go back
WERK & INKOMEN

Heb je vragen over werk en inkomen in Nederland? Deze bronnen helpen je op weg.


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: vrijdag 19 augustus 2022

Mogen vluchtelingen uit Oekraïne werken?

De overheid geeft vluchtelingen uit Oekraïne (ook jonger dan 18 jaar) die in loondienst willen treden een vrijstelling voor een tewerkstellingsvergunning. Daarvoor moet je onder de tijdelijke beschermingsrichtlijn vallen. Je wordt daarvoor aangeraden je in te schrijven bij de gemeente waar je verblijft. Daarnaast hebben vluchtelingen een bewijs van verblijf en een BSN nodig om te kunnen werken. Let op: tot 1 september 2022 is een bewijs van verblijf niet verplicht. Vluchtelingen hebben dan een Oekraïens paspoort, identiteitsbewijs of bewijs van de Oekraïense ambassade nodig. Of een Oekraïense verblijfsvergunning of Oekraïense erkenning als vluchteling die geldig was op 23 februari 2022. Werkgevers moeten zo snel mogelijk bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) melden dat zij een vluchteling uit Oekraïne in dienst hebben genomen. Ga naar de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.


UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)

Zoek je werk in Nederland? Als vluchteling kan je via reguliere private routes aan een baan komen (bijv. via uitzendbureaus). Vanaf 1 juli 2022 kunnen vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit ook worden geholpen door het UWV en gemeenten bij het vinden van een baan. Ook als je wilt weten of je recht hebt op een uitkering, deze wilt aanvragen of als je vragen hebt over ziekte tijdens werk kan je terecht bij deze overheidsinstelling. Op dit moment kunnen vluchtelingen zonder Oekraïense nationaliteit nog niet geholpen worden door het UWV.


Ik heb een baan. Geldt voor mij een verzekeringsplicht?

De regel is dat je een zorgverzekering moet hebben als je werkt in Nederland. Dit noemen we de verzekeringsplicht. Hoewel deze zorgverzekeringsplicht blijft bestaan, zal deze niet meer worden gehandhaafd in het geval van vluchtelingen uit Oekraïne. Vanaf 1 augustus 2022 hoef je als vluchteling uit Oekraïne geen zorgverzekering meer te hebben als je werkt. Jouw zorgkosten worden dan vanuit de RMO vergoed. Heb je een waarschuwingsbrief gekregen van het CAK, waarin staat dat je binnen 3 maanden een zorgverzekering moet afsluiten? Neem dan contact op met het CAK.


Werk.nl

Via de onderstaande website vind je informatie en advies over werken in Nederland. Je kunt hier terecht met al je vragen over het vinden van een baan of als je wilt weten of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering.


Contract & arbeidsvoorwaarden

In Nederland heb je als werknemer in loondienst bepaalde rechten, zoals een veilige werkomgeving. Verder geldt in Nederland een minimumloon dat stijgt met je leeftijd tot 21 jaar, vanaf dan is het een vast bedrag. Via de website loonwijzer kun je jouw loon vergelijken met dat van anderen in dezelfde sector, om te zien of je een eerlijk loon krijgt aangeboden. Alle arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in je contract, zoals pauzes en vakantiedagen. Daarnaast heb je onder bepaalde omstandigheden recht op betaald verlof: zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof. Voor vragen en meer informatie kun je de website van het Juridisch Loket bezoeken. Bellen kan ook, via 0900 - 8020 (€ 0,10 per minuut), maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur. Je krijgt dan een jurist aan de telefoon.


Minimumloon

Werknemers hebben vanaf 21 jaar recht op een minimumloon. Dit gaat om brutobedragen, in werkelijkheid gaan er nog belastingen en premies vanaf. Het loon per maand is afhankelijk van de werkweek, vaak zijn er in Nederland werkweken van 36, 38 en 40 uur. Zie voor meer informatie over minimumloon en de website van Rijksoverheid.


Werken en leerplicht tot 18 jaar

In Nederland zijn kinderen tussen 5 en 16 jaar leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. Wie op zijn 16e nog geen diploma van de middelbare school heeft (een zogenoemde startkwalificatie), moet doorleren tot zijn 18e. Vanaf je 16e mag je in Nederland werken. Sommige lichte, niet-industriële werkzaamheden mogen ook worden gedaan door kinderen vanaf 13 jaar. Bijvoorbeeld klusjes in de buurt, oppassen, vakken vullen in de supermarkt, groente en fruit plukken of reclamefolders bezorgen. Andere werkzaamheden, zoals werken in een fabriek, kranten bezorgen of achter de kassa werken zijn verboden voor kinderen tot 16 jaar.


Algemene informatie over werk en uitkeringen

VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. Op de website vind je een overzicht van alle essentiële informatie met betrekking tot werk en inkomen. Een andere organisatie waar je terecht kun met vragen over het vinden van een baan of als je wilt weten of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering is de overheidsinstelling UWV. Let op: de informatie op beide sites is gericht op asielzoekers. Het kan zijn dat vluchtelingen uit Oekraïne andere rechten en plichten hebben.


Internationale Diplomawaardering

Als je een buitenlands diploma hebt, kan het zijn dat je diploma een andere waarde heeft in Nederland. Daarom kan een werkgever vragen om een internationale diplomawaardering. Op de website van de Internationale Diplomawaardering (IDW) vind je hier meer informatie over. Ook kun je hier een internationale diplomawaardering aanvragen.


Voorkom uitbuiting

Vluchtelingen die in Nederland werken hebben dezelfde rechten als Nederlanders die ergens zijn aangesteld. Helaas zijn er werkgevers en uitzendbureaus die proberen om vluchtelingen uit te buiten. In deze flyer vind je alle relevante informatie om dit te voorkomen. Bijvoorbeeld over je rechten en plichten als vluchteling, maar ook instanties waar je terecht kunt voor advies als je nog op zoek bent of al een baan hebt. De flyer is een initiatief van het Rode Kruis, samen met FairWork, Leger des Heils en VluchtelingenWerk Nederland. De flyer is beschikbaar in het Engels, Oekraïens en Russisch.


Mogen vluchtelingen met een andere nationaliteit werken?

Vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit mogen werken in Nederland onder bepaalde voorwaarden. Zij moeten kunnen aantonen dat zij op 23 februari 2022 een Oekraïense verblijfsvergunning of Oekraïense erkenning als vluchteling hadden. Ook moeten zij in het bezit zijn van een bewijs van verblijf. Deze kan binnenkort worden opgehaald. Ga naar de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.


Wonen en werken in verschillende EU-landen

Je kunt als vluchteling uit Oekraïne niet werken in het ene EU-land als je in een ander EU-land bent ingeschreven en tijdelijke bescherming geniet. Je hebt wel het recht om 90 dagen visumvrij in een ander EU-land te verblijven. Meer informatie vind je op deze website van de Europese Commissie.


Loonheffingskorting

Als je werkt in Nederland, heb je recht op korting op je belasting. Dit heet loonheffingskorting. Deze korting kan je aanvragen bij je werkgever. Je werkgever betaalt dan minder belasting, waardoor jij meer loon krijgt. Als je voor meerdere werkgevers tegelijkertijd werkt, dan kan je maar bij één werkgever loonheffingskorting aanvragen. Wil je gebruikmaken van de loonheffingskorting? Geef dit dan aan bij je werkgever.


Soorten verlof

Op de website van de Rijksoverheid is een overzicht te vinden van alle soorten verlof die je, als je een baan hebt, kunt aanvragen in Nederland. Denk aan zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of zorgverlof. Via de onderstaande link kun je dit overzicht bekijken.


De Nederlandse werkcultuur

Ga je in Nederland werken? Dan maak je kennis met de Nederlandse werkcultuur. Deze is misschien anders dan je gewend bent. Het is :

  • Informeel Werkplekken zijn informeel. Het is niet raar om vragen te stellen aan een leidinggevende. Alle meningen zijn welkom. Nederlanders vinden gelijkheid erg belangrijk. 

  • Planmatig Kom een afspraak altijd na en wees op tijd. Afspraak is Afspraak: Maak je werkafspraken, dan verwachten je collega's en je leidinggevende dat je je daaraan houdt. Krijg je je werk toch niet af, vertel het dan op tijd. Meestal helpen je collega's je dan je werk wél op tijd af te krijgen.

  • Direct In Nederland wordt heel direct gesproken. Dit kan bot of hard overkomen. Maar dat is niet onaardig bedoeld. Het is bedoeld om duidelijk te communiceren. Soms wordt humor ook gebruikt om feedback te geven. Dat is niet bedoeld om je te pesten, maar om te vertellen wat je goed doet of wat beter kan.

  • In balans  Nederlanders houden werk en privé gescheiden. Buiten werktijd beantwoorden mensen (meestal) geen e-mails of telefoontjes meer. Het is ook normaal om een dag in de week niet te werken. Dan is er tijd voor jezelf of voor familie.

Je leest meer over de Nederlandse werkcultuur op deze website. De website is beschikbaar in het Engels.