Hotline support
go back
GEZONDHEIDSZORG

Ben je op zoek naar een arts, tandarts, psycholoog of andere medische zorg? Er zijn in Nederland diverse mogelijkheden op het gebied van zorg en zorgverzekeringen, met steun van de overheid, particuliere of humanitaire organisaties.


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: woensdag 7 december 2022

Hier vind je informatie voor vluchtelingen met speciale zorgbehoeften.

Vluchtelingen met speciale zorgbehoeften

Is er bij jou of bij een familielid sprake van een langdurige zorgbehoefte waarbij verblijf in een instelling nodig is (denk aan een lichamelijke handicap)? Kan dit niet door de gemeente of door een subsidieregeling betaald worden? Dan kan je via de Regeling voor Medische zorg aan Asielzoekers (RMA) aanspraak maken op langdurige zorg (wlz-zorg). Uit de Kamerbrief van 1 april 2022 blijkt dat De RMA is opengesteld wat betreft de aanspraak op wlz-zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne.


Medische hulpmiddelen

Heb je hulpmiddelen nodig voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging? Dan krijg je deze vergoed uit het basispakket (zie onderstaande link). Eenvoudige loopmiddelen, zoals krukken of een rollator, worden niet vergoed vanuit het basispakket, dus ook niet voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Heb je blijvend hulpmiddelen nodig, zoals een rolstoel, bijvoorbeeld vanwege een handicap? Dan krijg je deze meestal van je gemeente. Je kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket van de gemeente waar je in verblijft. Je kunt ook zelf een rollator kopen of huren, bijvoorbeeld via de thuiszorgwinkel. Op Markplaats kan je ook goedkoop tweedehands rolstoelen of rollators vinden.


Kinderen met autisme

Kinderen met autisme kunnen in Nederland zorg of hulp krijgen. Zij hebben recht op zorg, inclusief de Jeugdgezondheidszorg en hebben recht op onderwijs. Er is bijvoorbeeld speciaal onderwijs voor kinderen met, onder andere, autisme. Het (voortgezet) speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben, dat het regulier onderwijs niet kan bieden. Er is speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). 

Voor alle vragen over persoonlijke hulp kan je contact opnemen met de gemeente waarin je verblijft of neem contact op met een school in de buurt, zij zullen je dan verder helpen met de aanmelding voor regulier onderwijs of eventueel aanmelden voor speciaal onderwijs.


MEE-Organisatie

Zij die hulp bij een handicap nodig hebben, hebben ook recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiervoor kan men terecht bij MEE: MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale MEE-organisatie


EnableMe Ukraine

EnableMe Ukraine biedt informatie, advies, en online ondersteuning voor mensen met lichamelijke en mentale of psychologysche beperkingen. Via EnableMe Ukraine kan je verder ook in contact komen met psychologen en leeftijdsgenoten. Heb jij een lichamelijke, mentale of psychologische beperking en heb jij advies, informatie of online ondersteuning nodig? Klik dan op de onderstaande link, beschikbaar in het Engels, Russisch en Oekraïens.