Hotline support
go back
WERK & INKOMEN

Heb je vragen over werk en inkomen in Nederland? Deze bronnen helpen je op weg.

Refugee Work logo

Je hebt talent, ervaring, doorzettingsvermogen, en wilt in contact komen met werkgevers

Aanmelden

Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: woensdag 14 december 2022

Hieronder vind je informatie over leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Hoogte van het leefgeld

Vluchtelingen uit Oekraïne (dus ook vluchtelingen zonder de Oekraïense nationaliteit) kunnen sinds 1 april aanspraak maken op € 260,- leefgeld per persoon per maand. Dit geldt zowel voor volwassenen als kinderen.

€ 205,- hiervan is bestemd voor voedsel. € 55,- is bedoeld voor kleding en andere persoonlijke spullen. Inschrijving in de BRP (Basisregistratie Personen) is geen voorwaarde om leefgeld te ontvangen.

Gemeenten mogen een gedeelte van het leefgeld in natura uitkeren. Bijvoorbeeld als er maaltijden worden aangeboden in opvanglocaties. Hierdoor kan het zijn dat vluchtelingen in sommige gemeenten (veel) minder leefgeld krijgen uitbetaald. Zie hiervoor onder andere de Kamerbrief van 30 maart en artikel 6 e.v. van de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROO).

Let op: de hoogte van het leefgeld wordt per 1 februari 2023 aangepast. Vanaf deze datum is de hoogte van het leefgeld afhankelijk van de grootte van je gezin. Voor exacte bedragen kan je dit artikel op RefugeeHelp lezen.

Extra toelage

Als je bij een gastgezin woont, ontvang je naast het leefgeld ook een extra toelage. Volwassenen ontvangen € 215,- per maand, kinderen € 55,-. Dit geld kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport.

Je kunt het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht. Als in een gastgezin meerdere vluchtelingen worden opgevangen, hebben die ieder recht op leefgeld. Er is geen maximumbedrag per gastgezin.

Let op: vanaf 1 februari 2023 wordt de extra toelage veranderd naar €93 per persoon; ongeacht de leeftijd.


Leefgeld & werk

Wanneer je inkomsten uit arbeid hebt, wordt het leefgeld stopgezet. Het maakt niet uit hoe hoog of hoe laag het inkomen is. Ga je werken? Geef dit door aan de gemeente. Raak je je baan kwijt? Dien dan opnieuw een aanvraag voor leefgeld in bij je gemeente.

Ben je onder de achttien jaar en heb je een bijbaan? Ook dan geldt dat je dit door moet geven aan de gemeente en je leefgeld wordt stopgezet.

Niet werkende gezinsleden hebben wel nog recht op leefgeld. Houd de website van de Rijksoverheid in de gaten voor de meest actuele informatie.

Let op: vanaf 1 februari 2023 kan de gemeente waarin je verblijft het leefgeld stopzetten voor een heel gezin, als een meerderjarig gezinslid geld verdient met werk of een uitkering ontvangt.

Als blijkt dat een uitkering niet voldoende is, kan de gemeente het leefgeld ook slechts gedeeltelijk stopzetten.


Verhuizen & leefgeld

Verhuis je naar een andere gemeente? Als je naar een opvang of een gastgezin in een andere gemeente gaat, dan moet je je uitschrijven bij je huidige gemeente. De gemeente stopt dan jouw leefgeld met ingang van de eerste dag van de volgende maand. Wanneer je bent verhuisd naar een nieuwe gemeente, schrijf je je zo snel mogelijk in bij je nieuwe gemeente. Zodra je bent ingeschreven in de nieuwe gemeente kan je daar opnieuw leefgeld aanvragen.

Let op, als je verhuist naar een zelfstandige woning: dan vervalt je recht op leefgeld. Meld je verhuizing bij de gemeente. Kijk voor meer informatie over de beëindiging van het leefgeld onder ‘beëindiging leefgeld’ op deze pagina.


Beëindiging leefgeld

Het leefgeld wordt beëindigd als:

  • Je de gemeentelijke opvanglocatie of je gastgezin verlaat om zelfstandig te gaan wonen.

  • Je betaald werk gaat doen. Dit geldt ook voor bijbaantjes zoals kranten bezorgen. Het maakt niet uit hoeveel geld je per maand verdient. Als je betaald werk gaat doen, moet je dit melden bij de gemeente waar je verblijft. De gemeente zet je leefgeld dan stop. Gezinsleden die geen betaald werk doen, blijven wel leefgeld ontvangen.

Let op: Per 1 februari 2023 wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid.

  • Je permanent Nederland verlaat. Als je Nederland permanent gaat verlaten, moet je dat melden bij de gemeente waar je verblijft. De gemeente schrijft je uit de BRP en daarmee wordt het leefgeld stopgezet.

Wil je meer informatie over het leefgeld? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.