go back
WERK & INKOMEN

Heb je vragen over werk en inkomen in Nederland? Deze bronnen helpen je op weg.

Refugee Work logo

Je hebt talent, ervaring, doorzettingsvermogen, en wilt in contact komen met werkgevers

Aanmelden

Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: maandag 21 november 2022

Voorwaarden om te kunnen werken

Zolang je recht hebt op Tijdelijke Bescherming mag je in Nederland in loondienst werken. Je moet daarvoor aan de volgende eisen voldoen:

Je toekomstige werkgever moet zo snel mogelijk aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) melden dat er een vluchteling in dienst treedt. 

Let op: tot 1 november 2022 is een bewijs van verblijf niet verplicht. Wel heb je een Oekraïens paspoort, identiteitsbewijs of bewijs van de Oekraïense ambassade nodig. Of een Oekraïense verblijfsvergunning of Oekraïense erkenning als vluchteling die geldig was op 23 februari 2022.

Meer informatie over werk vind je op de pagina Werken in Nederland. Ook op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie.


Geen verzekeringsplicht

Normaal gesproken moeten mensen die in Nederland wonen of werken een zorgverzekering afsluiten. Dit heet 'verzekeringsplicht'. Voor vluchtelingen uit Oekraïne geldt hierop een uitzondering.

Je hoeft geen zorgverzekering te hebben en kan je zorgkosten uit de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) laten vergoeden. Lees meer over dit onderwerp op de pagina Regeling Medische zorg Ontheemden.

Let op: heb je een waarschuwingsbrief gekregen van het CAK waarin staat dat je binnen drie maanden een zorgverzekering moet afsluiten? Neem contact op met het CAK om uit te leggen dat dit niet voor jou geldt.


Werk.nl

Via de onderstaande website vind je informatie en advies over werken in Nederland. Je kunt hier terecht met al je vragen over het vinden van een baan of als je wilt weten of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering.


Internationale Diplomawaardering

Als je een buitenlands diploma hebt, kan het zijn dat je diploma een andere waarde heeft in Nederland. Daarom kan een werkgever vragen om een internationale diplomawaardering. Op de website van de Internationale Diplomawaardering (IDW) vind je hier meer informatie over. Ook kun je hier een internationale diplomawaardering aanvragen.


Voorkom uitbuiting

Als je in Nederland werkt, of gaat werken, heb je dezelfde rechten als Nederlanders die ergens zijn aangesteld. Helaas zijn er werkgevers en uitzendbureaus die proberen om vluchtelingen uit te buiten. In deze flyer vind je alle relevante informatie om dit te voorkomen. Bijvoorbeeld over je rechten en plichten als vluchteling, maar ook instanties waar je terecht kunt voor advies als je nog op zoek bent of al een baan hebt. De flyer is een initiatief van het Rode Kruis, samen met FairWork, Leger des Heils en VluchtelingenWerk Nederland. De flyer is beschikbaar in het Engels, Oekraïens en Russisch.

Ook De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) heeft veel informatie over de rechten en plichten in Nederland. De FNV is de grootste werknemersvereniging van Nederland en heeft speciale website over het arbeidsrecht in Nederland gemaakt. Deze website is beschikbaar in het Oekraïens.


Je baan opzeggen

Een baan opzeggen kan verschillende redenen hebben. Misschien past het werk niet goed bij je of heb je een andere baan gevonden. Als je een baan opzegt, heb je wel een opzegtermijn. De opzegtermijn is de periode tussen het moment waarop je zegt dat je stopt met je baan en de dag waarop je voor het laatst in dienst bent bij je werkgever.In je contract vind je hoe lang je opzegtermijn precies is.

Ook heb je een proeftijd wanneer je begint met een nieuwe baan. Dit duurt meestal een maand. In deze periode kijken jij en je werkgever allebei of er een match is met je collega’s en met de organisatie. In je proeftijd kun je op elk moment ontslag nemen zonder dat dit verdere gevolgen heeft. Let op: om ontslag te nemen tijdens je proeftijd moet je het contract nog steeds schriftelijk opzeggen. Jij en de werkgever kunnen afspraken hebben gemaakt over de duur van uw opzegtermijn. Zijn die afspraken niet gemaakt? Dan is de opzegtermijn één maand. Als je de opzegtermijn niet nakomt, dan ben je de werkgever een vergoeding verschuldigd.


Werken als niet-Oekraïense vluchteling

Als je niet de Oekraïense nationaliteit bezit, mag je werken onder bepaalde voorwaarden. Zo moet je kunnen aantonen dat je op 23 februari 2022 een Oekraïense verblijfsvergunning of Oekraïense erkenning als vluchteling had. Ook moet je in het bezit zijn van een bewijs van verblijf.


Wonen en werken in verschillende EU-landen

Je kunt als vluchteling uit Oekraïne niet werken in het ene EU-land als je in een ander EU-land bent ingeschreven en tijdelijke bescherming geniet. Je hebt wel het recht om 90 dagen visumvrij in een ander EU-land te verblijven. Meer informatie vind je op deze website van de Europese Commissie.


Loonheffingskorting

Werk je in Nederland in loondienst? Dan heb je heb je recht op korting op je belasting. Dit heet loonheffingskorting. Deze korting kan je aanvragen bij je werkgever, of via dit formulier van de Belastingdienst. Je werkgever betaalt dan minder belasting, waardoor jij meer loon krijgt.

Let op: als je voor meerdere werkgevers tegelijkertijd werkt, dan kan je maar bij één werkgever loonheffingskorting aanvragen. Wil je gebruikmaken van de loonheffingskorting? Geef dit dan aan bij je werkgever.

Je loonheffingskorting wordt berekend op basis van je inkomen. De maximale arbeidskorting is € 3.399,- per jaar. Bij een inkomen vanaf € 34.060,- wordt de arbeidskorting steeds lager. Hoeveel loonheffingskorting er bij jou wordt toegepast is dus afhankelijk van je salaris. Op de website van de Belastingdienst zie je hoe je de arbeidskorting berekent.


De Nederlandse werkcultuur

Ga je in Nederland werken? Dan maak je kennis met de Nederlandse werkcultuur. Deze is misschien anders dan je gewend bent. De Nederlandse werkcultuur is over het algemeen informeel, planmatig, direct en met een goede balans tussen werk en privé. Hieronder lees je per begrip wat dit betekent:

Informeel

Werkplekken zijn vaak informeel. Het is niet raar om vragen te stellen aan een leidinggevende of manager en alle meningen zijn welkom. Nederlanders vinden gelijkheid erg belangrijk, ook tussen directie, leidinggevenden en medewerkers.

Planmatig

Kom een afspraak altijd na en wees op tijd. Afspraak is afspraak: maak je werkafspraken, dan verwachten je collega's en je leidinggevende dat je je daaraan houdt. Krijg je je werk toch niet af? Vertel het op tijd. Vaak helpen je collega's om je werk wél op tijd af te krijgen. Is de werkdruk te hoog? Geef dit aan bij je leidinggevende. Samen kunnen jullie naar een oplossing kijken.

Direct

In Nederland wordt heel direct gesproken. Dit kan bot of hard overkomen. Toch is dat meestal niet onaardig bedoeld. Het is bedoeld om duidelijk te communiceren. Soms wordt humor ook gebruikt om feedback te geven. Dat is niet bedoeld om je te pesten, maar om te vertellen wat je goed doet of wat beter kan.

Balans tussen werk en privé

Nederlanders houden werk en privé gescheiden. Buiten werktijd beantwoorden mensen (meestal) geen e-mails of telefoontjes meer. Tenzij het echt belangrijk is. Hierover kun je overleggen met je leidinggevende. Verder is het ook normaal om een dag in de week niet te werken. Dan is er tijd voor jezelf of voor familie.

Je leest meer over de Nederlandse werkcultuur op deze website. De website is beschikbaar in het Engels.


Vrijwilligerswerk

Zolang je in Nederland verblijft mag je vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk is werk dat je voor anderen of voor de samenleving doet zonder dat je ervoor betaald krijgt. Het heeft dan ook geen invloed op je leefgeld.

Let op: soms is het mogelijk om toch een kleine vergoeding te krijgen voor vrijwilligerswerk. Dit heeft wèl invloed op je leefgeld; het kan ervoor zorgen dat je leefgeld wordt stopgezet. Denk hier dus goed overna voordat je een vergoeding accepteert. Voor meer informatie over het leefgeld kan je terecht op de website van de Rijksoverheid. Wil je graag vrijwilligerswerk verrichten? Kijk dan op de website van Nederland Voor Elkaar. Op deze website is ook informatie te vinden over hoe je andere vluchtelingen uit Oekraïne kan helpen. De website is in het Nederlands en het Engels te lezen.