Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Hotline support

Nederland tijdelijk verlaten

Laatst gewijzigd: 24-3-2023 15:28

Het is mogelijk om Nederland tijdelijk te verlaten. Als je tijdelijk wil vertrekken uit Nederland, moet je dit van te voren aankondigen bij de gemeente waarin je verblijft.

Geef je vertrek aan bij de gemeente

Geef daarbij niet alleen aan dat je tijdelijk vertrekt, maar ook hoe lang je weg zal zijn. Om de voorzieningen uit de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) te behouden mag je maximaal 28 dagen weg zijn. Als je langer dan 28 dagen weg bent, kan de gemeente de voorzieningen stopzetten.

Vertrek niet gemeld

Heb je je tijdelijk vertrek niet gemeld bij de gemeente? Dan wordt dat gezien als een onaangekondigd vertrek. In dit geval kan de gemeente je recht op opvang, leefgeld en andere voorzieningen uit de RooO stopzetten. Dit gebeurt vanaf de datum dat wordt vastgesteld dat je onaangekondigd bent vertrokken.

Terugkeren naar Nederland

Als je terugkeert naar Nederland, moet je dit melden bij de gemeente of de gemeentelijke opvanglocatie waarin je verblijft. Heb je je vertrek niet gemeld of was je langer dan 28 dagen weg en ben je daardoor je opvangplek en leefgeld kwijt? Dan moet eerst worden beoordeeld of je op het moment van terugkeer nog voldoet aan de geldende regels. Als dat zo is, heb je opnieuw recht op opvang en de overige voorzieningen, zoals het leefgeld.

Let op: Als je uit de BRP bent uitgeschreven moet de inschrijving opnieuw gebeuren.

Let op: Wanneer je langer dan 14 dagen weg bent uit de gemeentelijke opvang kan de opvangplek aan iemand anders worden gegeven. Als je terugkeert is het mogelijk dat je een andere plek in een andere opvanglocatie of gemeente krijgt.