Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Drie mannen zitten rondom een tafel. Ze praten met elkaar.

Bron: VluchtelingenWerk Nederland

Wat je moet weten als de IND jou een brief stuurt over het aflopen van de tijdelijke bescherming

Laatst gewijzigd: 16-11-2023 06:45
Deel dit artikel

Heb je geen Oekraïense nationaliteit? Dan stuurt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een brief waarin staat of je wilt starten met jouw asielaanvraag. Lees hier meer over de brief van de IND en wat je kunt verwachten.

Deze video geeft een uitleg over de brieven van de IND

Zelf kiezen of je een asielaanvraag wilt doen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stuurt een brief waarin ze vragen of je wilt starten met een asielaanvraag. Je kiest zelf of je een asielaanvraag wilt doen of niet. Stuur jouw antwoord binnen 2 weken naar de IND. Er zit al een extra brief in de envelop die je van de IND ontvangt. Deze kun je gebruiken om een antwoord terug te sturen. 

Je hebt 3 mogelijkheden om te reageren op de brief:

 1. Voortzetten: dit betekent dat je wilt starten met de asielprocedure. Dan plant de IND een eerste gesprek in. 

 2. Niet voortzetten: dit betekent dat jouw recht op tijdelijke bescherming eindigt zodra de

  Klik hier voor extra uitleg
  Raad van State (RvS)
  een besluit neemt over de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

 3. Niet reageren: als je niet reageert, krijg je een tweede brief van de IND. Jouw recht op tijdelijke bescherming eindigt zodra de

  Klik hier voor extra uitleg
  Raad van State (RvS)
  een besluit neemt.

Heb je geen brief gekregen? Bel dan met de IND: 088 043 04 30. Of kijk op ‘mijn IND’.

Hulp bij je asielaanvraag door VluchtelingenWerk Nederland

Je kunt hulp krijgen bij jouw asielaanvraag van je contactpersoon bij Vluchtelingenwerk Nederland (VWN). Je kunt ook een spreekuur bij jou in de buurt bezoeken of een online spreekuur inplannen. 

Ook krijg je een advocaat van de Raad voor Rechtsbijstand. Je hoeft niet zelf een advocaat te kiezen. Deze advocaat is onafhankelijk en niet van de overheid. Met je advocaat kun je ook bespreken of je wilt starten met je asielaanvraag of niet.

Starten met de asielprocedure

De IND nodigt je uit voor een gesprek. Deze uitnodiging heb je mogelijk al ontvangen. Kom je uit een veilig land van herkomst? Dan word je als eerst uitgenodigd.

Tijdens de asielprocedure gaat de IND met jou in gesprek. Dit gesprek gaat over wie je bent, waar je vandaan komt en waarom je asiel aanvraagt. Bij de voorbereiding op het gesprek krijg je hulp van een onafhankelijke advocaat. Na het gesprek beslist de IND of jij asiel in Nederland krijgt. De beslissing staat in een brief. Deze brief wordt naar jouw advocaat gestuurd. 

Opvang

Als je met de asielprocedure start, verhuis je naar een andere opvanglocatie. Deze opvang is van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Je blijft niet meer in de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Jouw asielaanvraag wordt afgewezen

Wordt jouw asielaanvraag afgewezen en krijg je geen verblijfsvergunning? Dan mag je in Nederland blijven tot je tijdelijke bescherming eindigt. Het is nog niet duidelijk wanneer de tijdelijke bescherming eindigt. Dat hangt af van de beslissing van de RvS.

Op het moment dat je tijdelijke bescherming wel stopt en je asielaanvraag is afgewezen, heb je geen recht meer op: 

 • Leefgeld

 • Opvang

 • Medische zorg

 • Onderwijs

Terugkeer naar land van herkomst

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) helpt je bij het terugkeren naar jouw land va herkomst. Het IOM geeft voorlichting en advies.

Je kunt ook gebruik maken van de remigratieondersteuning van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).

Heeft dit artikel jou geholpen?