Een klas met leerlingen en een leerkracht.
Bron: Arthur Krijgsman
Informatie
Basisschool
Laatst gewijzigd: 9-4-2024, 15:47

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaan naar de basisschool. De basisschool heeft 8 groepen. Kinderen moeten verplicht naar school vanaf 4 jaar. Op deze pagina lees je alles over de basisschool.

Het basisonderwijs is gratis en verplicht

De basisschool is bedoeld voor kinderen van de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het onderwijs is gratis en verplicht voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond.

Het basisonderwijs bestaat uit 8 jaren

De basisschool is verdeeld in 8 schooljaren, ook wel groepen genoemd. Als een kind 4 jaar oud is, begint het in groep 1. Groep 1 en 2 worden ook wel de kleuterklas genoemd. Vanaf groep 3 leren kinderen lezen, schrijven en rekenen. In groep 8 maken leerlingen een eindtoets, dit heet de 'doorstroomtoets'. De uitslag van de toets geeft samen met het advies van de leraar een inschatting van het niveau van het kind voor de middelbare school.

Lessen op de basisschool

Belangrijke lessen die gegeven worden op de basisschool zijn onder andere het lezen en schrijven van de Nederlandse taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, tekenen, knutselen en gymles. Voor elk vak krijgt het kind een cijfer. De cijfers staan op het rapport. Op de meeste basisscholen krijgen kinderen 3 keer per jaar een rapport.

Betrokkenheid van ouders

Aan ouders wordt gevraagd om betrokken te zijn bij het onderwijs van hun kinderen. Je hebt als ouder regelmatig contact met de leraren. Je bent bijvoorbeeld bij ouderavonden. Dit zijn bijeenkomsten met de leraar en de ouders om te bespreken hoe het met het kind gaat op school.

Schooldagen en vrije dagen

Kinderen gaan 5 dagen per week naar school, van maandag tot en met vrijdag. De schooltijden kunnen verschillen per school, maar beginnen meestal 's ochtends en eindigen in de middag. Tijdens het schooljaar zijn er verschillende vakanties, zoals de zomervakantie, Kerstvakantie en voorjaarsvakantie.

Kinderen hoeven niet naar school tijdens schoolvakanties, als ze ziek zijn of als ze vrij krijgen voor speciale momenten als een trouwerij, begrafenis of feest- en gedenkdag. Je moet het altijd melden bij de school als je kind ziek is of vragen aan de school als je kind een speciale dag vrij wilt.

Wat vind je van dit artikel?