Leerling steekt haar hand op en heeft een vraag voor de docent.
Bron: Katerina Holmes
Informatie
Verschillende soorten onderwijs in Nederland
Laatst gewijzigd: 9-4-2024, 16:11

Als je in Nederland naar school gaat, mag je zelf kiezen welk type onderwijs je zelf of je kind krijgt. In dit artikel lees je meer over de verschillende soorten onderwijs.

Normaal en speciaal basis- en voortgezet onderwijs

In Nederland is er in het basis- en voortgezet onderwijs een verschil tussen normaal en speciaal onderwijs. In het gewone onderwijs zitten gemiddeld 24 kinderen bij elkaar in de klas. Het onderwijs is aangepast aan de leeftijd en het niveau van de leerlingen. Leraren proberen rekening te houden met verschillen, maar kunnen niet altijd speciaal op iedereen letten.

Speciaal onderwijs is voor leerlingen met speciale behoeften. Deze leerlingen hebben bijvoorbeeld problemen met leren, gedrag, emoties, of zijn lichamelijk beperkt. Bijvoorbeeld als je kind niet goed kan zien, of autisme heeft. In het speciaal onderwijs krijgen leerlingen les in kleinere klassen. En krijgen ze aangepaste lessen en extra hulp.

Openbare en bijzondere scholen of universiteiten

In Nederland wordt ook een verschil gemaakt tussen openbare en bijzondere scholen. Openbare scholen staan open voor iedere leerling. Het onderwijs gaat niet uit van een godsdienst of levensovertuiging. Er zijn wel openbare scholen die lesgeven op basis van een bepaalde onderwijsmethode.

Bijzondere scholen geven les vanuit een godsdienst of levensovertuiging. Je hebt bijvoorbeeld christelijke en islamitische scholen in Nederland. Maar je hebt ook scholen die lesgeven vanuit een bepaalde filosofie, zoals vrije scholen. Een bijzondere school mag eisen stellen aan zijn leerlingen, bijvoorbeeld dat de leerling van een bepaalde religie is. Maar op een bijzondere school mag je net als op een openbare school niet discrimineren. Een religieuze school mag bijvoorbeeld niet tegen homoseksualiteit zijn. 

Als je wilt weten welke scholen bij jou in de buurt zijn, vraag dit dan na aan de gemeente waar je verblijft.

Wat vind je van dit artikel?