Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Een tekstballonnetje met een uitroepteken er in

Bron: iStock

Bewijs van verblijf ophalen

Laatst gewijzigd: 14-11-2023 09:39
Deel dit artikel

Hier lees je meer informatie over je bewijs van verblijf ophalen.

Afspraak maken

Je maakt zelf een afspraak om je bewijs van verblijf op te halen bij een ophaallocatie van de IND. Heb je kinderen van 14 jaar of ouder? Maak ook voor hen een afspraak en neem ze mee naar de ophaallocatie. Kinderen jonger dan 14 jaar krijgen geen bewijs van verblijf. Dit is, omdat je pas vanaf 14 jaar oud een legitimatie plicht hebt. Kinderen van alle leeftijden moeten mee naar de afspraak. Je moet het bewijs zelf ophalen. Iemand anders kan dit niet voor je doen. Bij een afspraak voor een kind van jonger dan 18 moet altijd een ouder of wettelijk vertegenwoordiger mee.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor het maken van een afspraak vul je in op welke dag je een afspraak wil maken en voor hoeveel personen je een afspraak wil maken. Vervolgens kies je een tijd en voer je op de volgende pagina de vereiste gegevens in. De ophaallocatie van de IND is te vinden op de Gatwickstraat 1 in Amsterdam.

Om een afspraak te maken heb je een BSN nodig. Dit is het nummer dat je krijgt als je je inschrijft bij de gemeente. Zorg dat je minstens 1 week staat ingeschreven bij de gemeente op de dag dat je je bewijs van verblijf wil ophalen.

Als je een optie hebt gekozen, krijg je een afspraakcode. Deze heb je nodig bij de ophaallocatie. Je krijgt de afspraakcode via de e-mail opgestuurd.

Wil je nogmaals uitleg over het maken van een afspraak? Bekijk dan de handleiding van de IND. Deze is in het Oekraïens en zal op een later moment ook in het Russisch beschikbaar komen.

Vragen?

Heb je vragen over het maken van een afspraak? Bel dan +31 88 043 03 61. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Je kunt geen afspraak maken via deze telefoonlijn. Het is ook niet mogelijk om een spoedafspraak te maken.

Afspraak annuleren

Het kan zijn dat je een afspraak hebt gemaakt en toch niet kan komen. Zeg in dit geval je afspraak af. Bij het maken van je afspraak heb je een link gekregen in je e-mail. Deze link kan je gebruiken om je afspraak te annuleren.

Let op: heb je een afspraak voor meerdere personen? Dan annuleert u deze voor iedereen.

Ophalen bewijs van verblijf

Om het bewijs van verblijf op te halen moet je de volgende documenten meenemen naar de afspraak:

 • Een geldig paspoort, identiteitskaart of verklaring van de Oekraïense ambassade. Heb je kinderen zonder identiteitsbewijs en staan ze niet in je paspoort? Neem dan hun geboorteakte mee.

 • Bewijzen die laten zien wanneer je bent vertrokken uit Oekraïne en sinds wanneer je in Nederland bent. Bijvoorbeeld een verblijfsvergunning, visum of stempels in je paspoort. Vlieg- trein- of bustickets naar Nederland kunnen ook dienen als bewijs. Heb je na jouw vertrek uit Oekraïne tijdelijk in andere landen verbleven voor je naar Nederland kwam? Neem dan bewijzen mee waaruit blijkt waar je bent geweest en in welke periode dit was.

 • Als je niet Oekraïens bent: een Oekraïense verblijfsvergunning die geldig was op 23 februari 2022.

 • Je burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heb je gekregen bij je inschrijving bij de gemeente.

 • De afspraakcode. Deze code krijg je te zien als je de afspraak hebt gemaakt. Deze krijg je via e-mail.

 • Het proces-verbaal van aangifte bij de politie, als je eerdere bewijs van verblijf is kwijtgeraakt of gestolen.

Ophalen bewijs van verblijf

Lees wat je kan verwachten op de dag dat je je bewijs ophaalt.

Reizen naar ophaallocatie van de IND

Je reist zelf op de afgesproken dag naar de ophaallocatie waar je de afspraak hebt. De IND vergoedt de reiskosten niet, maar in sommige gevallen vergoedt de gemeente wél de reiskosten. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente waarin je verblijft. Zorg dat je op tijd bent voor je afspraak. Je moet het bewijs zelf ophalen. Iemand anders kan dit niet voor je doen.

Asielaanvraag en antecedentenverklaring invullen

Je moet tijdens je afspraak bij de ophaallocatie 2 formulieren van de IND invullen: een voor de asielaanvraag, en een antecedentenverklaring. Op de opvanglocatie vind je een vertaling van beide formulieren in het Oekraïens, Russisch en Engels. Ook zijn er medewerkers (hosts) die je kunnen helpen om deze formulieren in te vullen. Zij spreken Oekraïens, Russisch of Engels.

Asielaanvraag 

Je aanvraag voor verblijf onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming start officieel als je je inschrijft bij de gemeente. Wel moet je bij de ophaallocatie je handtekening zetten op een aanvraagformulier. Dit formulier heet de M35H en is de officiële asielaanvraag. Dit geldt voor iedereen vanaf 15 jaar. Zijn je kinderen jonger dan 15 jaar? Dan komen zij op jouw aanvraagformulier te staan. Het is daarom belangrijk om voor al je kinderen een afspraak te maken en hen mee te nemen naar je afspraak.Omdat je onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt, zijn je rechten anders dan bij een standaard asielaanvraag. Dat betekent dat je meteen mag werken in Nederland. Ook krijg je geen gesprek met iemand van de IND. Deze richtlijn geldt in elk geval tot 4 maart 2023. Tot die tijd krijg je geen beslissing op je asielaanvraag.AntecedentenverklaringIedereen van 12 jaar en ouder vult ook een antecedentenverklaring in. In deze verklaring geef je aan of je ooit een strafbaar feit of misdaad hebt gepleegd. Op dit formulier zet je ook jouw handtekening.

IND controleert gegevens

Een medewerker van de IND bij de ophaallocatie controleert het volgende:

 • Je inschrijving bij de gemeente;

 • Je afspraakcode

 • je documenten; en

 • of je onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt.

Sticker of pasje (O-document)

Als bewijs van verblijf in Nederland krijg je een sticker in je paspoort of op een los papier. Soms krijg je een pasje (O-document). Een IND-medewerker maakt dan een foto van je op de ophaallocatie. De sticker krijg je meteen. Het pasje krijg je later, omdat de IND deze eerst voor je moet maken. Het pasje maken duurt 3 weken nadat de IND een foto van je heeft gemaakt op de ophaallocatie.Je kan het pasje na 3 weken ophalen bij de locatie op de Gatwickstraat 1, Amsterdam. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Is er ook een pasje gemaakt voor je kind(eren)? Neem die dan mee naar Amsterdam. Je kan het pasje niet ophalen voor je kinderen, dit moeten zij zelf doen. Kijk voor meer informatie over specifieke data op de website van de IND. Het maakt voor je rechten niet uit of je een sticker of pasje krijgt. Deze zijn voor iedereen gelijk. Lees wanneer je een sticker en wanneer je een pasje krijgt.

Je krijgt een sticker in je paspoort

 • Je bent een Oekraïense vrouw.

 • Je bent een Oekraïense man van 60 jaar of ouder (op 24 februari 2022).

Je krijgt een sticker op een los papier

 • Je bent een Oekraïense man jonger dan 60 jaar (op 24 februari 2022).

 • Je hebt een identiteitskaart (geen paspoort).

 • Je hebt alleen een binnenlands paspoort.

Je krijgt een pasje

 • Je hebt geen paspoort of identiteitskaart, maar wel een verklaring van de Oekraïense ambassade.

 • Je valt onder de richtlijn, ondanks dat je geen paspoort, identiteitskaart of verklaring van de Oekraïense ambassade hebt.

 • Je bent een Oekraïens kind van 14 jaar of ouder zonder identiteitsbewijs (paspoort).

 • Je hebt een paspoort dat verloopt voor 4 maart 2023, of een paspoort dat al verlopen is (als je een nieuw paspoort hebt aangevraagd blijft het losse papier geldig).

Je hebt sticker of pasje (O-document): wat betekent dit?

Heb je een sticker ontvangen? Lees informatie in de folder 'Verblijf in Nederland: wat betekent dat voor u?' in je eigen taal:

Heb je een pasje (O-document) ontvangen? Lees meer informatie in de folder 'Verblijf in Nederland: wat betekent dat voor u?' in je eigen taal:

Let op: maak geen afspraak om je bewijs van verblijf te verlengen, als je al een bewijs van verblijf hebt. Je krijgt geen nieuwe sticker of pasje als je er al een hebt. De IND laat jou vóór 4 maart 2023 via een brief weten hoe zij je bewijs van verblijf gaan verlengen.

Helpt dit artikel jou?