go back
NIET-OEKRAÏENSE NATIONALITEIT

Op deze pagina vind je informatie over ontheemden uit Oekraïne, die niet de Oekraïense nationaliteit bezitten. Daarnaast staat er ook informatie die belangrijk is voor je verblijf in Nederland, ongeacht of je de Oekraïense nationaliteit bezit.


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: woensdag 30 november 2022

Van 15 november 2022 tot 1 februari 2023 biedt de Dienst Terugkeer & Vertrek een uitgebreidere remigratieondersteuning. Deze remigratieondersteuning is bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit bezitten en op basis van een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne en een inschrijving in de BRP vóór 19 juli 2022, tot 4 maart 2023 onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen.

Remigratieondersteuning

Naast mensen die de Oekraïense nationaliteit bezitten zijn er ook veel mensen die op een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in Oekraïne verbleven; de derdelanders.

Door de Russische invasie van Oekraïne zijn veel mensen uit Oekraïne gevlucht. Waaronder ook veel derdelanders. Deze groep mensen viel vanaf het begin van de Russische invasie onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, mits zij ingeschreven konden worden in de Basisregistratie Personen (BRP). In juli 2022 bracht de Nederlandse overheid enkele veranderingen aan in wie er wel en niet onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt.

Mensen die met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne verbleven en vóór 19 juli 2022 waren ingeschreven in de BRP, vallen tot 4 maart 2023 onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Mensen die met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne verbleven en ná 19 juli 2022 in Nederland kwamen, vallen niet onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

Vanaf 15 november kan de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) je extra ondersteuning en een financiële bijdrage bieden voor terugkeer naar Oekraïne, je land van herkomst of een land buiten de Europese Unie.

Let op: deze remigratieregeling is alleen voor derdelanders die in Oekraïne verbleven op basis van een (tijdelijke) verblijfsvergunning ten tijde van de Russische invasie en die vóór 19 juli 2022 zijn ingeschreven in de BRP en tot 4 maart 2023 onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen.


Eisen voor remigratieondersteuning

Vanaf 15 november tot 1 februari 2023 kun je gebruik maken van remigratieondersteuning door de DT&V. Om in aanmerking te komen voor de remigratieregeling, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt of had een (tijdelijke) verblijfsvergunning in Oekraïne;

 • Je bent vóór 19 juli 2022 ingeschreven in de BRP, bij een Nederlandse gemeente;

 • Je verleent medewerking aan de DT&V door de benodigde informatie te verstrekken en door de instructies van de DT&V te volgen;

 • Je verklaart op schrift eventuele lopende toelatingsprocedures in te trekken of daarvan afstand te doen;

 • Je bent in bezit van de nationaliteit van een derde land, dat niet: Oekraïne, een EU-land, Australië, Canada, IJsland, Japan, Korea, Mexico, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten of Zwitserland is; en

 • Je hebt een geldig reisdocument waarmee je naar het land van herkomst of een land buiten de Europese Unie kan reizen.


Inhoud remigratieondersteuning DT&V

De ondersteuning van de DT&V bestaat uit:

 • Advies en informatie over remigratie;

 • Een vliegticket voor een enkele reis;

 • Begeleiding bij vertrek op luchthaven Schiphol;

 • Een eenmalige financiële bijdrage, die je ontvangt bij vertrek op luchthaven Schiphol:

 1. €5000 per persoon bij aanmelding tussen 15 november en 31 december en uitreis binnen 1 maand na aanmelding;

 2. €2000 per persoon bij aanmelding tussen 1 januari en 1 februari 2023 en uitreis binnen 1 maand na aanmelding.

Let op: vanaf 1 februari 2023 is de reguliere terugkeerondersteuning van de DT&V weer van kracht. Je kan dan geen aanspraak meer maken op bovenstaande ondersteuning.


Aanmelden voor remigratieondersteuning

Je kan je aanmelden voor remigratieondersteuning via de website van DT&V. Je aanvraag wordt vanaf 15 november 2022 in behandeling genomen. Als je je aanmeldt voor de remigratieondersteuning en na vertrek uit Nederland toch terugreist naar Nederland, dan kan de financiële bijdrage worden teruggevorderd.

Bekijk voor meer informatie ook de flyer van de DT&V over de remigratieondersteuning. De flyer is te lezen in het Nederlands, Engels, Frans en Russisch.