Russisch paspoort
Informatie
Informatie voor vluchtelingen uit Rusland
Laatst gewijzigd: 23-5-2024, 14:44

Als je gevlucht bent uit Rusland, heb je andere rechten en plichten dan vluchtelingen uit Oekraïne. De informatie op de website RefugeeHelp is bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne en is daarom specifiek afgestemd op deze doelgroep.  De informatie op RefugeeHelp is niet van toepassing op vluchtelingen uit Rusland.

Vluchtelingen uit Rusland

Ook als je gevlucht bent uit Rusland - in verband met de algemene mobilisatie of vanwege kritische uitlatingen over de Russische overheid en de oorlog in Oekraïne - val je niet onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dit betekent dat je niet op dezelfde manier kunt worden opgevangen als vluchtelingen die wél onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Vluchtelingen uit Rusland, die in Nederland asiel willen, zullen de asielprocedure moeten doorlopen.

Als je asiel wilt aanvragen, moet je een vluchtmotief hebben. VluchtelingenWerk Nederland kan je daarbij helpen. Daarnaast heeft VluchtelingenWerk Nederland een video gemaakt met informatie over de asielprocedure in Nederland. Deze video is in het Russisch te bekijken.

Heb je meer vragen over de asielprocedure in Nederland? Neem dan contact op met een VluchtelingenWerklocatie bij jou in de buurt of kijk op onze pagina over de asielprocedure (Engels).

Wat vind je van dit artikel?