روند پناهندگی

هنگامی که در هالند برای پناهندگی درخواست می کنید، اداره مهاجرت و تابعیت (IND) بررسی خواهد کرد که آیا شما مستحق اجازه اقامت هستید یا خیر. معلومات بیشتر در مورد روند پناهندگی، زمان انتظار و حقوق خود را میتوانید در صفحه ذیل بخوانید .

نکات برجسته

.

مطالب دیگر

.

Een poster van UNCHR hangt in een kantoor

شرایط برای دریافت اجازه اقامت پناهندگی

در صورت داشتن شرایط می توانید در هالند پناهندگی بگیرید. اداره مهاجرت و تابعیت (IND) درخواست پناهندگی شما را بررسی خواهد کرد. در اینجا بخوانید که چگونه می باییست به درستی توضیح دهید که چرا درخواست پناهندگی می دهید.

Een man die een document leest

منتظر مصاحبه دوم با IND

پس از اولین مصاحبه با اداره مهاجرت و تابعیت (IND)، باید منتظر مصاحبه دوم باشید. از زمان انتظار برای آماده سازی استفاده کنید. زمان انتظار به طور متوسط ​​بیش از 1 سال است.

Een brief die in de brievenbus wordt gestopt

تحویل دادن اسناد به IND

در طول پروسه پناهندگی خود، اسنادی را به اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تحویل میدهید. این اسناد داستان فرار شما را ثابت می کند. بخوانید که کدام اسناد را باید تحویل دهید و چگونه آنها را ارسال کنید.

Een brief van de IND

IND در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم میگیرد

پس از مصاحبه دوم، اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تصمیم خواهد گرفت. IND می تواند درخواست پناهندگی شما را تایید یا رد کند. یا IND به زمان بیشتری نیاز دارد. اطلاعات بیشتر در مورد پروسه تصمیمگیری را در اینجا بخوانید.

Een groepje mensen staat voor de rechbank

اعتراض علیه تصمیم IND

اداره مهاجرت و تابعیت (IND) درخواست پناهندگی شما را رد کرده است. اگر با این تصمیم موافق نیستید چه کاری می توانید انجام دهید؟ معلومات بیشتر در مورد اعتراض در محمکه های هالند را در اینجا بخوانید.

Vlag van de Europese Unie

پروسه دوبلین

اداره امور مهاجرت و تابعیت (IND) ممکن است تصمیم بگیرد که یک کشور اروپایی دیگر باید درخواست پناهندگی شما را بررسی کند. سپس وارد پروسه دوبلین می شوید. در اینجا اطلاعات بیشتر در مورد پروسه دوبلین را بخوانید.

Twee mensen in een overleg met dossiers

کشور مبدا امن

اگر از کشوری هستید که به نظر دولت هالند در آنجا امنیت برقرار است، درخواست پناهندگی شما در یک پروسه سریع بررسی می شود. این روش با روش پناهندگی عمومی در هالند (AA) متفاوت است. شانس زیادی وجود دارد که اداره مهاجرت و تابعیت هالند(IND) درخواست پناهندگی شما را رد کند.

Man zit achter een bureau in een kamer in een opvanglocatie

پروسه تمدید شده پناهندگی

در صورتی که IND برای رسیدگی به درخواست پناهندگی شما به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، وارد پروسه تمدید شده پناهندگی(VA) می شوید. بعد از مصاحبه دوم، IND تصمیم خواهد گرفت که آیا شما به VA بروید یا خیر. VA می تواند چند ماه یا بیشتر طول بکشد.

آیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.