Dit zijn jouw opties als je geen recht hebt op de tijdelijke bescherming

Laatst gewijzigd: 3-4-2024 09:48
Deel dit artikel

Ben je gevlucht uit Oekraïne en val je niet onder de tijdelijke bescherming? Of viel je onder tijdelijke bescherming maar is deze sinds 4 maart 2024 gestopt? Lees hier wat jij kunt doen.

Het is niet duidelijk of ik recht heb op tijdelijke bescherming

Is het niet duidelijk of je recht hebt op Tijdelijke Bescherming? Dan neemt de gemeente contact op met de

Klik hier voor extra uitleg
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
om een afspraak met jou in te plannen. Aan de hand van jouw documenten bepaalt de IND of je wel of geen bescherming in Nederland krijgt. Het is daarom belangrijk om al jouw documenten mee te nemen naar je afspraak met de IND.

De tijdelijke bescherming stopte voor jou maar je mag voorlopig in Nederland blijven omdat je een tijdelijke verblijfsvergunning had in Oekraïne

De tijdelijke bescherming in Nederland stopte voor mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne op 4 maart 2024. De hoogste rechter in Nederland,

Klik hier voor extra uitleg
de Raad van State (RvS)
, besloot dat op 17 januari 2024. Deze uitspraak gold voor iedereen die een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne hadden, bijvoorbeeld voor werk of studie.

Omdat er toch onduidelijkheid is ontstaan of deze uitspraak van de RvS wel klopt, moet de hoogste rechter van Europa moet hier nu een besluit over nemen. Tot die tijd mag iedereen de uitspraak van deze Europese rechter afwachten in Nederland. Ook als je zelf geen rechtszaak had aangespannen tegen het stoppen van jouw tijdelijke bescherming mag je voorlopig in Nederland blijven. Het is nog niet duidelijk wanneer de hoogste Europese rechter een uitspraak gaat doen.

Je hebt nu weer recht op:

 • opvang

 • zorg

 • leefgeld

 • werk

 • onderwijs

Dit zijn jouw mogelijkheden als je geen recht hebt op tijdelijke bescherming of als je tijdelijke bescherming is gestopt

Is jouw recht op tijdelijke bescherming geweigerd of gestopt door de

Klik hier voor extra uitleg
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
? Dan kun je verschillende mogelijkheden onderzoeken om in Nederland te blijven. Dit zijn jouw mogelijkheden:

1. Je kunt in beroep gaan tegen de beslissing van de IND

Is jouw tijdelijke bescherming gestopt? Dan kun je altijd in beroep gaan tegen het

Klik hier voor extra uitleg
terugkeerbesluit
van de IND. Jouw advocaat moet dan een ‘voorlopige voorziening’ (VoVo) voor jou aanvragen. Je mag dan in Nederland de uitspraak van de rechter afwachten. In sommige gevallen mag je ook blijven werken. Iedere VoVo is anders. Vraag je advocaat welke rechten de VoVo aan jou geeft en informeer je werkgever en de gemeente hierover.

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) kan je helpen om een advocaat te vinden.

2. Je kunt asiel aanvragen in Nederland

In Nederland heb je altijd het recht om asiel aan te vragen. Vanaf het moment dat je asiel aanvraagt, val je onder het asielrecht.

Is je tijdelijke bescherming gestopt en heb je asiel aangevraagd voor 4 maart 2024? Dan val je sinds 4 maart onder het asielrecht. In de komende weken krijg je van de IND een uitnodiging voor je eerste gesprek. Dat gesprek heet een gehoor. De asielprocedure werkt voor jou anders dan voor andere vluchtelingen, omdat je eerst onder de tijdelijke bescherming viel. De IND informeert  je hierover. 

Deze regels gelden voor jou als je voor 4 maart 2024 asiel hebt aangevraagd: 

 • In de meeste gemeenten mag je in de opvang blijven tot er plek is in een opvanglocatie van het

  Klik hier voor extra uitleg
  Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
  De gemeente mag de opvang ook stopzetten. In dat geval moet COA een opvangplek voor jou zoeken. De gemeente informeert je hierover.

 • Je mag ook blijven werken. 

 • Je moet een

  Klik hier voor extra uitleg
  W-document
  ophalen bij de IND.

Heb je geen tijdelijke bescherming gehad of vraag je asiel aan na 4 maart 2024? Dan doe je dit door naar het aanmeldcentrum in Ter Apel te gaan en je daar aan te melden. Je verblijft vanaf dat moment in de noodopvang van het COA.

3. Je kunt een reguliere verblijfsvergunning aanvragen

Heb je geen recht op tijdelijke bescherming dan kun je een reguliere verblijfsvergunning aanvragen. Is jouw bescherming gestopt op 4 maart 2024 maar heb je voor 4 maart 2024 een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning gedaan? Dan mag je de beslissing over deze aanvraag in Nederland afwachten. Je hoeft Nederland niet te verlaten totdat je weet of je wel of geen reguliere verblijfsvergunning krijgt. Je moet zelf je onderdak en een zorgverzekering regelen.

4. Je kunt terugkeren naar je land van herkomst

Ben je gevlucht uit Oekraïne maar heb je geen recht op tijdelijke bescherming? Of ben je gevlucht uit Oekraïne en is jouw tijdelijke bescherming stopgezet op 4 maart 2024? Dan kan de

Klik hier voor extra uitleg
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
je helpen bij het terugkeren naar jouw land van herkomst. Het IOM geeft voorlichting en advies.

5. Je kunt zonder verblijfsvergunning in Nederland leven

Ben je gevlucht uit Oekraïne maar heb je geen recht op tijdelijke bescherming? Dan kun je gebruikmaken zonder verblijfsvergunning in Nederland blijven. Je kunt hier informatie over lezen in het Engels, Arabisch, Dari, Farsi, Frans, Somalisch, Tigrinya en Turks. Deze informatie is niet beschikbaar in het Oekraïens en het Russisch.

Je kunt in sommige gevallen terugkomen naar Nederland

Heb je Nederland verlaten omdat de IND jouw een brief heeft gestuurd dat je Nederland moest verlaten? Dan heb je geen inreisverbod. Dat betekent dat je met een reguliere vergunning op basis van bijvoorbeeld werk of studie of gezinsvorming weer terug kan keren naar Nederland. De aanvraag voor zo’n vergunning doe je voordat je van plan bent naar Nederland te komen.

Helpt dit artikel jou?

Stappenplan

Dit moet je regelen als je onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt