go back
REIZEN

Heb je vragen over reizen binnen Nederland of binnen Europa? Op deze pagina vind je informatie over het reizen naar Nederland, het openbaar vervoerssysteem binnen Nederland, auto’s en hulp bij terugkeer naar het eigen land.


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: woensdag 28 september 2022

Sommige vluchtelingen uit Oekraïne willen (tijdelijk) terugkeren naar hun thuisland. Vanwege de veiligheidssituatie in Oekraïne, kan Vluchtelingenwerk Nederland hier niet over adviseren. Let op: in het algemeen kan de terugkeer van een vluchteling naar het land van herkomst en relatief veilig verblijf aldaar worden betrokken bij de beoordeling van een asielaanvraag. Op het moment dat de asielaanvraag van vluchtelingen uit Oekraïne wordt beoordeeld, speelt een tijdelijke terugkeer naar Oekraïne een rol bij die beoordeling.

Flowchart terugkeer Oekraïense vluchtelingen

Wil je meer informatie over terugkeren naar Oekraïne of over doorreizen naar een ander land binnen of buiten de Europese Unie? Daarvoor heeft de Rijksoverheid een flowchart ontwikkeld met relevantie informatie. Deze flowchart is alleen in het Nederlands beschikbaar en voornamelijk bedoeld voor gemeenten en andere betrokken organisaties.


Wat doet de Dienst Terugkeer & Vertrek?

De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) ondersteunt je bij de terugkeer. Dit geldt ook voor vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit. Deze ondersteuning bestaat uit voorlichting en advies, ondersteuning bij het regelen van (vervangende) reisdocumenten en hulp bij het vervoer naar Oekraïne.

Meestal gaat het om vervoer naar een direct buurland van Oekraïne, zoals vluchten naar Warschau of Krakau in Polen. Van daaruit rijden er treinen en bussen naar Oekraïne. Lokale hulporganisaties in Polen kunnen helpen bij de doorreis. Ook kan DT&V je helpen met het bekostigen van (een deel van) de reis.


Hoe krijg ik hulp van de Dienst Terugkeer & Vertrek?

Wie hulp wil om terug te keren naar Oekraïne, kan dit kenbaar maken via dit formulier van de DT&V. Daarbij moet een verklaring worden ondertekend waarin de vluchteling verklaart vrijwillig te vertrekken uit Nederland. Let op: De DT&V biedt geen ondersteuning bij tijdelijke terugkeer naar Oekraïne. Deze informatie is ook beschikbaar in het Engels en Oekraïens. Je kunt contact opnemen met de DT&V via info@dtv.minvenj.nl, +31 88 7464466 of +31 70 3181500. Zie voor meer informatie de website van de DT&V.


Benodigde documenten

Om terug te keren naar Oekraïne heb je bepaalde documenten nodig, die je misschien moet aanvragen bij de Oekraïense ambassade in Nederland. Op de website van Visit Ukraine vind je welke documenten dit zijn en hoe je ze kunt aanvragen.


Uitschrijven gemeente

Als je voorgoed terugkeert naar Oekraïne, dan moet je je uitschrijven bij de gemeente waar je woont. Keer je tijdelijk terug, let er dan op hoe lang je buiten Nederland bent. Als je namelijk binnen een jaar meer dan 8 maanden buiten Nederland verblijft, moet je je uitschrijven bij de gemeente waar je woont. Deze maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Ook als je bijvoorbeeld binnen een jaar 2 keer 5 maanden buiten Nederland gaat wonen, moet je je uitschrijven bij de gemeente. Als je je uitschrijft, dan blijft je BSN wel geldig. Het verschilt per gemeente hoe je je kan uitschrijven. Voor meer informatie neem je contact op met je gemeente. Doe dit ook als je nog niet zeker weet of je tijdelijk of permanent Nederland verlaat. Let op: De gevolgen voor opvang en het verkrijgen van leefgeld verschillen per gemeente. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met de gemeente waar je woont.


Reisadvies Nederlandse overheid

Op dit moment geldt een negatief reisadvies voor Oekraïne. Dat betekent dat de Nederlandse overheid afraadt naar het land te reizen. Terugkeer naar Oekraïne is daarom op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. De terugreis naar Oekraïne krijg je niet vergoed.


Nederland permanent verlaten

Als je weggaat uit Nederland, vergeet dan niet deze stappen te volgen:

1. Schrijf je uit bij de gemeente

Je staat bij de gemeente ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Als je uit Nederland vertrekt, moet je je uitschrijven uit de BRP. Dit doe je in de gemeente waar je woont. De gemeente geeft de uitschrijving door aan de IND.

2. Meld je vertrek bij de IND

Ben je al uitgeschreven uit de BRP? Dan hoef je het niet nog eens te melden aan de IND. Als je al weg bent en dit niet hebt gedaan, kun je dit alsnog doen via de IND. Iemand anders mag je vertrek ook melden. Dit kan een partner, werkgever of school zijn. Let op: als je je vertrek niet meldt, dan kun je een boete krijgen.

3. Lever je verblijfsdocument in bij de IND

Voordat je vertrekt uit Nederland, lever je het verblijfsdocument in bij de IND. Het verblijfsdocument is namelijk eigendom van de Nederlandse overheid.

4. Verlaat Nederland op tijd

Je moet Nederland op tijd verlaten. Dat betekent dat je vertrekt uit Nederland vóór de einddatum van de verblijfsvergunning die je nu hebt.

Meer informatie en documenten vind je op de website van de IND.