Informatie
Dit zijn jouw opties als je geen recht hebt op de tijdelijke bescherming
Laatst gewijzigd: 25-6-2024, 08:19

Ben je gevlucht uit Oekraïne en val je niet onder de tijdelijke bescherming? Of viel je onder tijdelijke bescherming maar is deze sinds 4 maart 2024 gestopt? Lees hier wat jij kunt doen.

Het is niet duidelijk of ik recht heb op tijdelijke bescherming

Is het niet duidelijk of je recht hebt op Tijdelijke Bescherming? Dan neemt de gemeente contact op met de

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
om een afspraak met jou in te plannen. Aan de hand van jouw documenten bepaalt de IND of je wel of geen bescherming in Nederland krijgt. Het is daarom belangrijk om al jouw documenten mee te nemen naar je afspraak met de IND.

Dit zijn jouw mogelijkheden als je geen recht hebt op tijdelijke bescherming of als je tijdelijke bescherming is gestopt

Is jouw recht op tijdelijke bescherming geweigerd of gestopt door de

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
? Dan kun je verschillende mogelijkheden onderzoeken om in Nederland te blijven. Dit zijn jouw mogelijkheden:

1. Je kunt in beroep gaan tegen de beslissing van de IND

Is jouw tijdelijke bescherming gestopt? Dan kun je altijd in beroep gaan tegen het

terugkeerbesluit
van de IND. VluchtelingenWerk Nederland (VWN) kan je helpen om een advocaat te vinden.

Contact met VluchtelingenWerk
Lukt het niet om via de gemeente een afspraak met de IND te maken? Neem dan contact op met VluchtelingenWerk

2. Je kunt asiel aanvragen in Nederland

In Nederland heb je altijd het recht om asiel aan te vragen. Vanaf het moment dat je asiel aanvraagt, val je onder het asielrecht. Ben je afgewezen voor de tijdelijke bescherming? Dan heb je 2 weken de tijd asiel aan te vragen in Ter Apel.

De asielprocedure
Op deze pagina lees je wat de voorwaarden voor een asielvergunning zijn en hoe de asielprocedure in Nederland werkt.

3. Je kunt een reguliere verblijfsvergunning aanvragen

In Nederland bestaan ook andere verblijfsvergunningen dan asielvergunningen. Dit zijn reguliere vergunningen. Bijvoorbeeld voor werk of studie.  

Reguliere verblijfsvergunning
Informatie over een reguliere verblijfsvergunning lees je hier

4. Je kunt terugkeren naar je land van herkomst

Ben je gevlucht uit Oekraïne maar heb je geen recht op tijdelijke bescherming? Dan kan de

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
je helpen bij het terugkeren naar jouw land van herkomst. Het IOM geeft voorlichting en advies.

Internationale Organisatie voor Migratie
Op deze pagina lees je hoe je hulp kunt krijgen bij jouw terugkeer naar jouw land van herkomst.

5. Je kunt zonder verblijfsvergunning in Nederland leven

Ben je gevlucht uit Oekraïne maar heb je geen recht op tijdelijke bescherming? Dan kun je gebruikmaken zonder verblijfsvergunning in Nederland blijven. Je kunt hier informatie over lezen in het Engels, Arabisch, Dari, Farsi, Frans, Somalisch, Tigrinya en Turks. Deze informatie is niet beschikbaar in het Oekraïens en het Russisch.

Zonder verblijfsvergunning in Nederland leven
Op deze pagina lees je over leven in Nederland zonder verblijfsvergunning.

Je kunt in sommige gevallen terugkomen naar Nederland

Heb je Nederland verlaten omdat de IND jouw een brief heeft gestuurd dat je Nederland moest verlaten? Dan heb je geen inreisverbod. Dat betekent dat je met een reguliere vergunning op basis van bijvoorbeeld werk of studie of gezinsvorming weer terug kan keren naar Nederland. De aanvraag voor zo’n vergunning doe je voordat je van plan bent naar Nederland te komen.

Terugkeren naar Nederland zonder Oekraïense nationaliteit
Op deze pagina lees je meer over Nederland tijdelijk verlaten en terugkeren zonder Oekraïense nationaliteit.

Wat vind je van dit artikel?