go back
ONDERDAK

Huisvesting voor vluchtelingen (overheids- en privé-initiatieven)


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: maandag 1 augustus 2022

Ben je een vluchteling uit Oekraïne, maar heb je niet de Oekraïense nationaliteit? Dan moet eerst worden gekeken of je valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Als je valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming heb je andere rechten en plichten dan iemand die daar niet onder valt.

Opvang voor niet-Oekraïense vluchtelingen

Ben je gevlucht uit Oekraïne, maar heb je niet de Oekraïense nationaliteit? Dan moet eerst gekeken worden of je aanspraak maakt op tijdelijke bescherming. Als je niet de Oekraïense nationaliteit bezit, heb je recht op opvang in een Oekraïne-opvang als:

  • Je op 23 februari 2022 een geldige, permanente Oekraïense verblijfsvergunning had en niet vóór 27 november 2021 Oekraïne hebt verlaten en niet vóór 23 februari 2022 naar je land van herkomst bent teruggekeerd; of

  • Je op 23 februari 2022 een door Oekraïne erkende vluchteling was;

  • Je de partner, een minderjarig kind of een afhankelijk familielid bent van iemand die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt. Jij hebt dan ook recht op tijdelijke bescherming; of

  • Je vóór 19 juli 2022 bent ingeschreven in de BRP. Je hebt in dit geval recht op opvang tot 4 maart 2023.

Als je niet de Oekraïense nationaliteit bezit, heb je geen recht op opvang in een Oekraïne-opvang als:

  • Je een tijdelijke verblijfsvergunning had in Oekraïne (bijvoorbeeld op grond van studie of werk) en niet vóór 19 juli 2022 bent ingeschreven in de BRP.


Geen recht op Oekraïne-opvang?

Als je geen recht hebt op opvang in een Oekraïne-opvang, dan zijn er 2 dingen die je kan doen:

  • Als je gevaar loopt in je thuisland, dan kan je asiel aanvragen in Ter Apel. Door verschillende omstandigheden kan het lang duren voordat jouw asielaanvraag in behandeling wordt genomen; of

  • Als je veilig terug kan naar je land van herkomst, dan kan je terugkeren. Lukt het je niet om je reis terug te regelen, neem dan contact op met DT&V of IOM


Recht op opvang, maar geweigerd of uit de opvang gezet?

Er is op dit moment nog veel onduidelijkheid bij de gemeenten over de nieuwe regels voor vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit. Hierdoor komt het voor dat gemeenten ten onrechte sommige mensen de toegang tot een Oekraïne-opvang weigeren. Heb je recht op opvang in een Oekraïne opvang, maar word je geweigerd? Neem contact op met een vestiging van VluchteligenWerk bij jou in de buurt. Zij kunnen voor jou gaan kijken of je recht op opvang hebt en eventueel contact zoeken met de gemeente. VluchtelingenWerk kan niet zelf direct opvang voor je regelen.

Heb je vragen over de asielprocedure of terugkeer naar het land van herkomst? Dan kan je naar het spreekuur van VluchtelingenWerk bij jou in de buurt.