documenten bepaalt de IND of je wel of geen bescherming in Nederland krijgt. Het is daarom belangrijk om al jouw documenten mee te nemen naar je afspraak met de IND. Tot aan je gesprek met de IND, mag je verblijven in een opvanglocatie in een gemeente. 

Val je onder de doelgroep van de Tijdelijke Bescherming maar heb je onvoldoende documenten?

Probeer dan aan extra documenten of ondersteunende bewijzen te komen van je verblijf in Oekraïne of je relatie met een Oekraïner. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Huwelijksdocumenten

 • Verblijfsdocumenten

Neem deze documenten mee naar je afspraak met de IND. Na het gesprek beslist de IND of je wel of niet in aanmerking komt voor Tijdelijke Bescherming. 

Krijg je daarna Tijdelijke Bescherming?

Dan betekent dit dat je net zolang in Nederland kan verblijven als Oekraïners dat mogen. Je hebt recht op opvang, werk, gezondheidszorg, en kinderen hebben recht op onderwijs. Dit duurt in ieder geval tot 4 maart 2023 en kan tot uiterlijk 4 maart 2025 worden verlengd. 

Als de IND besluit dat je niet in aanmerking komt voor Tijdelijke Bescherming, dan heb je geen recht op verblijf in Nederland, opvang en andere voorzieningen. Het is belangrijk om te weten dat je alleen in Nederland mag verblijven op wettelijk vastgestelde verblijfsgronden.


Ik heb geen recht op Tijdelijke Bescherming: wat nu?

Heb je geen recht op Tijdelijke Bescherming in Nederland? Afhankelijk van jouw sitiuatie zijn er verschillende mogelijkheden die je kunt onderzoeken, zoals:

 • Asiel aanvragen

 • Een 'reguliere' verblijfsvergunning aanvragen

 • Terugkeren naar je land van herkomst

Hieronder lees je per mogelijkheid wat je moet doen:

Asielprocedure

Als vluchteling kun je in Nederland bescherming krijgen. Daarvoor moet je asiel aanvragen. Je moet dan bewijzen dat je gevaar loopt in je eigen land en voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • Je bent bang voor vervolging vanwege je ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat je behoort tot een bepaalde sociale groep.

 • Je bent bang voor de doodstraf, marteling of een andere manier van onmenselijke behandeling in je eigen land.

 • Je bent bang om slachtoffer te worden van willekeurig geweld door oorlog in je land van herkomst.

Reguliere procedure

In Nederland bestaan ook andere verblijfsvergunningen, bijvoorbeeld voor studie of werk. Dit heet een reguliere vergunning. Voor zowel werk als studie geldt in de meeste gevallen dat het aanvragen van het visum alleen kan in het land van herkomst. Je zal dan eerst terug moeten keren naar je land van herkomst. Daarnaast zijn er voorwaarden voor documenten en financiering.

 • Studievisum: Om een Nederlandse opleiding te volgen kun je een studievisum aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in je land van herkomst. Let op: alleen een door de IND erkende onderwijs- instelling kan een verblijfsvergunning voor je aanvragen. 

 • Werkvisum: Als je in Nederland wilt werken in loondienst heb je een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA) nodig. Een werkvisum voor Nederland vraag je samen met je werkgever aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in je land van herkomst. 

 • Andere verblijfsvergunningen: Naast bovengenoemde verblijfsvergunning zijn er andere verblijfsvergunningen, zoals verblijf op medische gronden of een verblijfsvergunning voor verblijf bij (Nederlandse) partner of andere familieleden.

Terugkeer naar je land van herkomst

Wil je terugkeren naar je land van herkomst of migreren naar een ander land? Dan kun je contact opnemen met de Internationale Organisatie voor Migratie (het IOM) via telefoonnummer 088-7464466.

Je wordt dan doorverwezen naar één van de IOM spreekuurlocaties of consulenten in het land. Het IOM geeft voorlichting en advies. Zij helpen je met het krijgen van de juiste reisdocumenten en een vliegticket. Je krijgt een startbedrag mee voor opvang in de eerste dagen. In sommige gevallen is er de mogelijkheid van extra financiële ondersteuning.

Terugkeer naar Oekraïne

Is je verblijfsvergunning in Oekraïne nog geldig en wil je terugkeren naar Oekraïne? Dan kan je dat zelf doen of ondersteuning bij terugkeer vragen aan Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).