Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Bron: Jonathan Borba

Toeslagen als je kinderen hebt

Laatst gewijzigd: 15-11-2023 17:51
Deel dit artikel

Heb je een laag inkomen en 1 of meer kinderen? Dan heb je misschien recht op speciale toeslagen. Toeslagen zijn extra inkomen die je van de overheid kunt krijgen als je een laag inkomen hebt.

Een DigiD aanmaken

Voor het aanvragen van toeslagen en voor het regelen van belastingen, heb je een DigiD nodig. DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met je DigiD laat je zien wie je bent als je op internet iets bij een overheidsorganisatie wilt regelen. Je kunt een DigiD zelf aanvragen. Als je hulp nodig hebt, vraag dan bij de gemeente waar je verblijft en/of bij vluchtelingenwerk welke instantie je hierbij kan ondersteunen. De handleiding DigiD helpt je met het aanmaken van een DigiD.

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een bijdrage in de onderhoudskosten van je kind. Als je in Nederland woont en één of meer kinderen hebt die jonger dan 18 jaar zijn, dan heb je misschien recht op kinderbijslag. Eén van de voorwaarden is dat je werk hebt. Stopt jouw baan, dan moet je ook je kinderbijslag stopzetten. Het makkelijkste is om via Whatsapp een bericht te sturen naar: +31 6 10646363 en aan te geven dat je niet meer werkt. Je kunt het ook doorgeven op www.svb.nl door in te loggen met je DigiD.

Geef je niet door dat je niet meer werkt, dan moet je het geld wat je teveel hebt ontvangen later terugbetalen. Als je van baan wisselt hoef je dat niet door te geven. Wil je weten of je recht hebt op kinderbijslag of heb je een andere vraag over kinderbijslag? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage die bovenop de kinderbijslag komt. Voor het kindgebonden budget mag het inkomen van jou en je partner niet te hoog zijn en moet je voldoen aan enkele eisen. Wil je weten of je recht hebt op het kindgebonden budget? Kijk dan op de website van de Belastingdienst voor de voorwaarden en alle relevante informatie. Wil je kindgebonden budget aanvragen? Dit kan ook via de website van de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang voor werkende of studerende ouders. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om deze toeslag aan te kunnen vragen. Je kunt hiervoor de toolkit met uitleg over de kinderopvangtoeslag downloaden. Dit is een hulpmiddel voor ouders die stap voor stap uitleg geeft. De toolkit is voor iedereen beschikbaar en is gratis te downloaden in het Nederlands, Engels, Russisch en Oekraïens. De Toolkit is bedacht en ontwikkeld door BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.

De app is gratis te downloaden in de App Store (Apple) en op Google Play (Android). Na het downloaden kun je in de app een keuze maken uit Nederlands, Engels, Oekraïens of Russisch.

Hier lees je in het kort of je in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. Je kunt de voorwaarden ook nalezen op de website van de belastingdienst.

  • De belangrijkste voorwaarde is dat je geld verdient met werk en daar belasting over betaalt. Als je met het werk geen geld verdient waarover je belasting betaalt, dan telt het niet als werk. Bijvoorbeeld: vrijwilligerswerk of mantelzorger.

  • Daarnaast moet je kind naar een geregistreerde opvang gaan. De gemeente checkt of de opvang goed en veilig is. Goedgekeurde opvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en heeft een LRK-nummer. Zonder dit nummer kun je geen kinderopvangtoeslag aanvragen.

  • Je betaalt altijd een deel van de kosten van de opvang zelf. Het ene deel van de kosten kun je met de kinderopvangtoeslag betalen. Het andere deel moet je zelf betalen. Dat is de verplichte eigen bijdrage.

De alleenstaande ouderkop (ALO-kop)

Als je werkt en kinderen hebt, heb je recht op kinderbijslag. Soms heb je ook recht op toeslagen. Dit is een extra geldbedrag. Alleenstaande ouders kunnen in Nederland een extra bedrag ontvangen naast de kinderbijslag. Dit heet de alleenstaande ouderkop (ALO-kop). Niet iedereen kan dit geldbedrag ontvangen.

Je hebt alleen recht op dit bedrag als je:

  • werk hebt,

  • geen partner (in het buitenland) hebt,

  • een kind onder de 18 jaar verzorgt en opvoedt,

  • geen toeslagpartner hebt,

  • je aanvraag voor kinderbijslag is goedgekeurd.

De alleenstaande ouderkop maakt deel uit van het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Hoeveel geld je krijgt, hangt af van je inkomen en het aantal kinderen dat je hebt. Het bedrag wordt elke maand uitbetaald. Met de toeslag kun je bijvoorbeeld kleding, schoolspullen en activiteiten voor je kinderen betalen.

Let op: Toeslagen vraag je online aan bij de Belastingdienst. Soms wordt het formulier automatisch voor je ingevuld door de Belastingdienst. Dit is niet altijd correct. Als het formulier niet goed wordt ingevuld, kan de toeslag onterecht worden toegekend en moet je misschien geld terugbetalen. Er bestaat vooral een risico dat het systeem je onterecht als alleenstaande ouder ziet, en dat je daarmee onterecht extra alleenstaande ouderbijdrage krijgt.

Helpt dit artikel jou?