Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Persoon in rolstoel wordt geholpen

Bron: Pexels

Zorg voor mensen met een beperking

Laatst gewijzigd: 30-10-2023 09:23
Deel dit artikel

Hier vind je informatie over zorg voor mensen met een beperking.

Speciale zorgbehoeften

Is er bij jou of bij een familielid sprake van een langdurige zorgbehoefte waarvoor verblijf in een instelling nodig is (denk aan een lichamelijke handicap)? Kan dit niet door de gemeente of door een subsidieregeling betaald worden? Dan kun je via de Regeling voor Medische zorg aan Asielzoekers (RMA) aanspraak maken op langdurige zorg (wlz-zorg).

Zorg voor mensen met een handicap

De ondersteuning van gehandicapten verloopt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vluchtelingen kunnen dit ook aanvragen via het WMO-loket van de gemeente waar ze verblijven. In het algemeen ziet het proces er als volgt uit:

  1. Melden - Meld je hulp- en ondersteuningsaanvraag bij het WMO-loket van je gemeente. Bij de meeste gemeenten kun je voor de WMO-aanvraag een online formulier invullen.

  2. Interview & Onderzoek - De gemeente plant een intakegesprek en doet onderzoek naar jouw situatie

  3. Advies - De gemeente geeft een advies waarin de benodigde hulp wordt gespecificeerd.

  4. Akkoord - Je kunt akkoord gaan met het besluit, waarna verdere stappen worden gepland.

Een andere optie voor ondersteuning is de huisarts. Ook kun je contact opnemen met onderstaande organisaties.

Medische hulpmiddelen

Heb je hulpmiddelen nodig voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging? Dan krijg je deze vergoed uit het basispakket. Eenvoudige loopmiddelen, zoals krukken of een rollator, worden niet vergoed vanuit het basispakket, dus ook niet voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Heb je blijvend hulpmiddelen nodig, zoals een rolstoel, bijvoorbeeld vanwege een handicap? Dan krijg je deze meestal van je gemeente. Je kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket van de gemeente waar je in verblijft. Je kunt ook zelf een rollator kopen of huren, bijvoorbeeld via de thuiszorgwinkel. Op Markplaats kan je ook goedkoop tweedehands rolstoelen of rollators vinden.

Helpt dit artikel jou?