Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Hotline support

Veilig tijdens je vlucht

Laatst gewijzigd: 23-3-2023 16:02

Ben jij van plan om uit Oekraïne te vluchten of ken je iemand die dat wil? Het is belangrijk dat je vlucht zo veilig mogelijk is. Op deze pagina vind je organisaties die je kunnen helpen.

Veiligheid tijdens je vlucht

Tijdens je vlucht uit Oekraïne kun je gebruikmaken van undefinedBlue Dot Safe Spacesundefined. Je kunt de plekken vinden langs de belangrijkste reisroutes naar verschillende Europese landen. Een undefinedBlue Dot Safe Spaceundefined biedt onderdak, hulp, informatie en steun aan iedereen die Oekraïne ontvlucht.

De undefinedBlue Dotsundefined beschikken over opgeleide hulpverleners. Je kunt hulp krijgen met actuele en geverifieerde informatie over: 

  • accommodatie 

  • reizen en diensten 

  • rechten en plichten voor de tijdelijke beschermingsstatus en asielprocedures

  • gezinshereniging 

  • opsporen van familieleden

De undefinedBlue Dotsundefined zijn opgezet door United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) en UNICEF. Zij deden dit samen met nationale autoriteiten en partners.

Herken uitbuiting en mensenhandel

In een flyer geeft het landelijk undefinedCoördinatiecentrum tegen Mensenhandelundefined (CoMensha) tips om veilig te zijn tijdens je vlucht. De flyer bevat informatie over het herkennen van risicoundefineds van uitbuiting en mensenhandel.

Ben jij slachtoffer van uitbuiting of mensenhandel? In de flyer lees je ook waar je dit kunt melden en waar je terecht kunt voor hulp.

Bescherm je persoonsgegevens

Deel je persoonlijke informatie alleen met autoriteiten en niet met tussenpersonen. Bijvoorbeeld voor je inschrijving bij de gemeente. 

Hierbij kan het gaan om je:

  • paspoort

  • persoonsgegevens

  • burgerservicenummer (BSN) 

Wees alert en voorzichtig wanneer je wordt benaderd door anderen die vragen om je persoonlijke informatie. Ook als ze beweren je te willen helpen.

Kopieën

Wanneer je een kopie moet maken van je paspoort of identiteitskaart, maak dan je BSN onleesbaar. Vermeld duidelijk op de kopie dat het om een kopie gaat en welke autoriteit naar deze kopie vraagt.

Via de app undefinedKopieIDundefined kun je makkelijk een veilige kopie maken van je legitimatiebewijs.