Treinspoor bij ondergaande zon
Information
Nederland tijdelijk verlaten
Laatst gewijzigd: 15-12-2023 14:49

Het is mogelijk om Nederland tijdelijk te verlaten. Bijvoorbeeld om op vakantie te gaan. Als je tijdelijk wilt vertrekken uit Nederland, moet je dit van te voren aankondigen bij de gemeente waarin je verblijft.

Reizen tijdens je eerste 90 dagen in Nederland

Oekraïners met een biometrisch paspoort kunnen vrij reizen naar Nederland en zonder verblijfsvergunning 90 dagen in Nederland blijven. Dit heet de ‘vrije termijn’. Reizen naar andere EU-landen kan als je nog in je vrije termijn zit. Je mag dan maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen in de Europese Unie zijn. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om in een ander EU-land bescherming te zoeken.

Reizen na je eerste 90 dagen in Nederland

Om te kunnen reizen na je vrije termijn heb je een Oekraïens biometrisch paspoort en een bewijs van verblijf in Nederland nodig. Een niet-biometrisch (Oekraïens) paspoort geldt niet als reisdocument. Als je een geldig biometrisch paspoort met een bewijs van verblijf hebt, dan mag je als Oekraïner reizen binnen de Europese Unie. Ook mag je op en neer naar Oekraïne reizen. 

Is je vrije termijn afgelopen en heb je nog geen bewijs van verblijf? Je mag dan reizen en terugkomen naar Nederland. Dit is wel op eigen risico en de IND geeft je geen visum om terug te reizen naar Nederland. Je verliest niet je recht op Tijdelijke Bescherming als je reist zonder bewijs van verblijf. Je houdt hier tijdelijke bescherming zolang je dat niet in een ander land aanvraagt of een formulier tekent waarmee je een asielaanvraag intrekt. Schrijf je ook niet uit bij de BRP.

Let op: De IND verstuurt een brief met informatie over de verlenging van je sticker. Deze brief geldt samen met de sticker als bewijs dat je verblijf is verlengd. Deze brief van de IND is gestuurd naar het adres waarop je staat ingeschreven bij de gemeente (BRP). De brief van de IND waarin staat dat je verblijf is verlengd én je oude sticker gelden samen als bewijs dat je mag verblijven. Je krijgt geen nieuwe sticker, maar een brief. 

Dit moet je regelen als je naar het buitenland gaat

Ga je op reis naar het buitenland, zorg dan voor toestemming van het RMO. Die is belangrijk als je onverwachte zorgkosten maakt in het buitenland. Zorg in het buitenland wordt namelijk in de meeste gevallen niet vergoed door de RMO. Behalve als je toestemming hebt gekregen om naar het buitenland te reizen, of als het spoedeisende hulp is.

Geef je vertrek aan bij de gemeente

Geef niet alleen aan dat je tijdelijk vertrekt, maar ook hoe lang je weg zult zijn. Om de voorzieningen uit de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) te behouden mag je maximaal 28 dagen weg zijn. Als je langer dan 28 dagen weg bent, kan de gemeente jouw voorzieningen, zoals je opvang, je leefgeld en je registratie in de gemeente, beëindigen.

Als je langer dan 14 dagen weg bent, kun je jouw plaats in de gemeentelijke opvang verliezen. De gemeente geeft jouw plek dan aan iemand anders. Houd er rekening mee dat elke gemeente andere regels heeft. In sommige gemeenten mag je maximaal 14 dagen achter elkaar weg zijn. Vraag altijd bij jouw gemeente na wat de regels zijn.

Heb je jouw tijdelijk vertrek niet gemeld bij de gemeente? Dan wordt dat gezien als een onaangekondigd vertrek. In dat geval kan de gemeente je recht op opvang, leefgeld en andere voorzieningen uit de RooO stopzetten. Dit gebeurt vanaf de datum dat wordt vastgesteld dat je onaangekondigd bent vertrokken.

Je kunt een reisverzekering afsluiten in Nederland

Als je bent ingeschreven in de BRP en een zorgverzekering hebt afgesloten, kun je meestal een reisverzekering afsluiten. Let wel op dat de voorwaarden voor het afsluiten van een reisverzekering per verzekeringsmaatschappij kunnen verschillen. Wil je een reisverzekering afsluiten? Neem dan contact op met de verzekeringsmaatschappij van jouw keus voor de specifieke voorwaarden.

Terugkeren naar Nederland

Als je terugkeert naar Nederland, moet je dit melden bij de gemeente of de gemeentelijke opvanglocatie waarin je verblijft. Heb je jouw vertrek niet gemeld of was je langer dan 28 dagen weg en ben je daardoor je opvangplek en je leefgeld kwijt? Dan moet eerst worden beoordeeld of je op het moment van terugkeer nog voldoet aan de geldende regels. Als dat zo is, heb je opnieuw recht op opvang en de overige voorzieningen, zoals het leefgeld.

Let op: Als je uit de BRP bent uitgeschreven moet de inschrijving opnieuw gebeuren. Mogelijk beëindigt de gemeente jouw voorzieningen. Dan is er misschien geen plek meer in de gemeente waar je gewoond hebt. Je wordt dan doorgestuurd naar een andere gemeente. Je hoeft geen nieuwe sticker op te halen bij de IND als je nog in het bezit bent van je sticker.

Reizen buiten de Europese Unie

Buiten de EU reizen is op eigen risico. Hiervoor krijg je geen terugkeervisum. Ook niet als je straks een bewijs van verblijf hebt.

Wat vind je van dit artikel?