Hotline support
go back
REIZEN

Heb je vragen over reizen binnen Nederland of binnen Europa? Op deze pagina vind je informatie over het reizen naar Nederland, het openbaar vervoerssysteem binnen Nederland, auto’s en hulp bij terugkeer naar het eigen land.


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: woensdag 11 januari 2023

Sommige vluchtelingen uit Oekraïne willen (tijdelijk) terugkeren naar hun thuisland. Vanwege de veiligheidssituatie in Oekraïne, kan Vluchtelingenwerk Nederland hier niet over adviseren.

Let op: in het algemeen kan de terugkeer van een vluchteling naar het land van herkomst en relatief veilig verblijf aldaar worden betrokken bij de beoordeling van een asielaanvraag. Op het moment dat de asielaanvraag van vluchtelingen uit Oekraïne wordt beoordeeld, speelt een tijdelijke terugkeer naar Oekraïne een rol bij die beoordeling.

Bezit jij niet over de Oekraïense nationaliteit en wil je meer weten over terugkeer naar je land van herkomst of de eventuele mogelijkheid om asiel aan te vragen in Nederland? Daarover lees je meer in de categorie 'Niet-Oekraïense nationaliteit'.

Flowchart terugkeer Oekraïense vluchtelingen

Wil je meer informatie over terugkeren naar Oekraïne of over doorreizen naar een ander land binnen of buiten de Europese Unie? Daarvoor heeft de Rijksoverheid een flowchart ontwikkeld met relevantie informatie. Deze flowchart is alleen in het Nederlands beschikbaar en voornamelijk bedoeld voor gemeenten en andere betrokken organisaties.


Dienst Terugkeer & Vertrek

De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) ondersteunt je bij de terugkeer. Dit geldt ook voor vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit. Deze ondersteuning bestaat uit voorlichting en advies, ondersteuning bij het regelen van (vervangende) reisdocumenten en hulp bij het vervoer naar Oekraïne.

Meestal gaat het om (bus)vervoer naar de Oekraïense grens. Van daaruit rijden er treinen en bussen naar Oekraïne. Lokale hulporganisaties in Polen kunnen helpen bij de doorreis. Ook kan DT&V je helpen met het bekostigen van (een deel van) de reis.


Hulp van de Dienst Terugkeer & Vertrek

Wie hulp wil om terug te keren naar Oekraïne, kan dit kenbaar maken via dit formulier van de DT&V. Daarbij moet een verklaring worden ondertekend waarin de vluchteling verklaart vrijwillig te vertrekken uit Nederland. De DT&V biedt geen ondersteuning bij tijdelijke terugkeer naar Oekraïne. Zie voor meer informatie de website van de DT&V.

Vanaf 15 november kan de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) je extra ondersteuning en een financiële bijdrage bieden voor terugkeer naar Oekraïne, je land van herkomst of een land buiten de Europese Unie. Let op: deze extra ondersteuning is alleen voor mensen die in Oekraïne verbleven op basis van een (tijdelijke) verblijfsvergunning ten tijde van de Russische invasie en die vóór 19 juli 2022 zijn ingeschreven in de BRP en tot 4 maart 2023 onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Meer informatie over deze ondersteuning lees je hier.


Benodigde documenten

Om terug te keren naar Oekraïne heb je bepaalde documenten nodig, die je misschien moet aanvragen bij de Oekraïense ambassade in Nederland. Op de website van Visit Ukraine vind je welke documenten dit zijn en hoe je ze kunt aanvragen.


Nederland tijdelijk verlaten

Tijdelijk vertrek

Het is mogelijk om Nederland tijdelijk te verlaten. Dit kan zijn voor bijvoorbeeld een familiebezoek, het ophalen van spullen of een andere reden. Als je tijdelijk wil vertrekken uit Nederland, moet je dit van te voren aankondigen bij de gemeente waarin je verblijft. Geef daarbij niet alleen aan dat je tijdelijk vertrekt, maar ook hoe lang je weg zal zijn. Om de voorzieningen uit de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) te behouden mag je maximaal 28 dagen weg zijn. Als je langer dan 28 dagen weg bent, kan de gemeente de voorzieningen stopzetten. Denk hierbij aan opvang in de gemeentelijke opvang en het leefgeld.

Vertrek niet gemeld

Heb je je tijdelijk vertrek niet gemeld bij de gemeente? Dan wordt dat gezien als een onaangekondigd vertrek. In dit geval kan de gemeente je recht op opvang, leefgeld en andere voorzieningen uit de RooO stopzetten. Dit gebeurt vanaf de datum dat wordt vastgesteld dat je onaangekondigd bent vertrokken.

Terugkeren

Als je terugkeert naar Nederland, moet je dit melden bij de gemeente of de gemeentelijke opvanglocatie waarin je verblijft. Heb je je vertrek niet gemeld of was je langer dan 28 dagen weg en ben je daardoor je opvangplek en leefgeld kwijt? Dan moet eerst worden beoordeeld of je op het moment van terugkeer nog voldoet aan de geldende regels. Als dat zo is, heb je opnieuw recht op opvang en de overige voorzieningen, zoals het leefgeld.

Als je uit de BRP bent uitgeschreven moet de inschrijving opnieuw gebeuren.

Let op: momenteel geldt het advies aan gemeenten om je opvangplek te behouden als je minder dan 14 dagen uit de gemeentelijke opvang vertrekt. Wanneer je langer dan 14 dagen weg bent uit de gemeentelijke opvang kan de opvangplek aan iemand anders worden gegeven. Als je terugkeert is het mogelijk dat je een andere plek in een andere opvanglocatie of gemeente krijgt. Dit kan gebeuren als er geen plek meer is in de gemeentelijke opvang waar je eerst in verbleef.


Nederland permanent verlaten

Als je weggaat uit Nederland, vergeet dan niet deze stappen te volgen:

1. Schrijf je uit bij de gemeente

Je staat bij de gemeente ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Als je uit Nederland vertrekt, moet je je uitschrijven uit de BRP. Dit doe je in de gemeente waar je woont. De gemeente geeft de uitschrijving door aan de IND. Wanneer je bent uitgeschreven uit de BRP heb je geen recht meer op voorzieningen uit de RooO (leefgeld, opvang etc.) en toeslagen (kinderopvangtoeslag, huurtoeslag etc.)

2. Check je verzekeringen Heb je in Nederland verzekeringen afgesloten? Controleer dan altijd de einddatum van de verzekering. Als je dit niet zeker weet, neem dan contact op met de verzekeringsmaatschappij.

3. Je bankrekening stopzetten Als je een bankrekening hebt bij een Nederlandse bank, vergeet dan niet contact op te nemen voordat je vertrekt. De bank zal jouw rekening stopzetten. Er wordt gevraagd op welke rekening (kan ook een Oekraïense rekening zijn) het restant saldo kan worden geboekt, of om zelf het resterende saldo over te boeken naar een andere betaalrekening. De bank geeft aan tot wanneer je bij je Nederlandse rekening kunt.

4. Meld je vertrek bij de IND

Ben je al uitgeschreven uit de BRP? Dan hoef je het niet nog eens te melden aan de IND. Als je al weg bent en dit niet hebt gedaan, kun je dit alsnog doen via de IND. Iemand anders mag je vertrek ook melden. Dit kan een partner, werkgever of school zijn. Let op: als je je vertrek niet meldt, dan kun je een boete krijgen.

5. Lever je verblijfsdocument in bij de IND

Voordat je vertrekt uit Nederland, lever je bewijs van verblijf in bij de IND. Het verblijfsdocument is namelijk eigendom van de Nederlandse overheid.

6. Verlaat Nederland op tijd

Je moet Nederland op tijd verlaten. Dat betekent dat je vertrekt uit Nederland vóór de einddatum van het bewijs van verblijf dat je nu hebt. De Dienst Terugkeer & Vertrek kan je ondersteunen bij je vertrek uit Nederland.

Meer informatie en documenten vind je op de website van de IND.


Reisadvies Nederlandse overheid

Op dit moment geldt een negatief reisadvies voor Oekraïne. Dat betekent dat de Nederlandse overheid afraadt naar het land te reizen. Terugkeer naar Oekraïne is daarom op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. De terugreis naar Oekraïne krijg je niet vergoed.