• Home
 • Nieuw politiek akkoord met strenge plannen voor Nederlands asielbeleid
Het nieuwe politieke akkoord wordt gegeven aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
Bron: screenshot livestream NOS
Nieuws
Nieuw politiek akkoord met strenge plannen voor Nederlands asielbeleid
Gepubliceerd op: 17-5-2024 10:20

4 politieke partijen hebben algemene afspraken gemaakt over hoe ze Nederland willen regeren. Na bijna 6 maanden overleg hebben ze nu een akkoord. 1 van de belangrijkste plannen is een veel strenger asielbeleid in Nederland. In dit artikel lees je wat dit betekent.

Sinds de verkiezingen in november 2023 onderhandelden de politieke partijen PVV, VVD, NSC en BBB met elkaar om te kijken of ze samen Nederland kunnen regeren. Nu hebben ze een akkoord met elkaar waar algemene afspraken in staan. Dat betekent dat de afspraken nog niet in detail zijn uitgewerkt.

Zo werkt het politieke proces vanaf nu

Dit nieuwe akkoord betekent dat de 4 partijen samen een regering gaan vormen en afspraken hebben gemaakt over de belangrijkste plannen die zij willen gaan invoeren. Nu gaan deze 4 partijen op zoek naar mensen die samen de regering gaan leiden, zoals ministers en een minister-president.

Als alle ministers en de minister-president gevonden zijn, komen zij samen voor een overleg. In dit overleg worden de nieuwe regels en plannen preciezer vastgesteld. Als de ministers het eens zijn over deze plannen, ondertekenen ze een officieel en definitief regeerakkoord. Daarna gaan de ministers bij de koning langs en worden ze officieel de regering van Nederland.

Vanaf dan heeft Nederland opnieuw een officiële regering en kunnen ze nieuwe plannen uitvoeren. De ambtenaren op de ministeries gaan kijken of en hoe ze de plannen uit kunnen gaan voeren. Dit proces kan lang duren.

Dit willen de partijen op het gebied van asiel

In het akkoord dat er nu is staan veel nieuwe afspraken over asiel. De 4 partijen hebben als doel om het asielbeleid in Nederland strenger maken. Ze vinden dat Nederland te veel vluchtelingen opvangt en willen dat er minder asielzoekers naar Nederland komen. Daarom willen ze het "strengste toelatingsbeleid voor asiel ooit" invoeren. Ze willen onder andere:

 • Een asielcrisis uitroepen en een tijdelijke Asielcrisis-wet maken. Hiermee willen ze ervoor zorgen dat Nederland 2 jaar lang geen asielaanvragen hoeft te behandelen.

 • De mogelijkheid afschaffen om een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd te krijgen.

 • Dat mensen pas 10 jaar nadat ze een verblijfsvergunning asiel krijgen Nederlander kunnen worden. En daarvoor minimaal de Nederlandse taal op

  Klik hier voor extra uitleg
  B1-niveau
  moeten kunnen spreken. Op dit moment kunnen mensen na 5 jaar Nederlander worden.

 • Dat mensen die asiel aanvragen niet meer naar een hogere rechter gaan wanneer hun asielaanvraag wordt afgewezen. Asielzoekers kunnen dan nog wel een rechtszaak indienen bij een lagere rechter. 

 • Dat mensen die asiel aanvragen minder juridische hulp krijgen tijdens de asielprocedure. 

 • Dat er weer onderscheid wordt gemaakt tussen mensen met verschillende soorten verblijfsvergunningen: de

  Klik hier voor extra uitleg
  A-grond
  en de
  Klik hier voor extra uitleg
  B-grond
  . Hierdoor ontstaat een verschil in de rechten die mensen met een verblijfsvergunning asiel hebben. Mensen met een verblijfsvergunning op B-grond kunnen bijvoorbeeld moeilijker gezinshereniging aanvragen.

 • De eigen bijdrage voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne verhogen.

 • Dat ze mensen zonder recht op verblijf uit Nederland kunnen zetten.

Partijen willen net nieuwe wet om opvangbeleid voor asielzoekers te verbeteren weer afschaffen

Daarnaast willen de partijen ook een net nieuwe wet die over de verbetering van de opvang gaat weer afschaffen. Deze wet heet de Spreidingswet en is kortgeleden aangenomen, op 23 januari 2024. Deze wet zou ervoor zorgen dat mensen die asiel aanvragen eerlijk over Nederlandse gemeenten worden verdeeld en allemaal een plek in een asielopvang krijgen.

In het nieuwe akkoord van de 4 partijen staat dat ze die wet niet willen. In plaats daarvan willen de partijen gaan kiezen wie er wel of geen opvang kan krijgen in Nederland. Ook willen ze de opvang voor mensen die asiel aanvragen nog soberder maken.

Nieuwe wet aangenomen voor betere asielopvang in Nederland
In dit nieuwsartikel van 24 januari 2024 lees je alles over de nieuwe die is aangenomen om de asielopvang in Nederland te verbeteren.

Het is de vraag of plannen in het akkoord uitgevoerd kunnen worden

Er is nog veel onduidelijk over wat de plannen echt gaan betekenen in Nederland. De vraag is of ze uitgevoerd kunnen worden. En of al deze plannen wel mogen volgens Nederlandse wet, de Europese wet of internationale verdragen.

Volgens asieladvocaten zijn veel plannen in ieder geval in strijd met de Nederlandse wet. Dat zegt de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland tegen de

Klik hier voor extra uitleg
NOS
. Bijvoorbeeld het uitroepen van een asielcrisis waardoor Nederland voorlopig geen asielaanvragen meer hoeft te behandelen, mag waarschijnlijk niet van de rechter. Ook het sober maken van de asielopvang kan volgens de advocaten waarschijnlijk niet vanwege bestaande wetten.

Wat vind je van dit artikel?