Hotline support
go back
VEILIGHEID

Voel je je niet veilig? In Nederland is er een aantal organisaties waar je terecht kan. Twijfel niet en neem contact op.


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: woensdag 7 december 2022

Deze organisaties bieden hulp bij seksueel of huiselijk geweld.

Centrum Seksueel geweld

Heb je onlangs te maken gehad met seksueel misbruik of geweld en heb je hulp nodig? Het Centrum Seksueel Geweld is 24 uur per dag bereikbaar op 0800-0188. In het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politieagenten, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen samen om gespecialiseerde zorg te verlenen aan slachtoffers.


Crisisopvang "Blijf van mijn Lijf"

Ben je gevlucht vanwege huiselijk of relationeel geweld? De crisisopvang van Blijf van mijn Lijf kan je helpen. Bel gratis: 0800 0117.


Veilig Thuis

Heb jij of heeft iemand anders te maken gehad met huiselijk geweld of kindermishandeling? Veilig Thuis kan je adviseren, helpen en ondersteunen.


Fier

Fier is een landelijk expertisecentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het centrum biedt begeleiding, behandeling en een veilige plek aan kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben met huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel of seksueel misbruik. Bel 24/7 gratis: 0800 20 80 000.


Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele, praktische en juridische ondersteuning aan slachtoffers van seksueel misbruik in Nederland. Bezoek de website of bel 0900-0101.