Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Hotline support

Voorwaarden om in Nederland te werken

Laatst gewijzigd: 23-3-2023 16:01

Je kunt als vluchteling uit Oekraïne in loondienst werken, zolang je aan een aantal voorwaarden voldoet. Op deze pagina lees je hier meer over.

Je moet aan 4 eisen voldoen

  • Je valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

  • Je staat ingeschreven in de

    Basisregistratie Personen (BRP)
    .

  • Je hebt een burgerservicenummer (BSN).

  • Je hebt een geldig bewijs van verblijf.

Melden aan het UWV

Je toekomstige werkgever moet zo snel mogelijk aan het

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
melden dat er een vluchteling in dienst treedt. Dit hoef jij niet zelf te doen.