Twee mensen omhelzen elkaar.
Bron: Andi Weiland

Veilig tijdens je vlucht

Laatst gewijzigd: 9-4-2024 16:05
Deel dit artikel

Ben jij van plan om uit Oekraïne te vluchten of ken je iemand die dat wil? Het is belangrijk dat je vlucht zo veilig mogelijk is. Op deze pagina vind je organisaties die jou kunnen helpen.

Veiligheid tijdens je vlucht

Tijdens je vlucht uit Oekraïne kun je gebruikmaken van 'Blue Dot Safe Spaces'. Je kunt de plekken vinden langs de belangrijkste reisroutes naar verschillende Europese landen. Een 'Blue Dot Safe Space' biedt onderdak, hulp, informatie en steun aan iedereen die Oekraïne ontvlucht.

De 'Blue Dots' beschikken over opgeleide hulpverleners. Je kunt hulp krijgen met actuele en geverifieerde informatie over: 

  • accommodatie 

  • reizen en diensten 

  • rechten en plichten voor de tijdelijke beschermingsstatus en asielprocedures

  • gezinshereniging 

  • opsporen van familieleden

De 'Blue Dots' zijn opgezet door United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) en UNICEF. Zij deden dit samen met nationale autoriteiten en partners.

Herken uitbuiting en mensenhandel

In een flyer geeft het landelijk 'Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel' (CoMensha) tips om veilig te zijn tijdens je vlucht. De flyer bevat informatie over het herkennen van risico's van uitbuiting en mensenhandel.

Ben jij slachtoffer van uitbuiting of mensenhandel? In de flyer lees je ook waar je dit kunt melden en waar je terechtkunt voor hulp.

Bescherm je persoonsgegevens

Deel jouw persoonlijke informatie alleen met autoriteiten en niet met tussenpersonen. Bijvoorbeeld voor je inschrijving bij de gemeente. 

Hierbij kan het gaan om je:

  • paspoort

  • persoonsgegevens

  • Burgerservicenummer (BSN) 

Wees alert en voorzichtig wanneer je wordt benaderd door anderen die vragen om jouw persoonlijke informatie. Ook als ze beweren jou te willen helpen.

Kopieën

Wanneer je een kopie moet maken van je paspoort of identiteitskaart, maak dan je BSN onleesbaar. Vermeld duidelijk op de kopie dat het om een kopie gaat en welke autoriteit naar deze kopie vraagt.

Via de app 'KopieID' kun je makkelijk een veilige kopie maken van je legitimatiebewijs.

Helpt dit artikel jou?