الحاق خانواده
آیا شما اجازه اقامت پناهندگی دارید و می خواهید با اعضای خانواده ملحق شوید؟ سپس می توانید درخواست کنید که اعضای خانواده شما به هالند بیایند. این پروسه الحاق خانواده نامیده میشود. در این صفحه می توانید در مورد روش الحاق خانواده معلومات بیشتر کسب کنید.

Step-by-step plans (1)

ظرف 3 ماه پس از اخذ اجازه اقامت، برای الحاق خانواده درخواست دهید

5 steps

در این طرح گام به گام می توانید نحوه درخواست رایگان الحاق خانواده را بخوانید. درخواست باید ظرف 3 ماه پس از دریافت مجوز اقامت انجام شود. این درخواست به طور رسمی "درخواست الحاق به خانواده برای پناهندگان" نامیده می شود.

معلومات
آیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مورد توضیحات بیشتر دهید؟