Information
Dit zijn jouw opties als je geen recht hebt op de tijdelijke bescherming
Laatst gewijzigd: 23-5-2024 14:44

Ben je gevlucht uit Oekraïne en val je niet onder de tijdelijke bescherming? Of viel je onder tijdelijke bescherming maar is deze sinds 4 maart 2024 gestopt? Lees hier wat jij kunt doen.

Het is niet duidelijk of ik recht heb op tijdelijke bescherming

Is het niet duidelijk of je recht hebt op Tijdelijke Bescherming? Dan neemt de gemeente contact op met de

Klik hier voor extra uitleg
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
om een afspraak met jou in te plannen. Aan de hand van jouw documenten bepaalt de IND of je wel of geen bescherming in Nederland krijgt. Het is daarom belangrijk om al jouw documenten mee te nemen naar je afspraak met de IND.

Dit zijn jouw mogelijkheden als je geen recht hebt op tijdelijke bescherming of als je tijdelijke bescherming is gestopt

Is jouw recht op tijdelijke bescherming geweigerd of gestopt door de

Klik hier voor extra uitleg
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
? Dan kun je verschillende mogelijkheden onderzoeken om in Nederland te blijven. Dit zijn jouw mogelijkheden:

1. Je kunt in beroep gaan tegen de beslissing van de IND

Is jouw tijdelijke bescherming gestopt? Dan kun je altijd in beroep gaan tegen het

Klik hier voor extra uitleg
terugkeerbesluit
van de IND. VluchtelingenWerk Nederland (VWN) kan je helpen om een advocaat te vinden.

2. Je kunt asiel aanvragen in Nederland

In Nederland heb je altijd het recht om asiel aan te vragen. Vanaf het moment dat je asiel aanvraagt, val je onder het asielrecht.

3. Je kunt een reguliere verblijfsvergunning aanvragen

In Nederland bestaan ook andere verblijfsvergunningen dan asielvergunningen. Dit zijn reguliere vergunningen. Bijvoorbeeld voor werk of studie.  

4. Je kunt terugkeren naar je land van herkomst

Ben je gevlucht uit Oekraïne maar heb je geen recht op tijdelijke bescherming? Dan kan de

Klik hier voor extra uitleg
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
je helpen bij het terugkeren naar jouw land van herkomst. Het IOM geeft voorlichting en advies.

5. Je kunt zonder verblijfsvergunning in Nederland leven

Ben je gevlucht uit Oekraïne maar heb je geen recht op tijdelijke bescherming? Dan kun je gebruikmaken zonder verblijfsvergunning in Nederland blijven. Je kunt hier informatie over lezen in het Engels, Arabisch, Dari, Farsi, Frans, Somalisch, Tigrinya en Turks. Deze informatie is niet beschikbaar in het Oekraïens en het Russisch.

Je kunt in sommige gevallen terugkomen naar Nederland

Heb je Nederland verlaten omdat de IND jouw een brief heeft gestuurd dat je Nederland moest verlaten? Dan heb je geen inreisverbod. Dat betekent dat je met een reguliere vergunning op basis van bijvoorbeeld werk of studie of gezinsvorming weer terug kan keren naar Nederland. De aanvraag voor zo’n vergunning doe je voordat je van plan bent naar Nederland te komen.

Wat vind je van dit artikel?

Stappenplan

Dit moet je regelen als je onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt