الحاق خانواده

آیا شما اجازه اقامت پناهندگی دارید و می خواهید با اعضای خانواده ملحق شوید؟ سپس می توانید درخواست کنید که اعضای خانواده شما به هالند بیایند. این پروسه الحاق خانواده نامیده میشود. در این صفحه می توانید در مورد روش الحاق خانواده معلومات بیشتر کسب کنید.


طرح کاری

ظرف 3 ماه پس از اخذ اجازه اقامت، برای الحاق خانواده درخواست دهید

در این طرح کاریآیا کمبودی در معلومات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه معلوماتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.