• Asaaska
  • Racfaan ka qaadashada go'aanka IND
Koox dad ah oo taagan maxkamada horteeda
Laga soo xigtay: Google images
Warbixin
Racfaan ka qaadashada go'aanka IND
marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 4/9/2024, 3:46 GD

Adeega Socdaalka iyo Jinsiyada (IND) wey soo diideen codsigaaga magangelyodoonka. Maxad sameyn kartaa haddii aad diidmada ku raacsanayn? Ka aqri halkan dacwada laga qaato maxkamada Nederlaan.

Sidan ayaa racfan uga qaadaneysaa

Haddii aadan ku raacsanayn go'aanka

IND
garyaqaankaaga ayaa racfaan qaadaaya maxkamada. Kala hadal garyaqaankaaga hadaad taasi rabto. Haddii garyaqaankaaga racfaan qaado, xaakinka ayaa go'aaminaaya inuu go'aanka IND sax yahay iyo in kale. Xaakinka ma go'aaminaayo inaad (markaa ka dib) sharci deganaansho heleysid, laakiin wuxuu go'aaminayaa in IND dacwada si wanaagsan u fulisay.

Haddii uu xaakinka go'aamiyo in IND dacwada sida saxda ah u fulinin, waa in IND go'aan cusub ay soo gaaraan. Haddii xaakinka go'aamiyo in IND dacwada sida saxda u fulisay, waa inaad Nederlaan ka baxdaa. Ama waxaad weydiisan kartaa codsi magangelyo cusub.

Racfan sare

Kuma raacsanid go'aanka maxkamada? Markaa garyaqaankaaga ayaa maxkamad sare kaaga qaadaaya

Maxkamada Sare
. Kala hadal garyaqaankaaga haddii aad taasi rabto. IND iyagana go'aanka maxkamad sare wey ka qaadan karaan go'aanka maxakamada.

Maxey kula tahay qodobkan?